Insta.Ling - skuteczna nauka słówek

Pytania rodziców i uczniów

Jak włączyć pakiet słówek dodatkowych dla konta szkolnego?

Wykonaj następujące kroki:

 1. Założ konto rodzica i zaloguj się na nie. Wraz z założeniem konta rodzica otrzymasz 100 słówek dodatkowych ważnych przez 2 miesiące.
 2. Podepnij konto szkolne dziecka. W "Panelu rodzica" naciśnij "Uczniowie i języki", następnie "Dodaj ucznia", następnie "Konto szkolne" i następnie wprowadź login i hasło ucznia, które przydzielił mu nauczyciel. Po tej operacji konto szkolne jest połączone z kontem rodzica, ale pakiet słówek dodatkowych jest wyłączony dla nowego konta.
 3. W "Panelu rodzica" naciśnij "Uczniowie i języki" i następnie przy uczniu, dla którego chcesz włączyć pakiet naciśnij przycisk "Zmień". Pojawi się karta ucznia, na której naciśnij przycisk "Włącz słówka dodatkowe".

Po wykonaniu tych kroków, nowe słówka dodatkowe będą pojawiały się na sesji ucznia. Zwróć uwagę, że słówka dodatkowe pojawiają się dopiero po powtórzeniu słówek nauczyciela. Tak więc, aby słówka dodatkowe były przydzielane potrzebna jest regularna nauka.

Program zgubił sesję, która została wykonana. Co robić?

Nie ma możliwości, żeby program nie zarejestrował sesji. Jeśli uczniowi zostało zadane pytanie to już ten fakt jest zarejestrowany w bazie, nawet jeśli nie zostanie udzielona na nie odpowiedź.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że raport systematyczności pokazuje liczbę sesji ukończonych. Czyli takich, po których pojawiło się podsumowanie z liczbą zadanych pytań. Wymaga to w szczególności poprawienia wszystkich błędów, które zrobiliśmy podczas sesji. Jeśli uczeń przerwie sesję w momencie gdy dostaje drugi raz to samo słowo, na które wcześniej odpowiedział źle i przerwie sesję, to taka sesja nie zostanie ukończona.

Sesje rozpoczęte, ale nieukończone nie są prezentowane w raporcie systematyczności, ani nie są brane pod uwagę przy sugerowaniu oceny.

Jeśli nadal sądzisz, że wykonałeś sesję, ale nie została ona zaliczona to prosimy o przesłanie do nas loginu, daty i godziny wykonania sesji i sprawdzimy czy nie napotkałeś na problem techniczny.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że do tej pory dostaliśmy bardzo dużo zgłoszeń tego typu, ale wszystkie okazały się albo sesjami niedokończonymi, ale zwykłym zapomnieniem o konieczności wykonania sesji przez użytkownika, którego nie da się skorygować wstecz.

Podczas rejestracji podano niepoprawny email. W jaki sposób zresetować hasło?

W przypadku jeśli podczas rejestracji podano niepoprawny adres email, to nie ma możliwości automatycznego odtworzenia hasła. W takim przypadku należy wysłać na adres instaling@instaling.pl email zawierający:

 1. Imię i nazwisko
 2. Błędnie podany adres email.
 3. Telefon do kontaktu.
 4. Poprawny adres email.
 5. Login szkolny dziecka, jeśli zostało podpięte konto szkolne.

Po weryfikacji zgłoszenia adres email zostanie zmieniony na właściwy, a hasło zresetowane i wysłane na nowy adres email.

W trakcie wykonywania sesji pojawił się błąd z połączeniem. Czy moja sesja zostanie zaliczona?

Błąd połączenia internetowego nie ma wpływu na zaliczenie sesji i sam z siebie sesji nie zalicza.

Jeśli błąd pojawi się podczas wykonywania sesji, to należy odświeżyć stronę i kontynuować sesję. Rozpocznie się ona od tego miejsca, w którym została przerwana. Dopiero gdy pojawi się podsumowanie zakończenia sesji, to taka sesja jest zaliczona.

O fakcie zaliczenia sesji danego dnia informuje też ekran rozpoczęcia nauki. Brak informacji o zaliczeniu sesji oznacza, że nie została ona ukończona.

Fakt zaliczenia sesji można również sprawdzić w panelu rodzica w raporcie systematyczności. Sesja po zaliczeniu jest natychmiast widoczna w tym raporcie.

