Wróć
Wersja do druku w formacie PDF Pobierz wersję do druku

PODRĘCZNIK METODYCZNY

dla Nauczycieli korzystających z bezpłatnej platformy do nauki słówek w ramach Programu Insta.Ling dla Szkół.

Słowem wstępu

Cieszymy się, że jesteś w Programie Insta.Ling dla Szkół. Ten podręcznik wyjaśni czym jest nasz program, przedstawi proponowany sposób wdrożenia i omówi podstawowe zagadnienia związane z systemem. Po przeczytaniu go będziesz w stanie zaplanować wdrożenie Insta.Ling w Twoim procesie nauczania. Podręcznik zasadniczo składa się z dwóch części:

Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół?

Insta.Ling to strona WWW do skutecznej nauki słówek. Obecnie Insta.Ling wspiera naukę języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i ortografii polskiej.

Program Insta.Ling dla Szkół daje Nauczycielowi, uczniom i rodzicom bezpłatny dostęp do Insta.Ling w ramach programu szkolnego. Dodatkowo Nauczyciel dostaje bieżące wsparcie we wdrożeniu i używaniu systemu od zespołu Insta.Ling.

Czym jest, a czym nie jest Insta.Ling?

Insta.Ling jest:

 • systemem do nauki nowych słówek
 • systemem do utrwalania słówek
 • systemem do kontroli systematyczności pracy ucznia
 • systemem do śledzenia postępów ucznia

Insta.Ling nie jest:

 • nie jest pełnym systemem do nauki języka
 • nie zastępuje Nauczyciela

Co Insta.Ling daje Nauczycielowi?

Od początku wdrażania Insta.Ling pozwala Nauczycielowi na obiektywną ocenę systematyczności pracy ucznia w domu. Nauczyciel ma dostęp do raportu systematyczności, który pokazuje którego dnia dany uczeń pracował.

Kolejne korzyści to poprawa poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie pewności siebie uczniów posługujących się obcym językiem.

Po realizacji pełnego wdrożenia Insta.Ling umożliwia Nauczycielowi realizację większej ilości materiału na lekcjach, gdyż słownictwo nie musi być wprowadzane na lekcjach. Nauczyciel może tak zaplanować pracę z Insta.Ling, aby uczniowie poznali słownictwo potrzebne w następnym rozdziale odpowiednio wcześniej, i dzięki temu skupić się na nauczaniu gramatyki, konwersacjach i złożonych koncepcjach używania języka w komunikacji, gdzie wsparcie Nauczyciela jest istotne. W nauce pamięciowej słówek Nauczyciela wyręcza Insta.Ling. Dodatkowo Insta.Ling udostępnia narzędzie do generowania kartkówek - gotowych sprawdzianów z wymaganego słownictwa.

Jak wygląda codzienna praca z Insta.Ling od strony ucznia?

Uczeń codziennie loguje się do Insta.Ling za pomocą loginu i hasła przekazanego przez Nauczyciela i wykonuje powtórkę około 20 słówek, co średnio zajmuje od 2 do 8 minut. Po każdej wykonanej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy. Ilustracje i więcej informacji o przebiegu sesji ucznia można znaleźć w rozdziale "Uczeń - wykonywanie sesji".


Jak wygląda codzienna praca z Insta.Ling od strony Nauczyciela?

Nauczyciel korzystający z Insta.Ling realizuje co tydzień następujące zadania:

 1. Przydziela nowe słówka dla klas
 2. Sprawdza systematyczność pracy i postępy uczniów
 3. W klasie przedstawia uczniom oceny ich pracy w ramach Insta.Ling i oczekiwania.

Przydział nowych słówek dla klas polega na wybraniu z menu opcji "Słówka", wybraniu klas, do których słówka mają być dodawane, a następnie wybraniu i dodaniu słówek. Słówka można także grupować i przydzielać gotowe listy różnym klasom. Szczegółowy opis tej funkcji znajduje się w rozdziale II.2. Przewodnika po funkcjach Systemu.

Polecamy wpisywanie nowych słówek na tydzień przed pojawianiem się ich na lekcjach. Dzięki temu uczniowie na lekcji mają już dane słówka opanowane, a Nauczyciel może skupić się na bardziej złożonych zagadnieniach, takich jak gramatyka czy wykorzystywanie słownictwa w komunikacji.

Możliwość sprawdzenia systematyczności pracy uczniów jest jedną z głównych korzyści, jakie dzięki Insta.Ling osiąga Nauczyciel. Nauczyciel korzystający z Insta.Ling nie musi polegać na zawodnej pamięci uczniów oraz opiniach ich rodziców odnośnie ilości pracy ucznia w domu. Każda wykonana z Insta.Ling sesja jest rejestrowana i Nauczyciel może sprawdzić ile rzeczywiście dany uczeń pracował w domu. Dodatkowo Insta.Ling prezentuje raporty przyswojenia słówek, na podstawie których Nauczyciel może ocenić jaką ilość materiału pamięciowego uczniowie są w stanie przyswoić przy zakładanym rytmie pracy.

Podczas lekcji Nauczyciel przedstawia uczniom raporty systematyczności i wyniki osiągane z Insta.Ling. Polecamy skupianie się podczas rozmowy z uczniami głównie na raportach systematyczności. Są to łatwe do porównania i obiektywne informacje, które jednocześnie dają uczniom bardzo prosty sygnał jak osiągać więcej. Każdy uczeń wie, że może po prostu poświęcić dodatkowe 5 minut każdego dnia i dzięki temu zabłysnąć na forum klasy.

