Wersja do druku w formacie PDF Pobierz wersję do druku

Podręcznik metodyczny
dla nauczycieli uczestniczących
w II Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół
Semestr letni 2013/2014


Podręcznik metodyczny

Dla nauczycieli uczestniczących

w II Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół

Semestr letni 2013/2014

Wersja: 2014-02-19

Insta.Ling Sp. z o.o.
ul. Chmielna 5/7
00-021 Warszawa
NIP 525-25-66-560

Podręcznik metodyczny

Wstęp

Cieszymy się, że przystąpiłeś do II Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół. Ten podręcznik wyjaśni Tobie czym jest Insta.Ling, przedstawi proponowany sposób wdrożenia i omówi podstawowe zagadnienia związane z systemem. Po przeczytaniu tego podręcznika będziesz w stanie zaplanować wdrożenie Insta.Ling w twoim procesie nauczania.

Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół?

Insta.Ling to strona WWW do skutecznej nauki słówek. Obecnie Insta.Ling wspiera naukę języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i ortografii polskiej.

Program Insta.Ling dla Szkół daje nauczycielowi, uczniom i rodzicom bezpłatny dostęp do Insta.Ling w ramach programu szkolnego. Dodatkowo nauczyciel dostaje bieżące wsparcie we wdrożeniu i używaniu systemu od zespołu Insta.Ling.

Czym jest Insta.Ling, a czym nie jest?

Insta.Ling jest

 • systemem do nauki nowych słówek
 • systemem do utrwalania słówek
 • systemem do kontroli systematyczności pracy ucznia
 • systemem do śledzenia postępów ucznia

Insta.Ling nie jest:

 • nie jest pełnym systemem do nauki języka
 • nie zastępuje nauczyciela
 • nie jest narzędziem do przeprowadzania klasówek
 • nie jest narzędziem do powtarzania słownictwa przed klasówką

Co daje Insta.Ling nauczycielowi?

Od początku wdrażania Insta.Ling pozwala nauczycielowi na obiektywną ocenę systematyczności pracy ucznia w domu. Nauczyciel ma dostęp do raportu systematyczności, który pokazuje którego dnia dany uczeń pracował.

Kolejne korzyści to poprawa poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie pewności siebie uczniów posługujących się obcym językiem.

Po realizacji pełnego wdrożenia Insta.Ling umożliwia nauczycielowi realizację większej ilości materiału na lekcjach, gdyż słownictwo nie musi być wprowadzane na lekcjach. Nie ma też potrzeby robienia kartkówek ze słownictwa, gdyż tą część na bieżąco ocenia Insta.Ling. Nauczyciel może skupić się na nauczaniu gramatyki, konwersacjach i złożonych koncepcjach używania języka w komunikacji, gdzie wsparcie nauczyciela jest istotne. W nauce pamięciowej słówek nauczyciela wyręcza Insta.Ling.

Jak wygląda codzienna praca z Insta.Ling od strony ucznia?

Uczeń codziennie loguje się do Insta.Ling za pomocą loginu i hasła przekazanego przez nauczyciela i wykonuje powtórkę około 20 słówek, co średnio zajmuje od 2 do 8 minut. Po każdej wykonanej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy.

Ilustracje i więcej informacji o przebiegu sesji ucznia można znaleźć w rozdziale "Uczeń - wykonywanie sesji".

Jak wygląda codzienna praca z Insta.Ling od strony nauczyciela?

Nauczyciel korzystający z Insta.Ling realizuje co tydzień następujące zadania:

 1. Przydziela nowe słówka dla klas
 2. Sprawdza systematyczność pracy i postępy uczniów
 3. W klasie przedstawia uczniom oceny ich pracy w ramach Insta.Ling i oczekiwania.

Przydział nowych słówek dla klas polega na wybraniu z menu opcji "Słówka", wybraniu klas, do których słówka mają być dodawane, a następnie wybraniu i dodaniu słówek. Polecamy wpisywanie nowych słówek na tydzień przed pojawianiem się ich na lekcjach. Dzięki temu uczniowie na lekcji mają już dane słówka opanowane, a nauczyciel może skupić się na bardziej złożonych zagadnieniach, takich jak gramatyka czy wykorzystywanie słownictwa w komunikacji.

Możliwość sprawdzenia systematyczności pracy uczniów jest jedną z głównych korzyści, jakie dzięki Insta.Ling osiąga nauczyciel. Nauczyciel korzystający z Insta.Ling nie musi polegać na zawodnej pamięci uczniów oraz opiniach ich rodziców odnośnie ilości pracy ucznia w domu. Każda wykonana z Insta.Ling sesja jest rejestrowana i nauczyciel może sprawdzić ile rzeczywiście dany uczeń pracował w domu.

Dodatkowo Insta.Ling prezentuje raporty przyswojenia słówek, na podstawie których nauczyciel może ocenić jaką ilość materiału pamięciowego uczniowie są w stanie przyswoić przy zakładanym rytmie pracy.

Podczas lekcji nauczyciel przedstawia uczniom raporty systematyczności i wyniki osiągane z Insta.Ling. Polecamy skupianie się podczas rozmowy z uczniami głównie na raportach systematyczności. Są to łatwe do porównania i obiektywne informacje, które jednocześnie dają uczniom bardzo prosty sygnał jak osiągać więcej. Każdy uczeń wie, że może po prostu poświęcić dodatkowe 5 minut każdego dnia i dzięki temu zabłysnąć na forum klasy.