Jakie są kryteria sugerowanej oceny Insta.Ling?

W II Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół wprowadziliśmy nowy system oceny sugerowanej. Ocena tygodniowa jest wystawiana na koniec każdego tygodnia.

Oceny 1-5 odpowiadają liczbie dni pracy w ciągu tygodnia.

Dodatkowo ocena może być podniesiona o: +1 jeśli uczeń ma przynajmniej 20% więcej słówek ponadprogramowych, niż słówek nauczyciela, +2 jeśli ma dwa razy więcej słówek ponadprogramowych, niż słówek nauczyciela.

Do słówkek ponadprogramowych wliczają się te słówka z pakietu dodatkowego, które uczeń poznał w trakcie trwania obecnej Edycji. Nie są brane pod uwagę słówka ponadprogramowe wprowadzone w poprzedniej Edycji.

Moje dziecko dostaje zbyt trudne słówka z pakietu dodatkowego - co robić?

Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia tego typu były spowodowane tym, że rodzic pomagał uczniowi przy odpowiedziach. Z tego powodu program Insta.Ling dostosował poziom słownictwa do poziomu rodzica. Pomoc dziecku należy ograniczyć do motywowania do wykonywania sesji i nie pomagać przy udzielaniu odpowiedzi. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi, gdy dziecko jej nie pamięta spowoduje błędne zaplanowanie powtórki na odległy czas, jak również przydział zbyt trudnych słówek z pakietu dodatkowego.

Program Insta.Ling automatycznie dostosowuje poziom trudności słówek przydzielanych z pakietu dodatkowego do poziomu odpowiedzi ucznia. Dzięki temu uczeń może zarówno uzupełnić słownictwo z lat poprzednich, jak i od razu poznawać nowe słówka.

Ważne jest, aby sesje uczeń wykonywał samodzielnie.

Mam dwójkę dzieci i jedno dostało 70 słówek dodatkowych, a drugie 30. Czemu nie dostały po 50 słówek?

Słówka z pakietu dodatkowego są dostępne dla wszystkich członków rodziny i są przydzielane w momencie gdy dane dziecko powtórzyło dotychczasowe słówka i jest gotowe do wprowadzenia kolejnego. Z tego powodu, jeśli jedno dziecko pracuje więcej lub ma większą łatwość w przyswajaniu słówek, to dostanie więcej słówek z pakietu dodatkowego. Co więcej, słówka z pakietu dodatkowego są przydzielane dopiero po wystarczającym przyswojeniu słówek nauczyciela. Tak więc jeśli nauczyciel w klasie jednego z dzieci przydziela więcej słówek, to jednocześnie będzie ono dostawało mniej słówek z pakietu dodatkowego.

Te same reguły dotyczą kont nauki rodziców.

Jeśli wykorzystasz pakiet możesz dokupić kolejne słówka. Pamiętaj, że gwarantujemy odpowiednie tempo wprowadzania słówek i ich przyswojenie, o ile tylko sesje są regularnie wykonywane. Płacisz tylko za wiedzę przyswojoną.

Czy dodatkowe słówka utrudniają naukę słówek od nauczyciela?

Słówka z pakietu dodatkowego są przydzielane w chwili, gdy wszystkie powtórki na dzisiaj zostały wykonane oraz nie ma nowych słówek od nauczyciela do wprowadzenia. Gdyby pakiet słówek dodatkowych był pusty, to w tym momencie nastąpiłoby zakończenie sesji. Tak więc przydział słówek dodatkowych nie wpływa negatywnie na powtarzanie słówek nauczyciela.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że Insta.Ling nie jest narzędziem do powtórki słówek przed klasówką, na czas klasówki i nie jesteśmy zainteresowani robieniem takiego programu. Insta.Ling służy do nauki słówek w taki sposób, że uczeń je wszystkie zapamięta i będzie umiał w przyszłości. Z tego powodu ważne jest codzienny wykonywanie sesji, a nie pojedyncze zrywy, które i tak niewiele dają.

Jeśli uczeń wykonuje codziennie sesję, to gwarantujemy, że nauczy się zarówno słówek od nauczyciela, jak i tych przydzielonych z pakietu dodatkowego.

Czy mogę wyłączyć słówka dodatkowe?

Domyślnie przy podłączeniu konta szkolnego pakiet słówek dodatkowych jest wyłączony.