Według naszych statystyk systematyczność jest głównym elementem decydującym o ilości przyswajanego przez ucznia materiału. Wynika z tego, że skupiając się na samej tylko ocenie systematyczności Nauczyciel gwarantuje lepsze efekty. Ma to też aspekt motywujący dla słabszych uczniów, gdyż kwestia systematyczności nie stawia ich w gorszej pozycji wobec bardziej zdolnych uczniów. Najlepsi uczniowie mogą natomiast poznawać słówka z pakietów dodatkowych dzięki czemu mogą wybić się ponad poziom klasy. Systematyczność powinna być bazą oceny dla wszystkich uczniów.


CZĘŚĆ PIERWSZA: MODELOWE WDROŻENIE PROGRAMU
INSTA.LING DLA SZKÓŁ

Wdrażanie Insta.Ling jest przygodą dla każdego Nauczyciela wyjątkową. Sposób wdrożenia zależy od temperamentu i podejścia do uczniów. Aby jednak proces wdrożenia ułatwić, przedstawiamy przykładowy plan wdrożenia, który możesz dowolnie dostosować do swoich potrzeb.

Proponujemy wdrażanie Insta.Ling podzielić na 4 fazy:

 • Faza rozpoznania
 • Faza włączenia najlepszych
 • Faza dobrowolnego używania
 • Faza pełnego wdrożenia

W tej części  omawiamy szczegółowo każdą fazę wdrożenia.

Faza rozpoznania

Głównym celem tej fazy jest poznanie narzędzia przez Nauczyciela. W tej fazie powinien uczestniczyć jeden lub kilku uczniów, z którymi Nauczyciel ma bardzo dobry kontakt i na których może polegać.

Podczas tej fazy Nauczyciel powinien zapoznać się z technicznymi aspektami używania systemu:

 1. tworzenie klas i uczniów w Insta.Ling
 2. dodawanie słownictwa do klas
 3. korzystanie z raportów systematyczności i systemu ocen sugerowanych
 4. zyskanie zaufania do tego jak działa narzędzie i do raportów.

Faza ta powinna się zakończyć w sytuacji gdy Nauczyciel uzyska pełne rozumienie danych prezentowanych w raportach. W tym momencie jest gotowy, aby przejść do fazy włączenia najlepszych.

Czas trwania: około 2 tygodnie

Oczekiwany efekt: Nauczyciel rozumie raport systematyczności i system ocen.

Na lekcjach: ta faza jest realizowana poza lekcjami


Faza włączenia najlepszych

Głównym celem tej fazy jest wyrobienie rutyny używania Insta.Ling, w szczególności przydziału słówek i regularnej oceny postępów przez Nauczyciela. W tej fazie powinni uczestniczyć wybrani przez Nauczyciela najlepsi uczniowie z wybranej klasy lub z kilku wybranych klas. Polecamy, aby w sumie w tej fazie uczestniczyło około 10 uczniów.

Przy tej liczbie uczniów Nauczyciel napotka już na zauważalną ilość pytań ze strony uczniów. Warto na nie wszystkie odpowiadać i poszerzać swoje rozumienie działania systemu Insta.Ling. Przydatna będzie strona z pytaniami http://instaling.pl/faq.php oraz możliwość bezpośredniej konsultacji z zespołem Insta.Ling poprzez email instaling@instaling.pl .

Uczniowie w tej fazie powinni uczestniczyć dobrowolnie i mieć możliwość otrzymania dobrych ocen za aktywność. Należy jednak zwrócić uwagę, aby oceny stawiać nie za sam fakt uczestnictwa w fazie dla najlepszych, ale za systematyczność pracy i efekty. Proponujemy pozytywną motywację - czyli plus w dzienniku, piątka albo szóstka, ale tylko jeśli cały tydzień codziennie dany uczeń wykonywał sesję. Uczeń, który przystąpił do programu w tej fazie, ale nic nie zrobił, albo tylko zgłaszał powody, dla których ma braki w sesjach nie powinien być karany, ale również nie powinien być doceniany.

Czas trwania: około 2 tygodnie

Oczekiwany efekt: Nauczyciel czuje się pewnie z narzędziem oraz istnieje grupa uczniów, którzy są w stanie odpowiedzieć na pytania kolegów w kolejnej fazie wdrożenia.

Na lekcjach: podczas lekcji warto przedstawić Insta.Ling i powiedzieć, że na razie najlepsi będą testować system. Pod koniec tej fazy warto poprosić najlepszych uczniów, aby przedstawili jak z ich punktu widzenia wygląda nauka z Insta.Ling.


Faza dobrowolnego używania

Po zakończeniu fazy włączania najlepszych i osiągnięciu przez Nauczyciela biegłości w obsłudze Insta.Ling przychodzi moment na zaproszenie wszystkich uczniów do udziału w tym projekcie. Udział powinien być dobrowolny, a  za regularną pracę z Insta.Ling uczniowie mogą dostać dodatkowe bardzo dobre oceny. Nie ma ocen negatywnych.

Uczniowie w tej fazie powinni uczestniczyć dobrowolnie i mieć możliwość otrzymania dobrych ocen za aktywność. Należy jednak zwrócić uwagę, aby oceny stawiać nie za sam fakt uczestnictwa, ale za systematyczność pracy i efekty.

