Insta.Ling - skuteczna nauka słówek

Zaproszenie do X Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół

Czym jest Insta.Ling

Insta.Ling jest aplikacją do szybkiej nauki słówek, dostarczającą nauczycielom szczegółowe raporty na temat systematyczności pracy i postępów uczniów. Insta.Ling pomaga podnieść skuteczność nauczania języka oraz udostępnia narzędzia do oceny wyników.

Podsumowanie I i II Edycji

W I Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół wzięło udział pół tysiąca nauczycieli z całej Polski, a także kilkunastu wykładowców z zagranicy. Siedem tysięcy uczniów regularnie korzystało z programu i wykonało ponad pół miliona sesji nauki. Postępy swoich dzieci śledziło blisko cztery tysiące rodziców.

Sukces I Edycji sprawił, że II Edycja ruszyła w wersji poszerzonej o dwa nowe języki - niemiecki i hiszpański. Dodatkowo umożliwiliśmy doskonalenie polskiej ortografii w przygotowanej specjalnie dla polonistów wersji aplikacji.

Do II Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół zgłosiło się ponad tysiąc nauczycieli, z których blisko 350 uzyskało certyfikaty.

Warunki udziału w X Edycji

Aby wziąć udział w Programie, nauczyciel powinien dokonać rejestracji do dnia 31 stycznia 14 lutego 2018 roku. Do Programu mogą przystąpić nauczyciele języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego wszystkich etapów nauczania. Czas trwania Programu to semestr letni roku szkolnego 2017/2018.

Korzyści z przystąpienia do Programu

Dla nauczyciela:

  • zarządzanie pulą słówek do nauczenia
  • weryfikacja systematyczności pracy uczniów
  • śledzenie postępów uczniów i zestawienia wyników
  • bezpłatny dostęp do zaawansowanych słówek

Dla ucznia:

  • możliwość bezpłatnej nauki z Insta.Ling
  • nauka poprzez quiz
  • poziom trudności dostosowany indywidualnie do poziomu ucznia
  • motywowanie do systematycznej pracy

Dla szkół i nauczycieli

Rejestracja dla nauczycieli

Rejestracja do X Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół (semestr letni 2017/2018) trwa do 14 lutego 2018. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania odnośnie Programu Insta.Ling, napisz na instaling@instaling.pl - czekamy na Twoje uwagi.