Można go włączać i wyłączać w menu "Uczniowe i języki", wybierając ucznia i następnie "Włącz/Wyłącz słówka dodatkowe".

Dostępna jest również opcja usunięcia wszystkich słówkek dodatkowych, które uczeń dostał. Usunięte słówka dodatkowe przepadają i nie są zwracane do puli pakietu.

Pytania nauczycieli

Czy udział w Programie Insta.Ling dla Szkół jest rzeczywiście całkiem darmowy?

Tak. Zarówno przystąpienie do programu, jak i uczestnictwo w nim oraz rezygnacja z uczestnictwa nie wiążą się z żadnymi kosztami ani dla szkół, ani dla nauczycieli, ani dla uczniów. Nie ma i nie będzie w Programie żadnych ukrytych kosztów, niespodziewanych zmian regulaminu ani innych tego typu nieuczciwych praktyk.

W naszej szkole jest zbyt mało komputerów dla wszystkich uczniów. Czy nadal możemy korzystać z Insta.Ling?

Tak — uczniowie pracują z Insta.Ling przede wszystkim w domu. Insta.Ling jest dostępny jako strona WWW, nie trzeba więc niczego instalować na komputerze domowym. Ponadto sesje nauki uczniowie mogą wykonywać na tablecie lub telefonie.

Czy do Programu trzeba zgłosić całą szkołę?

Nie, każdy nauczyciel wypełnia formularz rejestracyjny indywidualnie, podając swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz dane szkoły, w której naucza. Im więcej nauczycieli z jednej szkoły weźmie udział w Programie Insta.Ling dla Szkół, tym łatwiej będzie im przekonać uczniów i rodziców do tej formy nauki.

Ile czasu zajmuje korzystanie z Insta.Ling?

Nauczyciel powinien przynajmniej raz w tygodniu przydzielić słówka dla każdej klasy oraz sprawdzić systematyczność pracy i postępy uczniów. Zwykle zajmuje to do 30 minut. Uczniowie powinni codziennie wykonywać jedną sesję nauki, która trwa około 5 minut. Szczegółowy zakres prac opisany jest w podręczniku metodycznym, który otrzyma każdy zarejestrowany nauczyciel.

Czy nauczyciel musi sam przygotowywać zdania przykładowe i tłumaczenia słówek dla swoich uczniów?

Nauczyciele mają dostęp do baz językowych przygotowanych przez naszych lingwistów, z których muszą jedynie wybrać listę słów dla swoich uczniów do nauczenia. Bazy zawierają od kilku do kilkunastu tysięcy słówek z tłumaczeniem, przykładem użycia oraz nagraniem z wymową. Jeśli w naszej bazie brakuje jakiegoś słówka, wówczas nauczyciel może dopisać je samodzielnie.

Czy nauczyciele otrzymają certyfikaty poświadczające udział w Programie?

Wszyscy nauczyciele, którzy spełnią warunki podane na początku semestru, otrzymają od nas certyfikaty potwierdzające umiejętność wykorzystania Insta.Ling w nauczaniu języków i uczestnictwo w III Edycji. Również szkoły, w których co najmniej dwóch nauczycieli uczestniczy w Programie, mogą otrzymać certyfikat.

Nie znam jeszcze listy uczniów w nowym semestrze. Czy mimo to mogę się zarejestrować?

Tak, podczas rejestracji nie trzeba jeszcze podawać listy klas i uczniów. Te informacje nauczyciel może uzupełnić w dowolnym momencie.

Prowadzę zajęcia w dwóch szkołach. Czy powinnam założyć dwa konta?

Tak – w ramach jednego konta nauczyciel powinien dodawać klasy z jednej szkoły, w której naucza. Dodawanie klas z innych szkół, w których nauczyciel pracuje, jest dozwolone. Jednakże, wówczas przy wystawianiu certyfikatów cała aktywność nauczyciela będzie przypisana do jednej szkoły.

Skoro Insta.Ling ma charakter komercyjny, to na czym zarabiacie?

Insta.Ling jest przedsięwzięciem komercyjnym i oczywiście musimy sfinansować koszty jego prowadzenia i rozwoju. Obecnie podstawowym źródłem przychodu jest sprzedaż pakietów słówek dodatkowych. Dzięki nim:

 • Uczniowie, którzy mają braki mogą uzupełnić dziury w słownictwie z poprzednich lat.
 • Uczniowie, którzy wykraczają poza program mogą poznać nowe słówka.
 • Z nauki języków z Insta.Ling może korzystać cała rodzina łącznie z rodzicami.