Polecamy dwa możliwe sposoby oceny:

 • Sposób 1. Wykorzystanie raportu systematyczności. Plus za każdy tydzień, w którym uczeń wykonywał sesję co najmniej 4 dni w tygodniu.
 • Sposób 2. Wykorzystanie oceny Insta.Ling. W takim przypadku ze względu na dobrowolność fazy uczeń powinien móc zdecydować, czy chce ocenę tygodniową lub miesięczną mieć wpisaną do dziennika. Dla części uczniów będzie liczyła się tylko piątka lub szóstka, a dla części słabszych nawet czwórka może być warta wpisania do dziennika.

W tej fazie wdrożenia pojawia się bardzo wiele wątpliwości uczniów i rodziców odnośnie tego, że sesje, które uczeń wykonał nie są odnotowywane. Nauczyciel musi nauczyć radzić sobie z takimi pytaniami, szczególnie że zazwyczaj uczniowie mają większą biegłość techniczną i są w stanie wytwarzać nieprawdopodobne powody, dla których system im nie działał.

W każdej chwili możecie liczyć na wsparcie zespołu Insta.Ling w wyjaśnianiu wszelkich kwestii technicznych.

Czas trwania: minimum 1 miesiąc

Oczekiwany efekt: Większość uczniów jest w stanie używać Insta.Ling. Nauczyciel, uczniowie i rodzice rozumieją, że raporty systematyczności w Insta.Ling działają lepiej niż zawodna pamięć ucznia. Uczniowie powoli przestają skupiać swoją energię na wynajdowaniu powodów dla których nie są w stanie używać Insta.Ling, a skupiają się na systematycznej pracy w domu.

Na lekcjach: Raz na tydzień odbywa się krótkie podsumowanie efektów. Jeśli w klasie jest dostępny rzutnik, to warto pokazać raport systematyczności. Jeśli nie, to warto po prostu wyczytać w ile dni każdy uczeń wykonywał sesję. Osoby, które są zadowolone z wyników powinny zostać docenione oceną w dzienniku.

Faza pełnego wdrożenia

W fazie pełnego wdrożenia używanie Insta.Ling w klasach jest obowiązkowe dla większości uczniów, a ocena za pracę z Insta.Ling jest traktowana jako jedna z cząstkowych ocen.

Tylko uczniowie, którzy aktywnie nie chcą używać Insta.Ling są z tego systemu wyłączeni i muszą uczyć się tradycyjnie.

W tej fazie Nauczyciel osiąga najwięcej korzyści. Materiał pamięciowy jest wprowadzany do systemu Insta.Ling z dwutygodniowym wyprzedzeniem, dzięki czemu na lekcjach nie jest tracony czas na odpytywanie czy powtarzanie słówek, gdzie wartość pracy Nauczyciela jest niewielka. Nauczyciel może skupić się na wprowadzaniu gramatyki, konwersacjach, czy wykorzystywaniu słownictwa w komunikacji, mając pewność, że ci uczniowie, którzy pracowali w domu są odpowiednio przygotowani.

W tej fazie Nauczyciel korzysta z oceny Insta.Ling do oceny uczniów. Czytelny system ocen daje możliwość wystawienia ocen za każdy miesiąc nauki.

Na lekcjach: Wyniki Insta.Ling są dyskutowane tylko sporadycznie, gdy wymagana jest korekta pracy pojedynczych uczniów. Większość uczniów regularnie pracuje. Raz na miesiąc są wystawiane oceny zgodnie z systemem ocen Insta.Ling, które każdy uczeń wypracowuje i zna z wyprzedzeniem.

O systemie ocen Insta.Ling czytaj poniżej.

System oceny sugerowanej Insta.Ling

System oceny sugerowanej Insta.Ling ułatwia Nauczycielowi ocenę uczniów. Nauczyciel może stosować dowolne kryteria oceny, a ocena przedstawiana przez Insta.Ling jest tylko oceną sugerowaną. Najłatwiejszym i polecanym sposobem pracy jest oczywiście bezpośrednie stosowanie oceny sugerowanej Insta.Ling. Niezależnie od przyjętych w szkole kryteriów bardzo ważne jest natomiast, aby Nauczyciel dokładnie rozumiał kryteria oceny sugerowanej Insta.Ling i był w stanie zinterpretować przedstawioną ocenę sugerowaną.

System oceny sugerowanej Insta.Ling składa się z dwóch elementów - oceny tygodniowej i oceny miesięcznej.

Ocena tygodniowa

Cotygodniowe oceny Insta.Ling są wystawiane na koniec każdego tygodnia (ok.godz. 3 rano w poniedziałek) według następujących kryteriów:

 • ocena 1 – 1 dzień lub brak pracy w ciągu tygodnia,
 • ocena 2 – 2 dni pracy w ciągu tygodnia,
 • ocena 3 – 3 dni pracy w ciągu tygodnia,
 • ocena 4 – 4 dni pracy w ciągu tygodnia,
 • ocena 5 – 5 lub więcej dni pracy w ciągu tygodnia.

Dodatkowo ocena tygodniowa może być podniesiona o:

 • +1 – jeśli uczeń ma co najmniej 1/5 więcej słówek dodatkowych niż przydzielonych przez Nauczyciela.
 • +2 – jeśli uczeń ma co najmniej tyle samo słówek dodatkowych, co słówek przydzielonych przez Nauczyciela.

Oczywiście oceną maksymalną jest 6.

Nauczyciel może wyłączyć wystawianie oceny tygodniowej w konkretne tygodnie, np. podczas świąt lub zielonej szkoły. W takim przypadku ocena z wyłączonego tygodnia nie będzie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny miesięcznej.