Według naszych statystyk systematyczność jest głównym elementem decydującym o ilości przyswajanego przez ucznia materiału. Wynika z tego, że skupiając się na samej tylko ocenie systematyczności nauczyciel gwarantuje lepsze efekty. Ma to też aspekt motywujący dla słabszych uczniów, gdyż kwestia systematyczności nie stawia ich w gorszej pozycji wobec bardziej zdolnych uczniów. Najlepsi uczniowie mogą natomiast poznawać słówka z pakietów dodatkowych dzięki czemu mogą wybić się ponad poziom klasy. Systematyczność powinna być bazą oceny dla wszystkich uczniów.

W kolejnym rozdziale dowiesz się jak efektywnie wdrożyć Insta.Ling w proces dydaktyczny.

Modelowe wdrożenie Programu Insta.Ling dla Szkół

Wdrażanie Insta.Ling jest przygodą dla każdego nauczyciela wyjątkową. Sposób wdrożenia zależy od temperamentu i podejścia do uczniów. Aby jednak proces wdrożenia ułatwić, przedstawiamy przykładowy plan wdrożenia, który możesz dowolnie dostosować do swoich potrzeb.

Proponujemy wdrażanie Insta.Ling podzielić na 4 fazy:

 • Faza rozpoznania
 • Faza włączenia najlepszych
 • Faza dobrowolnego używania
 • Faza pełnego wdrożenia

W tym rozdziale omawiamy szczegółowo każdą fazę wdrożenia.

Faza rozpoznania

Głównym celem tej fazy jest poznanie narzędzia przez nauczyciela. W tej fazie powinien uczestniczyć jeden lub kilku uczniów, z którymi nauczyciel ma bardzo dobry kontakt i na których może polegać.

Podczas tej fazy nauczyciel powinien zapoznać się z technicznymi aspektami używania systemu:

 1. tworzenie klas i uczniów w Insta.Ling
 2. dodawanie słownictwa do klas
 3. korzystanie z raportów systematyczności i systemu ocen sugerowanych
 4. zyskanie zaufania do tego jak działa narzędzie i do raportów.

Faza ta powinna się zakończyć w sytuacji gdy nauczyciel uzyska pełne rozumienie danych prezentowanych w raportach. W tym momencie jest gotowy, aby przejść do fazy włączenia najlepszych.

Czas trwania: około 2 tygodnie

Oczekiwany efekt: nauczyciel rozumie raport systematyczności i system ocen.

Na lekcjach: ta faza jest realizowana poza lekcjami

Faza włączenia najlepszych

Głównym celem tej fazy jest wyrobienie rutyny używania Insta.Ling, w szczególności przydziału słówek i regularnej oceny postępów przez nauczyciela. W tej fazie powinni uczestniczyć wybrani przez nauczyciela najlepsi uczniowie z wybranej klasy lub z kilku wybranych klas. Polecamy, aby w sumie w tej fazie uczestniczyło około 10 uczniów.

Przy tej liczbie uczniów nauczyciel napotka już na zauważalną ilość pytań ze strony uczniów. Warto na nie wszystkie odpowiadać i poszerzać swoje rozumienie działania systemu Insta.Ling. Przydatna będzie strona z pytaniami http://instaling.pl/faq.php oraz możliwość bezpośredniej konsultacji z zespołem Insta.Ling poprzez email instaling@instaling.pl .

Uczniowie w tej fazie powinni uczestniczyć dobrowolnie i mieć możliwość otrzymania dobrych ocen z aktywność. Należy jednak zwrócić uwagę, aby oceny stawiać nie za sam fakt uczestnictwa w fazie dla najlepszych, ale za systematyczność pracy i efekty. Proponujemy pozytywną motywację - czyli plus w dzienniku, piątka albo szóstka, ale tylko jeśli cały tydzień codziennie dany uczeń wykonywał sesję. Uczeń, który przystąpił do programu w tej fazie, ale nic nie zrobił, albo tylko zgłaszał powody, dla których ma braki w sesjach nie powinien być karany, ale również nie powinien być doceniany.

Czas trwania: około 2 tygodnie

Oczekiwany efekt: Nauczyciel czuje się pewnie z narzędziem oraz istnieje grupa uczniów, którzy są w stanie odpowiedzieć na pytania kolegów w kolejnej fazie wdrożenia.

Na lekcjach: podczas lekcji warto przedstawić Insta.Ling i powiedzieć, że na razie najlepsi będą testować system. Pod koniec tej fazy warto poprosić najlepszych uczniów, aby przedstawili jak z ich punktu widzenia wygląda nauka z Insta.Ling.

Faza dobrowolnego używania

Po zakończeniu fazy włączania najlepszych i osiągnięciu przez nauczyciela biegłości w obsłudze Insta.Ling przychodzi moment na zaproszenie wszystkich uczniów do udziału w tym projekcie. Udział powinien być dobrowolny, a za regularną pracę z Insta.Ling uczniowie mogą dostać dodatkowe bardzo dobre oceny. Nie ma ocen negatywnych.

Uczniowie w tej fazie powinni uczestniczyć dobrowolnie i mieć możliwość otrzymania dobrych ocen z aktywność. Należy jednak zwrócić uwagę, aby oceny stawiać nie za sam fakt uczestnictwa, ale za systematyczność pracy i efekty.

Polecamy dwa możliwe sposoby oceny:

Sposób 1. Wykorzystanie raportu systematyczności. Plus za każdy tydzień, w którym uczeń wykonywał sesję co najmniej 4 dni w tygodniu.