Uczestnictwo w programie Insta.Ling dla Szkół i nauka słówek przydzielanych przez nauczyciela nie wymaga opłat.

Czy Insta.Ling można używać tylko w jednej szkole?

Do programu Insta.Ling dla Szkół przystępują nauczyciele, nie szkoły. Każdy nauczyciel może dodać dowolną liczbę klas. Nie jest istotne, czy są to klasy z jednej czy z wielu szkół.

Czy Program potrwa dłużej niż jeden semestr i czy będzie dalej bezpłatny?

Biorąc pod uwagę obecne zainteresowanie programem, będziemy chcieli utrzymać obecną bezpłatną dla nauczycieli i uczniów formułę.

Jaki jest poziom słownictwa w Insta.Ling?

Insta.Ling oferuje słownictwo od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Nauczyciel samodzielnie dobiera słówka do nauki dla każdej klasy osobno.

Co zrobić, jeśli Insta.Ling nie ma jakiegoś słówka lub zwrotu?

W tej chwili mamy ponad 8.000 słówek i zwrotów, więc sytuacja taka ma największe szanse pojawić się w przypadku specjalistycznego słownictwa. Niemniej jednak baza jest otwarta na zmiany. Brakujące słówka można nadal przypisać klasom. Będą one sukcesywnie weryfikowane i dodawane do bazy przez naszych językowców.

Czy w Programie mogą brać udział również nauczyciele ze szkół językowych?

Oczywiście. Nauczyciele i uczniowie szkół językowych jak najbardziej mogą korzystać z Insta.Ling na takich samych zasadach jak inni.

Czy dane osobowe uczniów są bezpieczne i do czego są wykorzystywane?

Wszelkie dane są wykorzystywane tylko w celu świadczenia usługi. Nie udostępniamy danych osobowych firmom trzecim. Serwery są zabezpieczone zgodnie z przyjętymi standardami bezpieczeństwa.

Czy mogę przydzielić uczniom więcej niż 50 słówek do nauki?

Tak. Nie ma żadnego ograniczenia na liczbę słówek wprowadzanych przez nauczyciela, o ile cała klasa systematycznie pracuje.

Nie można natomiast przydzielić więcej niż 50 słówek oczekujących na wprowadzenie w sesjach uczniów. Jak tylko słowo pojawi się w sesjach wszystkich uczniów, to od razu można przydzielić kolejne słówko.

Liczbę słówek, które oczekują na wprowadzenie prezentujemy podczas dodawania słówek. Aby sprawdzić, który uczeń blokuje możliwość dodawania słówek zajrzyj do raportu przyswojenia słówek.

Jeśli jeden z uczniów nie pracuje w ogóle i blokuje możliwość przydziału słówek dla całej klasy, to po wyczerpaniu innych środków, należy zawiesić go w programie Insta.Ling. Funkcja ta jest dostępna w menu Klasy, Uczniowie.

W jaki sposób usunąć słówka, żeby przydzielić nowe?

Możemy przewrotnie zadać inne pytanie:

W jaki sposób zapewnić, żeby uczeń po jednym semestrze nauki zapomniał wszystko i mógł uczyć się kolejnych słówek?

Insta.Ling od samego początku został zaprojektowany jako system do nauki języka, a nie do powtarzania słówek przed klasówką, na czas klasówki. Jest to bardzo ambitne zadanie, które udało się nam zrealizować. Insta.Ling na bieżąco śledzi postępy ucznia w zapamiętywaniu słówek i przydziela nowy materiał tak szybko, jak tylko uczeń jest w stanie go przyswoić. Z tego powodu słówko raz przydzielone nie może być już wycofane, bo Insta.Ling gwarantuje, że jeśli słówko trafi na listę nauki to Insta.Ling go nauczy, o ile tylko uczeń będzie systematycznie pracował.

Jednocześnie im lepiej dane słówko jest pamiętane, tym rzadziej pojawiają się jego powtórki. Dzięki temu słówka już opanowane przez uczniów nie blokują możliwości dodawania kolejnych słówek.