Ocena miesięczna

Ocena miesięczna jest liczona według następujących zasad:

 1. bierzemy wszystkie oceny tygodniowe danego ucznia, np. 5, 2, 5, 4.
 2. usuwamy z nich najsłabszą, w przykładzie usuwamy 2 i zostają 5, 5, 4.
 3. liczymy średnią i zaokrąglamy, (5+5+4)/3=4,67 co daje 5 jako ocenę miesięczną.

Ocena miesięczna jest wystawiana po zakończeniu miesiąca (ok. godz. 3 rano pierwszego dnia kolejnego miesiąca).            


Rozwiązywanie problemów i wsparcie

Zespół Insta.Ling jest zawsze dostępny do wyjaśnienia kwestii technicznych Nauczycielowi, jak również rodzicom czy uczniom. Możesz zawsze wysłać email z pytaniem na instaling@instaling.pl i na pewno otrzymasz odpowiedź.

Należy jednak zwrócić uwagę, że większość problemów zgłaszanych przez uczniów, np. z dostępem do aplikacji oznacza, że bawiąc się z kolegami czy koleżankami nie byli w stanie skorzystać z aplikacji, a nie jakikolwiek problem techniczny.

Poniżej proponujemy sposoby rozmowy z uczniem, dzięki którym będziesz w stanie samodzielnie rozwiązać większość zgłaszanych problemów.

 • Uczeń mówi, że zrobił sesję, ale nie jest ona pokazana w Insta.Ling.

Tu nasza odpowiedź jest prosta - nie ma takiej możliwości. Każde pytanie wysłane do ucznia jest najpierw rejestrowane w systemie, a dopiero później wysyłane. Jeśli nie zostałoby zarejestrowane, to nie byłoby wiadomo jakie pytanie wysłać.

Tak więc zgłaszający tego typu problem po prostu mija się z prawdą. Często jest to konsekwencja głębokiego przekonania połączonego z zawodnością pamięci ludzkiej, a często jest to wymuszona próba wytłumaczenia się.

Jak odpowiedzieć uczniowi?

Po pierwsze zapytaj ucznia o dokładną datę i godzinę wykonania sesji. Zazwyczaj już to pytanie powoduje, że uczeń zacznie się zastanawiać czy na pewno sesję zrobił.

Po drugie poproś ucznia, żeby od teraz pracował regularnie i każdego dnia, w którym wykonał sesję zapisał ten fakt na kartce razem z dokładną godziną wykonania sesji. Na koncie rodzica może też od razu sprawdzić raport systematyczności i potwierdzić, że sesja jest odnotowana.

 • Uczeń mówi, że miał problemy w trakcie wykonania sesji i nie mógł jej dokończyć

Zdarza się to bardzo rzadko, ale problemy z połączeniem internetowym mogą u uczniów wystąpić. Zazwyczaj rozwiązuje je próba kontynuacji sesji po godzinie. System sugerowanej oceny Insta.Ling pozwala na pojedyncze dni bez sesji. Jeśli taki problem uczeń ma raz na miesiąc, to pewnie miał pecha.

Jeśli jakiś uczeń ma taki problem notorycznie, to nie jest on związany z technicznymi aspektami, tylko z niewłaściwym podejściem ucznia do nauki. Żeby tego typu problem rozwiązać niezbędna jest stanowczość Nauczyciela i głębokie przekonanie do danych, jakie znajdują się w raportach.

Dzięki temu uczniowie uczą się, że są obiektywnie oceniani i najłatwiejszym sposobem na poprawę oceny jest systematyczna praca, a nie wymuszanie oceny na Nauczycielu.

Inne problemy i wsparcie

Nasi Nauczyciele stanowią o wartości programu Insta.Ling dla Szkół. Dlatego zawsze jesteśmy dostępni pod mailem instaling@instaling.pl i pomagamy w prowadzeniu programu. W przypadku wszelkich wątpliwości czekamy na wasze pytania.


MAPA SYSTEMU

PANEL NAUCZYCIELSKI 

 1. KLASY

Po wybraniu konkretnej klasy rozwija się kolejne menu do jej obsługi:

           I.1. Uczniowie 

                           I.1.A. Karta ucznia 

                I.1.A.a. Zawieszenie ucznia

           I.2. Słówka 

           I.3. Kartkówka

           I.4. Loginy i hasła

           I.5. Raporty

I.5.A Systematyczność 

I.5.B Przyswojone słówka 

I.5.C Oceny tygodniowe

I.5.D Oceny miesięczne

I.5.E Szczegóły sesji

           I.6. Tygodnie Nauki

           I.7. Ustawienia

           I.8. Przekaż klasę

           I.9. Usuń klasę 

 1. SŁÓWKA

Po wybraniu tego przycisku rozwija się kolejne menu:

            II.1. Przydział słówek

            II.2. Listy słówek 

            II.3. Moje słówka 

            II.4. Zgłoszone błędy 

 1. NAUKA
 2. NEWSLETTER 
 3. ZMIEŃ HASŁO
 4. CERTYFIKATY
 5. PODRĘCZNIK METODYCZNY
 6. POMOC
 7. WYLOGUJ 

PRZED PIERWSZĄ LEKCJĄ

PRACA OD STRONY UCZNIA 

KONTO RODZICA


CZĘŚĆ DRUGA: PRZEWODNIK PO FUNKCJACH SYSTEMU

Drogi Nauczycielu (i Nauczycielko, ale dla prostoty wywodu w podręczniku zwracamy się do wszystkich Nauczycieli w formie tytułu zawodowego)! W tej części Podręcznika Metodycznego chcielibyśmy przybliżyć Ci działanie poszczególnych funkcji naszej platformy do nauki słówek. Prezentujemy główne możliwości i elementy programu w takiej kolejności, w jakiej zetkniesz się z nimi, jak i według powyższej mapy. Do niektórych funkcji można dotrzeć z kilku miejsc w systemie, na co również zwracamy uwagę. Przede wszystkim zachęcamy jednak do samodzielnego odkrywania Insta.Ling, bo to praktyka czyni mistrza. Operacje, które są nieodwracalne są dokładnie oznaczone, po to abyś mógł czuć się bezpiecznie zgłębiając samodzielnie tajniki systemu.

Logowanie do Insta.Ling - zarówno dla Nauczycieli, Uczniów jak i Rodziców,  odbywa się przez wejście na naszą stronę internetową: www.instaling.pl i wybranie przycisku “Zaloguj się”.  W zależności od tego, kto korzysta z systemu, login może wyglądać inaczej:

 • loginem Nauczyciela  jest Twój adres e-mail, podany w trakcie rejestracji, a hasło wysłaliśmy na Twoją skrzynkę pocztową.
 • loginem Ucznia jest wygenerowany przez system i przekazany przez Ciebie wraz z hasłem ciąg liter i liczb. (patrz punkt I.4.)
 • loginem Rodzica jest również adres e-mail - podany przy rejestracji konta rodzinnego lub przez Nauczyciela (patrz punkt I.1.)

Panel Nauczycielski:

To Twoje centrum dowodzenia :). Z poziomu Panelu Nauczycielskiego można wykonać wszystkie akcje, których wymaga praca z Insta.Ling. Panel Nauczycielski składa się obecnie z 9 przycisków: Klasy (I), Słówka (II), Nauka (III), Newsletter (IV), Ustawienia (V), Certyfikaty (VI), Podręcznik metodyczny (VII), Pomoc (VIII) oraz Wyloguj (IX). (Screen).

Po wejściu w niektóre z nich będziecie mogli wykonać dalsze operacje.

 1. KLASY

Klasy to pierwszy przycisk w menu Panelu Nauczycielskiego. W tym miejscu możesz dodawać grupy z którymi pracujesz oraz nimi zarządzać. Po kliknięciu w przycisk “Klasy” w Panelu Nauczycielskiego  pojawia się lista klas i opcja dodania nowej klasy. Każda klasa na liście jest podświetlona, co oznacza, że poprzez kliknięcie możesz przejść do kolejnych ustawień z nią związanych. Opisane są one w rozdziałach kolejnych od I.1. do I.9.

Aby dodać nową klasę:

 • zaloguj się do Panelu Nauczycielskiego i wybierz przycisk “Klasy”
 • wybierz przycisk “Dodaj klasę” po prawej stronie.
 • Podaj nazwę klasy, ustal jaką długość będzie miała sesja ucznia oraz określ język. Długość sesji można dostosować do uczniów - w klasach młodszych optymalna długość to od 5 do 10, 15 powtórzeń, w starszych wiekowo grupach sesje mogą być dłuższe.

I.1. Uczniowie

Stworzyłeś już jedną bądź kilka grup, z którymi będziesz pracować. Pora na to, aby dodać do nich uczniów.

Aby dodać ucznia do klasy:

 • wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę, do której chcesz dodać ucznia.
 • W menu klasy wybierz opcję "Uczniowie".
 • Wybierz opcję "Dodaj ucznia".
 • Podaj Identyfikator ucznia i jego płeć
 • Na tym etapie możesz również dodać konto rodzica (więcej o koncie rodzica na końcu podręcznika)  podając jego adres e-mail, a my wyślemy do niego zapytanie, czy chce się zarejestrować jako rodzic i mieć lepszą kontrolę nad nauką swojego dziecka. Nie musisz podawać adresu e-mail rodzica, wówczas zaznacz “Nie” przy obu kontach.
 • zatwierdź przyciskiem "Dodaj ucznia".

Program Insta.Ling w pełni przestrzega przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), z tego względu prosimy abyś nie podawał imion i nazwisk uczniów tylko ich identyfikatory. Identyfikator może składać się z maksymalnie 3 liter i 2 cyfr. Nauczyciel powinien tak wybrać identyfikator, żeby wiedzieć, którego ucznia dotyczy konto. Podpowiadamy jak to zrobić: można na przykład wpisać pierwszą literę imienia, 2 litery nazwiska i numer w dzienniku.

Przykład:

Mamy w klasie Jana Nowaka, który ma w dzienniku numer 14. Jego identyfikator wyglądałby w taki sposób: jno14

Zgodnie z regulaminem nie można dzielić uczniów z jednej klasy (lub grupy językowej) na uczniów mniej i bardziej zdolnych. Możesz natomiast rozpocząć korzystanie z Insta.Ling wprowadzając na początku tylko chętnych uczniów.

I.1.A. Karta ucznia 

Kiedy dodasz już do swojej klasy wszystkich uczniów, otrzymasz taki widok:

Lista uczniów, podobnie jak lista klas,  jest aktywna. Z tego poziomu możesz wejść w karty poszczególnych uczniów, aby wykonać następujące czynności:

 • zmodyfikować dane ucznia.
 • dodać konta rodziców - zalecamy to ze względu na fakt, że zaangażowanie rodziców gwarantuje lepsze wyniki w nauce, a jednocześnie zapobiega sytuacjom konfliktowym, gdyż rodzic ma wgląd w takie same raporty jak Nauczyciel i obiektywnie może ocenić czy dziecko pracowało z programem czy też nie.
 • przenieść ucznia do innej klasy (NOWOŚĆ). Jest to przydatna funkcja, kiedy na przykład zmienia się poziom ucznia lub przeniósł się on do innej klasy. Uwaga! Uczeń w nowej klasie dostanie tylko ostatnie 20 słówek, które było przydzielone grupie do której trafił
 • usunąć ucznia z klasy. Uwaga! Ta operacja jest nieodwracalna!
I.1.A.a. Zawieszenie ucznia

Na liście uczniów w klasie jest także możliwość “Zawieszenia ucznia”. Jeśli jeden lub kilku uczniów nie wykonuje sesji z Insta.Ling to w pewnym momencie zablokują możliwość przydziału nowych słówek dla całej klasy. Aby umożliwić przydział kolejnych słówek należy zawiesić takich uczniów w programie Insta.Ling. Uczniowie zawieszeni nie dostają nowych słówek, ale nadal mogą wykonywać sesję z Insta.Ling na słówkach, które mają już przydzielone. W sytuacji gdy zawieszony uczeń zacznie regularnie wykonywać sesję i pozna wszystkie przydzielone mu słówka, to można go przywrócić do programu. Od momentu przywrócenia ucznia będzie on dostawał nowe słówka.

UWAGA! Uczeń zawieszony nie dostanie słówek, które Nauczyciel dodał całej klasie w czasie jego zawieszenia i nie ma możliwości późniejszego przydziału tych słówek dla zawieszonego ucznia.

Aby zawiesić ucznia w programie Insta.Ling dla Szkół:

 • zaloguj się do Panelu Nauczycielskiego, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę.
 • w menu klasy wybierz opcję "Uczniowie".
 • naciśnij przycisk “Zawieś ucznia” przy uczniu, którego chcesz zawiesić.
 • pojawi się strona z informacją. Zatwierdź zawieszenie ucznia.
 • uczeń na liście uczniów będzie widniał jako "zawieszony".

Aby przywrócić ucznia do programu:

 • zaloguj się do Panelu Nauczycielskiego, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę.
 • w menu klasy wybierz opcję "Uczniowie".
 • naciśnij przycisk "Przywróć" przy uczniu, który jest zawieszony.
I.2. Słówka

Klasie, w której są już uczniowie, możesz przydzielić słówka do nauki. Jest to etap konieczny, aby móc wydrukować loginy i hasła dla uczniów (I.4.) Słówka można dodawać z poziomu klasy, jak również bezpośrednio z Panelu Nauczycielskiego - punkt II. 2.

Aby dodać słówka z poziomu klasy (I.2.):

 • kliknij w menu wybranej klasy przycisk “Słówka”
 • wybierz klasy, którym chcesz przydzielić słówko. Słówka możesz przydzielać do kilku klas równocześnie.
 • wpisz słówko, które chcesz dodać i naciśnij "Wyszukaj". Pojawią się wszystkie pasujące słówka z bazy danych.
 • zdecyduj które słówko chcesz przydzielić i naciśnij  Dodaj.
 • po dodaniu słówka możesz od razu dodawać kolejne.

Jeśli słówko, które chcesz dodać, nie występuje w bazie, to możesz samodzielnie dołączyć jego definicję i przykład za pomocą opcji "Moje słówka" dostępnej w menu “Słówka” w Panelu Nauczycielskiego (II.3.)

Zwróć uwagę, że po wyszukaniu słówka najpierw prezentowane są słówka wprowadzone przez lingwistów Insta.Ling, a potem słówka dodane przez Nauczycieli za pomocą opcji Moje słówka. Słówka dodane niedawno przez Nauczycieli mogły nie zostać sprawdzone przez lingwistów Insta.Ling i dlatego warto abyś sprawdził czy przykład jest wpisany poprawnie.

Pamiętaj także, aby w przypadku języka niemieckiego w wyszukiwarce wpisywać słówko bez rodzajnika.

Uwaga! Nie można przydzielić więcej niż 50 słówek, które nie zostały wprowadzone i czekają na wprowadzenie w sesjach uczniów. Przy dodawaniu słówek na liście klas przedstawiona jest informacja, ile słówek nie zostało jeszcze wprowadzonych w danej klasie. Jak tylko uczniowie wykonają kilka sesji, to pojawi się możliwość przydziału kolejnych słówek. Liczbę słówek niewprowadzonych dla każdego ucznia w klasie sprawdzisz w raporcie przyswojenia słówek. Jeśli jeden z uczniów nie pracuje to będzie blokował możliwość przydziału kolejnych słówek dla całej klasy. Takiego ucznia należy zawiesić w programie Insta.Ling, dzięki czemu będzie możliwy przydział słówek dla pozostałych uczniów.

W trakcie przydzielania słówek można je również wycofać z listy słówek danej klasy. Można to zrobić dopóki słówko nie zostanie wprowadzone do sesji ucznia. Słowa, które już raz pojawiło się w sesji dowolnego ucznia w klasie nie można już wycofać.

I.3. Kartkówka 

W Insta.Ling wprowadziliśmy możliwość przygotowania gotowego testu ze znajomości słówek. Kartkówkę można przygotować z listy słówek danej klasy, a następnie pobrać w formacie .pdf i wydrukować.

Wybierz z listy słówek danej klasy te, które chcesz aby znalazły się w teście, a następnie kliknij “Wygeneruj kartkówkę”.

Uwaga! Aby dodać słówko do kartkówki, muszą upłynąć co najmniej dwa tygodnie od momentu jego przypisania grupie. Jest to optymalny czas, pozwalający uczniowi na przyswojenie sobie nowej partii słówek. Dla ułatwienia wskazujemy, jaki czas pozostał jeszcze, aby można było dodać słówko do kartkówki.

I.4. Loginy i hasła

Uczniowie, którzy korzystają z systemu Insta.Ling wykonują swoje sesje logując się do systemu w sposób podobny do Nauczyciela. Potrzebują jednak w tym celu loginów i haseł. Dane te generuje system, na podstawie list klas, które wprowadził Nauczyciel. Kliknięcie w przycisk “Loginy i hasła” w menu wybranej klasy spowoduje wyświetlenie się listy loginów i haseł oraz instrukcji dla rodzica, jak założyć konto rodzinne. Listę to należy pobrać i wydrukować, a następnie pociąć i rozdać uczniom.

I.5. Raporty

System szczegółowych raportów to jedna z podstawowych zalet programu. Nauczyciel otrzymuje narzędzie do rzetelnej oceny pracy uczniów, opartej na dwóch podstawowych aspektach - systematyczności i poziomie przyswojenia słówek.  Raporty generowane dla każdego ucznia są obiektywne i czarno na białym pokazują aktywność bądź jej brak w nauce. Ważne jest również, że dostęp do takich raportów mogą mieć rodzice Waszych uczniów za pomocą kont rodziców. Pewne zaangażowanie rodzica, poprzez możliwość kontroli postępów, bardzo dobrze wpływa na dzieci.

System raportów składa się z następujących elementów: systematyczność (I.5.A.), przyswojone słówka (I.5.B), oceny tygodniowe (I.5.C.), oceny miesięczne (I.5.D), szczegóły sesji (I.5.E).


I.5.A. Systematyczność

Raport systematyczności jest podstawowym narzędziem Nauczyciela. Nasze dane pokazują jasno, że o ile uczeń regularnie wykonuje sesję to różnice w nauce pamięciowej między dobrymi uczniami, a uczniami słabymi są bardzo znikome. Główna różnica w nauce pamięciowej między tymi grupami uczniów polega na tym, że uczniowie dobrzy się uczą, a uczniowie słabi się nie uczą, albo udają, że się uczą.

Raport systematyczności pokazuje, kto pracuje, a kto nie. Nie ma możliwości modyfikacji tego raportu, bo on pokazuje rzeczywistość. Jeśli uczeń twierdzi, że na raporcie znajdują się niepoprawne dane, to prosimy o postępowanie zgodnie z rozdziałem Rozwiązywanie problemów i wsparcie, aby skierować energię ucznia do prawdziwej nauki.

Aby sprawdzić systematyczność pracy uczniów:

 • zaloguj się do Panelu Nauczycielskiego, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę.
 • w menu klasy wybierz opcję "Raporty".
 • w menu raporty wybierz "Systematyczność".
 • pojawi się raport systematyczności za ostatnie 2 tygodnie.
 • Opcjonalnie można zmienić zakres dat dla jakich generuje się raport i zatwierdzić przyciskiem "Pokaż"

Raport systematyczności pokazuje ile sesji wykonał uczeń każdego dnia.

Uwaga! Sesje rozpoczęte, ale niedokończone nie są pokazywane na raporcie systematyczności.

Jeśli uczeń wykonał 3 lub więcej sesji jednego dnia, to niezależnie od ich całkowitej liczby danego dnia prezentowana jest liczba 3.

I.5.B Przyswojone słówka

Raport przyswojenia słówek pokazuje ile słówek nauczył się każdy z uczniów. Jest on również przydatny do określenia, który uczeń blokuje możliwość przydziału słówek dla całej klasy.

Aby obejrzeć  raport przyswojenia słówek:

 • zaloguj się do Panelu Nauczycielskiego, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę.
 • w menu klasy wybierz opcję "Raporty".
 • w menu raporty wybierz "Przyswojone słówka".
 • pojawi się raport przyswojenia słówek.

Po przydzieleniu nowego słówka przez Nauczyciela dla klasy pojawia się ono w kolumnie "Niewprowadzone". W tej kolumnie żaden uczeń nie może mieć więcej niż 50 słówek niewprowadzonych. Gdy uczeń nie robi sesji i zbliża się do granicy to liczba słówek niewprowadzonych podświetla się na żółto. Gdy uczeń blokuje możliwość wprowadzania słówek dla całej klasy to liczba ta jest pokazana na czerwono.

Gdy uczeń wykona sesję, na której dane słówko pojawi się po raz pierwszy, to słówko przechodzi z kolumny "Niewprowadzone" do kolumny "Wprowadzone". Jeśli na przestrzeni kilku dni uczeń poprawnie odpowie na to słówko, to przejdzie ono do kolumny "Dobrze przyswojone", a potem "Bardzo dobrze przyswojone". Uznanie słówka za dobrze, albo bardzo dobrze przyswojone nie jest związane z liczbą poprawnych odpowiedzi, ale z czasem pomiędzy tymi odpowiedziami. Czyli nawet jeśli uczeń kilka razy jednego dnia poprawnie odpowiedziałby na to samo słówko, to i tak nie zostanie ono uznane za dobrze przyswojone. Natomiast jeśli odpowie dobrze po tygodniu od poprzedniego pytania, to zostanie uznane za bardzo dobrze przyswojone.

W przypadku błędnych odpowiedzi słówka mogą "wracać" do kolumny "Wprowadzone", ale nigdy nie wracają do kolumny "Niewprowadzone". Tak więc o ile uczniowie regularnie pracują to cały czas można dodawać nowe słówka.

I.5.C. Oceny tygodniowe

Oceny tygodniowe wraz z ocenami miesięcznymi (I.5.D) wchodzą w skład tak zwanej oceny sugerowanej Insta.Ling. Nauczyciel może je wykorzystać - wpisując je w takiej samej postaci do dziennika, ale nie musi. Z doświadczenia wiemy, że Nauczyciele wypracowują różne metody premiowania uczniów za pracę z Insta.Ling. Jedni z Was nasze raporty ocen tygodniowej i miesięcznej traktują jedynie jako wskazówkę. Dla innych raport jest narzędziem, które wylicza ocenę za nich.

Ocena tygodniowa jest wystawiana na koniec każdego tygodnia. Oceny 1-5 odpowiadają liczbie dni pracy w ciągu tygodnia. Dodatkowo ocena może być podniesiona o:

 • +1 jeśli uczeń ma przynajmniej 20% więcej słówek ponadprogramowych, niż słówek Nauczyciela,
 • +2 jeśli ma dwa razy więcej słówek ponadprogramowych, niż słówek Nauczyciela.

Do słówek ponadprogramowych wliczają się te słówka z pakietu dodatkowego, które uczeń poznał w trakcie trwania obecnej Edycji. Nie są brane pod uwagę słówka ponadprogramowe wprowadzone w poprzedniej Edycji.

Aby sprawdzić oceny tygodniowe:

 • zaloguj się do Panelu Nauczycielskiego, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę.
 • w menu klasy wybierz opcję "Raporty".
 • w menu raporty wybierz "Oceny tygodniowe".

I.5.D. Oceny miesięczne

Ocena miesięczna jest wystawiana na koniec każdego miesiąca. Ocena ta jest średnią z ocen tygodniowych, po odrzuceniu oceny najniższej. Np. przy ocenach tygodniowych 5, 2, 5, 4, odrzucamy 2 i liczymy średnią z 5, 5, 4, co daje 4,67 i po zaokrągleniu ocenę miesięczną 5.

Aby sprawdzić oceny miesięczne:

 • zaloguj się do Panelu Nauczycielskiego, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę.
 • w menu klasy wybierz opcję "Raporty".
 • w menu raporty wybierz "Oceny miesięczne".

Możesz zdecydować, które tygodnie brać pod uwagę przy ocenie miesięcznej. Zobacz punkt (I.6. Tygodnie nauki)

I.5.E. Szczegóły sesji 

Raport ten pozwala sprawdzić jakie słówka otrzymał dany uczeń w swojej sesji, czy udzielił poprawnej odpowiedzi i o której dokładnie godzinie miało to miejsce.

 

Aby przejrzeć raport szczegółów sesji:

 • zaloguj się do Panelu Nauczycielskiego, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę.
 • w menu klasy wybierz opcję "Raporty".
 • w menu raporty wybierz "Szczegóły sesji".
 • wybierz z listy uczniów ucznia, którego raport chcesz sprawdzić
 • wybierz z listy sesję, którą chcesz przeanalizować

I.6. Tygodnie Nauki

Możesz określić, które tygodnie nauki wchodzą do oceny miesięcznej. Jest to istotne dla określenia początku i końca semestru oraz w sytuacji gdy z uzasadnionych przyczyn wszyscy uczniowie z klasy nie mogą korzystać z Insta.Ling, bo np. są na zielonej szkole.

Ustalenie tygodni nauki dotyczy całej klasy. Wyłączone tygodnie nie będą pojawiały się w ocenach tygodniowych i nie będą brane pod uwagę w ocenie miesięcznej.

Opcja wyłączenia tygodni nauki przydaje się czasem w trakcie uzyskiwania certyfikatu - gdzie trzeba spełnić kryterium liczby osób z oceną bardzo dobrą w określonych miesiącach. Jeżeli na przykład w kwietniu były święta Wielkanocne, a bierzemy do certyfikatu oceny z miesiąca kwietnia i maja, to tydzień świąteczny można z ocen miesięcznych wyłączyć.


Aby określić, które tygodnie nauki wchodzą do oceny miesięcznej:

 • zaloguj się do Panelu Nauczycielskiego, wybierz opcję "Klasy" i wybierz klasę.
 • w menu klasy wybierz opcję "Tygodnie nauki".
 • wybierz tygodnie nauki, które mają być uwzględnione w ocenie miesięcznej i zaakceptuj przyciskiem "Potwierdź".

Uwaga! Każda zmiana tygodni nauki powoduje przeliczenie ocen miesięcznych. Z tego powodu polecamy, żeby zmian dokonywać z góry na kolejne tygodnie, a nie wstecz. Dzięki temu nie będzie sytuacji, w której raz wystawiona ocena ulega zmianie.

I.7. Ustawienia

Przycisk “Ustawienia” w menu klasy pozwala na zmianę długości sesji uczniów. Długość sesji to od 5 do 31 słówek, które pojawią się w trakcie jednego quizu. