Śmiech to zdrowie

Nauczanie to złożony proces, na który wpływa wiele czynników. Jednym z elementów, który korzystnie oddziałuje na atmosferę w klasie i zaangażowanie uczniów jest humor. Wprowadzanie elementów humorystycznych do klasy może mieć pozytywny wpływ na cały proces nauczania, o ile zostaną one prawidłowo zaimplementowane. Humor, rozumiany jako jedno z zachowań występujących w komunikacji, może przyczyniać się do podniesienia jakości interakcji pomiędzy rozmówcami oraz zwiększenia bliskości pomiędzy nimi. Jest on istotnym elementem kontaktów międzyludzkich, stąd powinien być wprowadzany w szczególności na lekcjach języków obcych.

Humor jako narzędzie pedagogiczne

Lekcje języka obcego często generują u uczniów napięcie oraz nadmierny stres. Związane jest to ze stycznością z nowymi, nieznanymi strukturami, a także wypowiadaniem się na forum klasy przy użyciu nietypowych dla uczniów słów, co może okazać się krępujące. Należy zatem stworzyć takie środowisko, w którym uczeń będzie czuł się swobodnie. Odpowiednia dawka humoru może stać się tutaj bardzo wartościowa i dodatkowo zmotywować ucznia do pracy nad językiem. Należy zaznaczyć, że humor nie jest narzędziem do rozwijania kompetencji językowych uczniów, lecz pomaga w zwróceniu ich uwagi i utrzymaniu zainteresowania tematem lekcji.

Grafika: Pexels

Elementy humorystyczne w klasie

Warto pamiętać, że ludzie różnią się stylem poczucia humoru, więc w zależności od tego, jak nauczyciel używa humoru, może on wpłynąć zarówno pozytywnie jak i negatywnie na środowisko szkolne. Nadmierne lub niewłaściwe posługiwanie się żartami może urazić uczucia ucznia i zniechęcić go do dalszej nauki. Należy pamiętać więc o zachowaniu umiaru i dobieraniu odpowiednich elementów, które urozmaicą lekcję. Warto również zachęcić uczniów do tego, aby samodzielnie tworzyli elementy humorystyczne i dzielili się nimi na forum klasy jak np. ulubionymi żartami czy śmiesznymi obrazkami, z zastrzeżeniem, że nie może to być nic obraźliwego. Lekcje językowe można także bazować na autorskich materiałach opartych na żartach. Przykładowo, jeśli ćwiczymy formy przeszłe czasownika to wówczas można dobrać do nich krótkie żartobliwe teksty, w których będą występować czasowniki w tej formie, zastąpić je lukami, a do nawiasów przy nich wstawić bezokolicznik. Zadaniem ucznia będzie najpierw uzupełnienie dowcipu we właściwej formie, a następnie odniesienie się do żartu. Ciekawym pomysłem jest także tworzenie uczniowskich rankingów żartów obcojęzycznych. Takie zadania angażują uczniów do pracy i tym samym wystawiają na język obcy, co korzystnie wpływa na pogłębienie kompetencji językowych.

Grafika: Pexels

Wprowadzanie elementów humorystycznych na lekcji jest świetnym pomysłem, który umożliwi stworzenie przyjaznej atmosfery między uczniami i zatrze bariery językowe.

Anna Kręcicka


Źródła

Askildson, L. (2005). Effects of humor in the language classroom: humor as a pedagogical tool in theory and practice.