Sposób 2. Wykorzystanie oceny Insta.Ling. W takim przypadku ze względu na dobrowolność fazy uczeń powinien móc zdecydować, czy chce ocenę tygodniową lub miesięczną mieć wpisaną do dziennika. Dla części uczniów będzie liczyła się tylko piątka lub szóstka, a dla części słabszych nawet czwórka może być warta wpisania do dziennika.

W tej fazie wdrożenia pojawia się bardzo wiele wątpliwości uczniów i rodziców odnośnie tego, że sesje, które uczeń wykonał nie są odnotowywane. Nauczyciel musi nauczyć radzić sobie z takimi pytaniami, szczególnie że zazwyczaj uczniowie mają większą biegłość techniczną i są w stanie wytwarzać nieprawdopodobne powody, dla których system im nie działał.

W każdej chwili możecie liczyć na wsparcie zespołu Insta.Ling w wyjaśnianiu wszelkich kwestii technicznych. Więcej w rozdziale Zgłaszanie problemów technicznych.

Czas trwania: minimum 1 miesiąc

Oczekiwany efekt: Większość uczniów jest w stanie używać Insta.Ling. Nauczyciel, uczniowie i rodzice rozumieją, że raporty systematyczności w Insta.Ling działają lepiej niż zawodna pamięć ucznia. Uczniowie powoli przestają skupiają swoją energię na wynajdowaniu powodów dla których nie są w stanie używać Insta.Ling, a skupiają się na systematycznej pracy w domu.

Na lekcjach: Raz na tydzień odbywa się krótkie podsumowanie efektów. Jeśli w klasie jest dostępny rzutnik, to warto pokazać raport systematyczności. Jeśli nie to warto po prostu wyczytać w ile dni każdy uczeń wykonywał sesję. Osoby, które są zadowolone z wyników powinny zostać docenione oceną w dzienniku.

Faza pełnego wdrożenia

W fazie pełnego wdrożenia używanie Insta.Ling w klasach jest obowiązkowe dla większości uczniów, a ocena za pracę z Insta.Ling jest traktowana jako jedna z cząstkowych ocen.

Tylko uczniowie, którzy aktywnie nie chcą używać Insta.Ling są z tego systemu wyłączeni i muszą uczyć się tradycyjnie.

W tej fazie nauczyciel osiąga najwięcej korzyści. Materiał pamięciowy jest wprowadzany do systemu Insta.Ling z dwutygodniowym wyprzedzeniem, dzięki czemu na lekcjach nie jest tracony czas na odpytywanie czy powtarzanie słówek, gdzie wartość pracy nauczyciela jest niewielka. Nauczyciel może skupić się na wprowadzaniu gramatyki, konwersacjach, czy wykorzystywaniu słownictwa w komunikacji, mając pewność, że ci uczniowie, którzy pracowali w domu są odpowiednio przygotowani.

W tej fazie nauczyciel korzysta z oceny Insta.Ling do oceny uczniów. Czytelny system ocen daje możliwość wystawienia ocen za każdy miesiąc nauki.

Na lekcjach: Wyniki Insta.Ling są dyskutowane tylko sporadycznie, gdy wymagana jest korekta pracy pojedynczych uczniów. Większość uczniów regularnie pracuje. Raz na miesiąc są wystawiane oceny zgodnie z systemem ocen Insta.Ling, które każdy uczeń wypracowuje i zna z wyprzedzeniem.

O systemie ocen Insta.Ling czytaj w kolejnym rozdziale.

System oceny sugerowanej Insta.Ling

System oceny sugerowanej Insta.Ling ułatwia nauczycielowi ocenę uczniów. Nauczyciel może stosować dowolne kryteria oceny, a ocena przedstawiana przez Insta.Ling jest tylko oceną sugerowaną. Najłatwiejszym i polecanym sposobem pracy jest oczywiście bezpośrednie stosowanie oceny sugerowanej Insta.Ling. Niezależnie od przyjętych w szkole kryteriów bardzo ważne jest natomiast, aby nauczyciel dokładnie rozumiał kryteria oceny sugerowanej Insta.Ling i był w stanie zinterpretować przedstawioną ocenę sugerowaną.

System oceny sugerowanej Insta.Ling składa się z dwóch elementów - oceny tygodniowej i oceny miesięcznej.

Ocena tygodniowa

Cotygodniowe oceny Insta.Ling są wystawiane na koniec każdego tygodnia (ok. godz. 3 rano w poniedziałek) według następujących kryteriów:

 • ocena 1 – 1 dzień lub brak pracy w ciągu tygodnia,
 • ocena 2 – 2 dni pracy w ciągu tygodnia,
 • ocena 3 – 3 dni pracy w ciągu tygodnia,
 • ocena 4 – 4 dni pracy w ciągu tygodnia,
 • ocena 5 – 5 lub więcej dni pracy w ciągu tygodnia.

Dodatkowo ocena tygodniowa może być podniesiona o:

 • +1 – jeśli uczeń ma co najmniej 1/5 więcej słówek dodatkowych niż przydzielonych przez nauczyciela.
 • +2 – jeśli uczeń ma co najmniej tyle samo słówek dodatkowych, co słówek przydzielonych przez nauczyciela.

Oczywiście oceną maksymalną jest 6.

Nauczyciel może wyłączyć wystawianie oceny tygodniowej w konkretne tygodnie, np. podczas świąt lub zielonej szkoły. W takim przypadku ocena z wyłączonego tygodnia nie będzie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny miesięcznej.