Inną sytuacją jest, gdy jeden z uczniów nie pracuje w ogóle. W takim przypadku system pozwala na przydzielenie do 50 słówek niewprowadzonych do nauki, a następnie blokuje możliwość przydziału kolejnych. W takim przypadku należy:

 1. Najpierw porozmawiać z uczniem i spróbować ustalić sposób poprawy.
 2. Jeśli to nie przyniesie efektów - zawiesić ucznia w programie Insta.Ling, tak aby reszta klasy mogła dostawać nowe słówka.

Należy podkreślić, że nie ma żadnego ograniczenia na liczbę słówek wprowadzanych przez nauczyciela, o ile cała klasa systematycznie pracuje.

W jaki sposób dodać zaległe słówka uczniowi, który był zawieszony w programie Insta.Ling?

Zawieszenie ucznia w programie Insta.Ling przez nauczyciela jest ostatecznością, jeśli przez dłuższy czas uczeń nie pracuje. Słówka dodawane do klasy nie są przydzielane uczniom zawieszonym i nie ma później możliwości ich dodania.

To jest zamierzone działanie, które jest karą dla opornych uczniów. Świat się oczywiście nie kończy i uczniowie ci mogą się uczyć słówek dodanych w okresie zawieszenia metodą tradycyjną, skoro wcześniej nie zależało im na nauce. Dzięki temu mają również możliwość porównania - czy wolą się uczyć tradycyjnie czy z Insta.Ling.

Co zrobić gdy uczeń nie może się zalogować?

Po pierwsze sprawdź login i hasło jakie zostało mu przekazane. Spróbuj samodzielnie zalogować się na konto ucznia.

Jeśli nie jesteś w stanie zalogować się na login i hasło ucznia, to sprawdź czy nie występują w nim dwie litery "V", które razem wyglądają jak "W", lub czy nie występuje tam litera "Q" wyglądająca jak "G", ewentualnie litera "L" wyglądająca jak wielkie "i". Ostatnio wyrzuciliśmy te litery z generowania haseł, ale stare hasła nadal mogą je zawierać.

Jeśli nadal nie możesz się zalogować na konto ucznia to wyślij email na instaling@atinea.pl z loginem ucznia i sprawdzimy co się dzieje.

Uczeń pracuje regularnie, ale liczba słówek niewprowadzonych nie maleje. Dlaczego?

Słówka są wprowadzane w sesjach uczniów dopiero jak uczeń wystarczająco opanował te już wprowadzone, tak aby nie przeciążyć ucznia i aby nauka była efektywna.

Sytuacja gdy przez kilka dni uczeń pracuje i nowe słówka od nauczyciela nie są wprowadzane występuje najczęściej, jeśli uczeń przez dłuższy czas nie korzystał z Insta.Ling. Po dłuższej przerwie system najpierw wykona zaplanowane powtórki poprzednich słów, a dopiero potem stopniowo zacznie wprowadzać kolejne. Aby przyspieszyć ten proces uczeń po dłuższej nieobecności może wykonać większą liczbę sesji po rząd, dopóki nie zacznie dostawać nowego materiału. Jako, że sesje te będą składały się głównie z powtórzeń, to nie powinny być zbyt czasochłonne, a jednocześnie dzięki nim zostaną wychwycone słowa, które nie są dobrze przyswojone.

Uczeń pracuje regularnie, ale ma niską sugerowaną ocenę Insta.Ling. Dlaczego?

Kryteria sugerowanej oceny Insta.Ling są dostępne w raporcie przyswojenia słówek, po kliknięciu w imię i nazwisko dziecka. Są tam opisane zarówno kryteria oceny, jak i stan spełnienia poszczególnych kryteriów przez ucznia.

Również uczeń po wykonaniu każdej sesji ma wgląd w kryteria sugerowanej oceny Insta.Ling oraz w stan realizacji poszczególnych kryteriów.

Nie da się ukryć, że obecnie kryteria te zakładają wysoką systematyczność, gdyż jest ona podstawą efektywnej nauki pamięciowej - w myśl zasady, że lepiej poświęcić 5 minut każdego dnia, niż 2 godziny raz na tydzień.

Należy też pamiętać, że Insta.Ling sugeruje ocenę, a ostateczną decyzję o tym jakie kryteria zastosować w danej klasie i jak oceniać uczniów podejmuje nauczyciel. My polecamy stosowanie albo sugerowanej oceny, albo innej oceny głównie opartej o raport systematyczności.