Ocena miesięczna

Ocena miesięczna jest liczona według następujących zasad:

 1. bierzemy wszystkie oceny tygodniowe danego ucznia, np. 5, 2, 5, 4.
 2. usuwamy z nich najsłabszą, w przykładzie usuwamy 2 i zostają 5, 5, 4.
 3. liczymy średnią i zaokrąglamy, (5+5+4)/3=4,67 co daje 5 jako ocenę miesięczną.

Ocena miesięczna jest wystawiana po zakończeniu miesiąca (ok. godz. 3 rano pierwszego dnia kolejnego miesiąca).

Rozwiązywanie problemów i wsparcie

Zespół Insta.Ling jest zawsze dostępny do wyjaśnienia kwestii technicznych nauczycielowi, jak również rodzicom czy uczniom. Możesz zawsze wysłać email z pytaniem na instaling@instaling.pl i na pewno otrzymasz odpowiedź.

Należy jednak zwrócić uwagę, że większość problemów zgłaszanych przez uczniów, np. z dostępem do aplikacji oznacza, że bawiąc się z kolegami czy koleżankami nie byli w stanie skorzystać z aplikacji, a nie jakikolwiek problem techniczny.

Poniżej proponujemy sposoby rozmowy z uczniem, dzięki którym będziesz w stanie samodzielnie rozwiązać większość zgłaszanych problemów.

Uczeń mówi, że zrobił sesję, ale nie jest ona pokazana w Insta.Ling.

Tu nasza odpowiedź jest prosta - nie ma takiej możliwości. Każde pytanie wysłane do ucznia jest najpierw rejestrowane w systemie, a dopiero później wysyłane. Jeśli nie zostałoby zarejestrowane, to nie byłoby wiadomo jakie pytanie wysłać.

Tak więc zgłaszający tego typu problem po prostu mija się z prawdą. Często jest to konsekwencja głębokiego przekonania połączonego z zawodnością pamięci ludzkiej, a często jest to wymuszona próba wytłumaczenia się.

Jak odpowiedzieć uczniowi?

Po pierwsze zapytaj ucznia o dokładną datę i godzinę wykonania sesji. Zazwyczaj już to pytanie powoduje, że uczeń zacznie się zastanawiać czy na pewno sesję zrobił.

Po drugie poproś ucznia, żeby od teraz pracował regularnie i każdego dnia, w którym wykonał sesję zapisał ten fakt na kartce razem z dokładną godziną wykonania sesji. Na koncie rodzica może też od razu sprawdzić raport systematyczności i potwierdzić, że sesja jest odnotowana.

Uczeń mówi, że miał problemy w trakcie wykonania sesji i nie mógł jej dokończyć

Zdarza się to bardzo rzadko, ale problemy z połączeniem internetowym mogą u uczniów wystąpić. Zazwyczaj rozwiązuje je próba kontynuacji sesji po godzinie. System sugerowanej oceny Insta.Ling pozwala na pojedyncze dni bez sesji. Jeśli taki problem uczeń ma raz na miesiąc, to pewnie miał pecha.

Jeśli jakiś uczeń ma taki problem notorycznie, to nie jest on związany z technicznymi aspektami, tylko z niewłaściwym podejściem ucznia do nauki. Żeby tego typu problem rozwiązać niezbędna jest stanowczość nauczyciela i głębokie przekonanie do danych, jakie znajdują się w raportach.

Dzięki temu uczniowie uczą się, że są obiektywnie oceniani i najłatwiejszym sposobem na poprawę oceny jest systematyczna praca, a nie wymuszanie oceny na nauczycielu.

Inne problemy i wsparcie

Nasi nauczyciele stanowią o wartości programu Insta.Ling dla Szkół. Dlatego zawsze jesteśmy dostępni pod mailem instaling@instaling.pl i pomagamy w prowadzeniu programu. W przypadku wszelkich wątpliwości czekamy na wasze pytania.

Instrukcja obsługi Insta.Ling

Przed pierwszą lekcją

Aby rozpocząć pracę z Insta.Ling w klasie, konieczne jest wykonanie kilku prostych czynności przygotowawczych:

 1. Zaloguj się do Panelu nauczyciela
 2. Dodaj klasę
 3. Dodaj uczniów do klasy
 4. Przydziel słówka do nauki dla klasy
 5. Wydrukuj dane dostępowe dla uczniów
 6. Rozdaj dane dostępowe uczniom

Każda z tych czynności jest wyłumaczona szerzej w kolejnych podrozdziałach.

Logowanie do Panelu nauczyciela

Każdy nauczyciel uczestniczący w programie Insta.Ling otrzymał hasło mailem. Jeśli zapomniałeś hasła to możesz je zresetować i nowe hasło otrzymasz na adres email. Jeśli do tej pory nie otrzymałeś od nas pierwszego emaila z hasłem to wyślij nam informację o tym na adres mailowy instaling@instaling.pl .

Aby zalogować się do Panelu nauczyciela:

 1. Wejdź na stronę www.instaling.pl i wybierz opcję "Zaloguj się".
 2. Wpisz dane do logowania. Jeśli nie pamiętasz hasła to skorzystaj z opcji resetu hasła.
 3. Po poprawnym logowaniu pojawi się menu główne Panelu nauczyciela.

Większość kolejnych rozdziałów zakłada, że udało się Tobie zalogować i znajdujesz się w menu głównym Panelu nauczyciela.

Dodawanie klasy

Aby dodać nową klasę:

 1. Zaloguj się do Panelu nauczyciela i wybierz opcję "Klasy".
 2. Wybierz opcję "Dodaj klasę".
 3. Wprowadź nazwę klasy i wybierz język oraz zatwierdź przyciskiem "Dodaj klasę".

Opcja "Długość sesji" zostanie niedługo zastąpiona przez całkowicie automatyczne ustawianie długości sesji. Po założeniu nowej klasy kolejnym krokiem jest dodanie do niej uczniów.

Dodawanie uczniów do klasy

Aby dodać ucznia do klasy:

 1. Zaloguj się do Panelu nauczyciela, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę, do której chcesz dodać ucznia.
 2. W menu klasy wybierz opcję "Uczniowie".
 3. Wybierz opcję "Dodaj ucznia".
 4. Wpisz imię, nazwisko, płeć i zatwierdź przyciskiem "Dodaj ucznia".

We wszystkich zestawieniach uczniowie będą uporządkowani po nazwisku i imieniu.

Wprowadzenie pełnego nazwiska gwarantuje wygodne korzystanie z systemu, ale zamiast nazwiska możesz użyć inicjałów lub numeru z dziennika. Ważne jest to, abyś był w stanie zidentyfikować ucznia na podstawie wprowadzonych przez siebie danych.

Zgodnie z regulaminem nie można dzielić uczniów z jednej klasy (lub grupy językowej) na uczniów mniej i bardziej zdolnych. Możesz natomiast rozpocząć korzystanie z Insta.Ling wprowadzając na początku tylko chętnych uczniów.

Po dodaniu uczniów do klasy należy przydzielić słówka do nauki dla klasy oraz wydrukować i rozdać dane dostępowe dla uczniów. Zwróć uwagę, że jeśli dodasz nowego ucznia w trakcie semestru, to zostaną mu przydzielone słówka tylko z ostatnich dwóch tygodni.

Przydział słówek do nauki dla klas

 1. Zaloguj się do Panelu nauczyciela i w menu głównym wybierz opcję "Słówka".
 2. Jeśli uczysz więcej niż jednego języka obcego, to pojawi się wybór języka. Wybierz język i zatwierdź.
 3. Wybierz klasy, którym chcesz przydzielić słówko. Słówka możesz przydzielać do kilku klas równocześnie.
 4. Wpisz słówko, które chcesz dodać i naciśnij "Wyszukaj". Pojawią się wszystkie pasujące słówka z bazy danych.
 5. Zdecyduj które słówko chcesz przydzielić i naciśnij Dodaj.
 6. Po dodaniu słówka możesz od razu dodawać kolejne.

Jeśli słówko, które chcesz dodać, nie występuje w bazie, to możesz samodzielnie dołączyć jego definicję i przykład za pomocą opcji "Moje słówka" dostępnej w menu głównym.

Zwróć uwagę, że po wyszukaniu słówka najpierw prezentowane są słówka wprowadzone przez lingwistów Insta.Ling, a potem słówka dodane przez nauczycieli za pomocą opcji Moje słówka. Słówka dodane niedawno przez nauczycieli mogły nie zostać sprawdzone przez lingwistów Insta.Ling i dlatego warto abyś sprawdził czy przykład jest wpisany poprawnie.

WAŻNE Nie można przydzielić więcej niż 50 słówek, które nie zostały wprowadzone i czekają na wprowadzenie w sesjach uczniów. Przy dodawaniu słówek na liście klas przedstawiona jest informacja, ile słówek nie zostało jeszcze wprowadzonych w danej klasie. Jak tylko uczniowie wykonają kilka sesji, to pojawi się możliwość przydziału kolejnych słówek. Liczbę słówek niewprowadzonych dla każdego ucznia w klasie sprawdzisz w raporcie przyswojenia słówek. Jeśli jeden z uczniów nie pracuje to będzie blokował możliwość przydziału kolejnych słówek dla całej klasy. Takiego ucznia należy zawiesić w programie Insta.Ling, dzięki czemu będzie możliwy przydział słówek dla pozostałych uczniów.

Drukowanie danych dostępowych

 1. Zaloguj się do Panelu nauczyciela, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę.
 2. W menu klasy wybierz opcję "Loginy i hasła".
 3. Wydrukuj stronę.

Wydruk haseł jest niemożliwy dopóki nie przydzielisz słówek

Jeśli do klasy został dodany nowy uczeń, to zostaną mu przydzielone słówka dodane w czasie ostatnich 2 tygodni. Jeśli w ciągu ostatnich 2 tygodniu nie zostały przydzielone żadne słówka, to taki uczeń nie będzie miał słówek, dopóki nauczyciel nie przydzieli kolejnych.

Zawieszanie ucznia w programie Insta.Ling

Jeśli jeden lub kilku uczniów nie wykonuje sesji z Insta.Ling to w pewnym momencie zablokują możliwość przydziału nowych słówek dla całej klasy. Aby umożliwić przydział kolejnych słówek należy zawiesić takich uczniów w programie Insta.Ling. Uczniowie zawieszeni nie dostają nowych słówek, ale nadal mogą wykonywać sesję z Insta.Ling na słówkach, które mają już przydzielone. W sytuacji gdy zawieszony uczeń zacznie regularnie wykonywać sesję i pozna wszystkie przydzielone mu słówka, to można go przywrócić do programu. Od momentu przywrócenia ucznia będzie on dostawał nowe słówka.

WAŻNE Uczeń zawieszony nie dostanie słówek, które nauczyciel dodał całej klasie w czasie jego zawieszenia i nie ma możliwości późniejszego przydziału tych słówek dla zawieszonego ucznia.

Aby zawiesić ucznia w programie Insta.Ling dla Szkół:

 1. Zaloguj się do Panelu nauczyciela, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę.
 2. W menu klasy wybierz opcję "Uczniowie".
 3. Naciśnij przycisk Zawieś przy uczniu, którego chcesz zawiesić.
 4. Pojawi się strona z informacją. Zatwierdź zawieszenie ucznia.
 5. Uczeń na liście uczniów będzie widniał jako "zawieszony".

Aby przywrócić ucznia do programu:

 1. Zaloguj się do Panelu nauczyciela, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę.
 2. W menu klasy wybierz opcję "Uczniowie".
 3. Naciśnij przycisk "Przywróć" przy uczniu, który jest zawieszony.

Raport systematyczności

Raport systematyczności jest podstawowym narzędziem nauczyciela. Nasze dane pokazują jasno, że o ile uczeń regularnie wykonuje sesję to różnice w nauce pamięciowej między dobrymi uczniami, a uczniami słabymi są bardzo znikome. Główna różnica w nauce pamięciowej między tymi grupami uczniów polega na tym, że uczniowie dobrzy się uczą, a uczniowie słabi się nie uczą, albo udają, że się uczą.

Raport systematyczności pokazuje, kto pracuje, a kto nie. Nie ma możliwości modyfikacji tego raportu, bo on pokazuje rzeczywistość. Jeśli uczeń twierdzi, że na raporcie znajdują się niepoprawne dane, to prosimy o postępowanie zgodnie z rodziałem "Rozwiązywanie problemów i wsparcie", aby skierować energię ucznia do prawdziwej nauki.

Aby sprawdzić systematyczność pracy uczniów:

 1. Zaloguj się do Panelu nauczyciela, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę.
 2. W menu klasy wybierz opcję "Raporty".
 3. W menu raporty wybierz "Systematyczność".
 4. Pojawi się raport systematyczności za ostatnie 2 tygodnie.
 5. Opcjonalnie można zmienić zakres dat dla jakich generuje się raport i zatwierdzić przyciskiem "Pokaż"

Raport systematyczności pokazuje ile sesji wykonał uczeń każdego dnia.

WAŻNE Sesje rozpoczęte, ale niedokończone nie są pokazywane na raporcie systematyczności.

Jeśli uczeń wykonał 3 lub więcej sesji jednego dnia, to niezależnie od ich całkowitej liczby danego dnia prezentowana jest liczba 3.

Raport Przyswojenia słówek

Raport przyswojenia słówek pokazuje ile słówek nauczył się każdy z uczniów. Jest on również przydatny do określenia, który uczeń blokuje możliwość przydziału słówek dla całej klasy. Aby pokazać raport przyswojenia słówek:

 1. Zaloguj się do Panelu nauczyciela, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę.
 2. W menu klasy wybierz opcję "Raporty".
 3. W menu raporty wybierz "Przyswojone słówka".
 4. Pojawi się raport przyswojenia słówek.

Po przydzieleniu nowego słówka przez nauczyciela dla klasy pojawia się ono w kolumnie "Niewprowadzone". W tej kolumnie żaden uczeń nie może mieć więcej niż 50 słówek niewprowadzonych. Gdy uczeń nie robi sesji i zbliża się do granicy to liczba słówek niewprowadzonych podświetla się na żółto. Gdy uczeń blokuje możliwość wprowadzania słówek dla całej klasy to liczba ta jest pokazana na czerwono.

Gdy uczeń wykona sesję, na której dane słówko pojawi się po raz pierwszy, to słówko przechodzi z kolumny "Niewprowadzone" do kolumny "Wprowadzone". Jeśli na przestrzeni kilku dni uczeń poprawie odpowie na to słówko, to przejdzie ono do kolumny "Dobrze przyswojone", a potem "Bardzo dobrze przyswojone". Uznanie słówka za dobrze, albo bardzo dobrze przyswojone nie jest związane z ilością poprawnych odpowiedzi, ale z czasem pomiędzy tymi odpowiedziami. Czyli nawet jeśli uczeń kilka razy jednego dnia poprawnie odpowiedziałby na to samo słówko, to i tak nie zostanie ono uznane za dobrze przyswojone. Natomiast jeśli odpowie dobrze po tygodniu od poprzedniego pytania, to zostanie uznane za bardzo dobrze przyswojone.

W przypadku błędnych odpowiedzi słówka mogą "wracać" do kolumny "Wprowadzone", ale nigdy nie wracają do kolumny "Niewprowadzone". Tak więc o ile uczniowie regularnie pracują to cały czas można dodawać nowe słówka.

Oceny tygodniowe

Ocena tygodniowa jest wystawiana na koniec każdego tygodnia. Oceny 1-5 odpowiadają liczbie dni pracy w ciągu tygodnia. Dodatkowo ocena może być podniesiona o:

 • +1 jeśli uczeń ma przynajmniej 20% więcej słówek ponadprogramowych, niż słówek nauczyciela,
 • +2 jeśli ma dwa razy więcej słówek ponadprogramowych, niż słówek nauczyciela.

Do słówkek ponadprogramowych wliczają się te słówka z pakietu dodatkowego, które uczeń poznał w trakcie trwania obecnej Edycji. Nie są brane pod uwagę słówka ponadprogramowe wprowadzone w poprzedniej Edycji.

Aby sprawdzić oceny tygodniowe:

 1. Zaloguj się do Panelu nauczyciela, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę.
 2. W menu klasy wybierz opcję "Raporty".
 3. W menu raporty wybierz "Oceny tygodniowe".

Możesz zdecydować, które tygodnie brać pod uwagę przy ocenie miesięcznej. Zobacz punkt Wybór tygodni nauki do oceny miesięcznej.

Oceny miesięczne

Ocena miesięczna jest wystawiana na koniec każdego miesiąca. Ocena ta jest średnią z ocen tygodniowych, po odrzuceniu oceny najniższej. Np. przy ocenach tygodniowych 5, 2, 5, 4, odrzucamy 2 i liczymy średnią z 5, 5, 4, co daje 4,67 i po zaokrągleniu ocenę miesięczną 5.

Aby sprawdzić oceny miesięczne:

 1. Zaloguj się do Panelu nauczyciela, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę.
 2. W menu klasy wybierz opcję "Raporty".
 3. W menu raporty wybierz "Oceny miesięczne".

Możesz zdecydować, które tygodnie brać pod uwagę przy ocenie miesięcznej. Zobacz punkt Wybór tygodni nauki do oceny miesięcznej.

Wybór tygodni nauki do oceny miesięcznej

Możesz określić, które tygodnie nauki wchodzą do oceny miesięcznej. Jest to istotne dla określenia początku i końca semestru oraz w sytuacji gdy z uzasadnionych przyczyn wszyscy uczniowie z klasy nie mogą korzystać z Insta.Ling, bo np. są na zielonej szkole.

Ustalenie tygodni nauki dotyczy całej klasy. Wyłączone tygodnie nie będą pojawiały się w ocenach tygodniowych i nie będą brane pod uwagę w ocenie miesięcznej.

Aby określić, które tygodnie nauki wchodzą do oceny miesięcznej:

 1. Zaloguj się do Panelu nauczyciela, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę.
 2. W menu klasy wybierz opcję "Tygodnie nauki".
 3. Wybierz tygodnie nauki, które mają być uwzględnione w ocenie miesięcznej i zaakceptuj przyciskiem "Potwierdź".

WAŻNE Każda zmiana tygodni nauki powoduje przeliczenie ocen miesięcznych. Z tego powodu polecamy, żeby zmian dokonywać z góry na kolejne tygodnie, a nie wstecz. Dzięki temu nie będzie sytuacji, w której raz wystawiona ocena ulega zmianie.

Dodawanie własnych słówek przez nauczyciela

Dodawanie własnych słówek jest przydatne w sytuacji, gdy słówka które chcesz przydzielić uczniom nie ma w bazie Insta.Ling. W takim przypadku możesz dodać własne słówko, tłumaczenie i zdanie przykładowe do bazy, a następnie przydzielić to słówko uczniom.

Aby dodać własne słówko:

 1. Zaloguj się do Panelu nauczyciela i w menu głównym wybierz opcję "Moje słówka".
 2. Pojawi się ekran Zarządzanie słówkami. Naciśnij "Dodaj słówko".
 3. Pojawi się informacje o wymaganych kryteriach przy dodawaniu słówek do bazy. Przeczytaj ją uważnie i naciśnij "Tak. Chcę zgłosić nowe słówko".
 4. Pojawi się ekran Dodaj słówko. W kolejnych polach:
  • wybierz język,
  • wprowadź słówko w formie podstawowej w języku obcym,
  • wprowadź tłumaczenie na język polski,
  • następnie wprowadź słówko w formie, w której będzie użyte w zdaniu przykładowym,
  • wprowadź zdanie przykładowe zastępując słówko, o które pytamy znakiem #,
  • pojawi się pytanie i odpowiedź w takiej formie, w jakiej zobaczą je uczniowie. Sprawdź czy słówko jest odpowiednio ukryte w pytaniu i pokazane w odpowiedzi. Jeśli wszystko się zgadza zatwiedź przyciskiem "Dodaj".
 5. Wrócisz do ekranu Zarządzanie słówkami, a twoje słówko będzie widoczne na liście.
 6. Nowe słówko możesz teraz przydzielić do klas, dopiero wtedy pojawi się uczniom.

WAŻNE Nowe słówko nie jest przydzielone do klas, dopóki go nie dodasz za pomocą funkcji "Słówka". Zobacz punkt Przydział słówek do nauki dla klas.

Uczeń - wykonywanie sesji

W tym rozdziale przedstawiamy, jak wygląda praca z Insta.Ling od strony ucznia.

 1. Uczeń loguje się do Insta.Ling za pomocą danych, które otrzymał od nauczyciela.
 2. Następnie wybiera "Zacznij sesję"
 3. Uczeń dostaje informację o przebiegu sesji, czyta i naciska "Zacznij sesję". Kluczową informacją jest to, że jeśli będzie mu pomagał rodzic, to program dostosuje poziom słówek dodatkowych do poziomu rodzica i będzie dostawał za trudne słówka. Druga istotna informacja, to że należy dojść do końca sesji, żeby została zaliczona.
 4. Następnie uczeń dostaje pytanie i wpisuje odpowiedź. Jeśli nie zna odpowiedzi powinien nacisnąć "Sprawdź" bez wpisywania niczego.
 5. Następnie program wyświetla ocenę. Są trzy możliwości:
  • Dobrze - oznacza, że wpisano prawidłową odpowiedź
  • Niepoprawnie - oznacza, że nie podano odpowiedzi, albo wpisano błędną. Należy wtedy zapamiętać poprawną odpowiedź, bo program wróci do tego pytania na koniec sesji.
  • Synonim - oznacza, że podano inne słowo niż oczekiwano i można spróbować jeszcze raz. Taka odpowiedź nie zalicza pytania, ale jednocześnie nie jest błędem.
 6. Pod koniec sesji program daje powtórki błędnie wpisanych odpowedzi.
 7. Po zakończeniu sesji pokazywane jest jej podsumowanie oraz uczeń może sprawdzić swoją ocenę sugerowaną.

Rodzic - podłączanie konta ucznia

Rodzice mogą zaangażować się w naukę dzieci i obserwować ich postępy. W tym celu powinni założyć konto Insta.Ling dla Rodzica i podłączyć konto szkolne dziecka. Aby to zrobić:

 1. Rodzic wchodzi na stronę www.instaling.pl i wybiera zakładkę "Dla rodziców".
 2. Naciska przycisk "Zarejestruj się".
 3. Na formularzu rejestracyjnym rodzic podaje swoje imię i nazwisko, adres email, wybiera hasło i zatwierdza przyciskiem "Załóż konto".
 4. Konto rodzica zostaje założone i rodzic dostaje pakiet 100 słówek dodatkowych bez opłat.
 5. Od tego momentu rodzic loguje się za pomocą adresu email i ustawionego hasła. Jeśli zapomni hasła może jest zresetować przy logowaniu.

Podpięcie konta szkolnego pod konto rodzica.

 1. Po wejściu do Panelu rodzica rodzic wybiera opcję "Uczniowie i języki".
 2. Wybiera opcję "Dodaj ucznia".
 3. Wybiera opcję "Konto szkolne (mam dane od nauczyciela)".
 4. Wpisuje login i hasło dziecka, które otrzymał od nauczyciela.
 5. Po zatwierdzeniu konto dziecka jest podłączone. Pakiet słówek dodatkowych jest początkowo nieaktywny dla konta szkolnego. Rodzic może go włączyć w dowolnym momencie.

Rodzic - pakiet słówek dodatkowych

Uczestnictwo w programie Insta.Ling dla Szkół i nauka słówek przydzielanych przez nauczyciela nie wymaga opłat. Głównym źródłem przychodu Insta.Ling jest sprzedaż pakietów słówek dodatkowych dla chętnych rodziców. Dzięki pakietom słówek dodatkowych:

 • Uczniowie, którzy mają braki, mogą uzupełnić dziury w słownictwie z poprzednich lat.
 • Uczniowie, którzy wykraczają poza program, mogą poznać nowe słówka.
 • Z nauki języków z Insta.Ling może korzystać cała rodzina łącznie z rodzicami.

Każdy rodzic po założeniu konta dostaje bezpłatnie 100 słówek dodatkowych z 2 miesięcznym terminem ważności. Każde doładowanie pakietu słówek przedłuża termin ważności pakietu na 2 lata. Po wprowadzeniu słówek mogą one być powtarzane dowolną liczbę razy i bezterminowo. Ograniczenia czasowe i ilościowe dotyczą tylko wprowadzania nowych słówek dodatkowych.

Po podłączeniu konta szkolnego przydział słówek dodatkowych jest domyślnie wyłączony. Rodzic może włączyć przydział słówek dodatkowych dla konta ucznia. Aby to zrobić:

 1. Po wejściu do Panelu rodzica rodzic wybiera opcję "Uczniowie i języki".
 2. Wybiera ucznia, któremu chce włączyć pakiet dodatkowy i naciska przycisk "Zmień".
 3. Pojawia się karta ucznia - imię, język i informacja o przydziale słówek dodatkowych. Wybiera opcję "Włącz słówka dodatkowe".
 4. Pojawia się instrukcja informująca, że poziom słówek dodatkowych będzie dobierany na podstawie odpowiedzi ucznia. Rodzic zatwierdza.
 5. Po zatwierdzeniu słówka dodatkowe są włączone.

Pozytywne nastawienie nauczyciela do "Pakietów słówek dodatkowych" i docenianie uczniów, którzy wykraczają poza program szkoły, pozwoli nam na kontynuowanie "Programu Insta.Ling dla Szkół" w obecnej bezpłatnej dla wszystkich formule.

Podsumowanie

Omówiliśmy podstawowe zagadnienia związane z używaniem Insta.Ling na lekcjach i przedstawiliśmy plan modelowego wdrożenia Insta.Ling.

Pamiętaj, że uczestniczysz w nowym przedsięwzięciu, którego cele są bardzo ambitne. Jesteś jednym z pierwszych nauczycieli, który wdraża ten system i w znacznym stopniu twoje zaangażowanie i praca zadecydują o sukcesie wdrożenia Insta.Ling w twojej szkole, a w konsekwencji o sukcesie całego programu.

Jednocześnie pamiętaj o tym, że wdrażanie nowych rozwiązań wymaga wytrwałości i po prostu upływu czasu, którego nie da się przeskoczyć. Kilku uczniów, którzy regularnie korzystają z Insta.Ling to większy sukces niż uruchomienie całej klasy, która korzystać z systemu nie będzie.

Nie spiesz się. Jeśli w ciągu semestru włączysz kilku najlepszych uczniów to jest to bardzo dobry początek na kolejne semestry, który pozwoli tobie na dokładne poznanie narzędzia i korzyści, które daje. Jeśli uda się tobie uruchomić jedną klasę, tak że większość uczniów będzie regularnie korzystała z Insta.Ling to jest to bardzo dobry wynik. A jeśli w ciągu jednego semestru wdrożysz kilka klas w Insta.Ling to jesteś liderem innowacji.

Życzymy Wam powodzenia, wytrwałości i efektów w nauczaniu języka, dzięki wdrożeniu Insta.Ling!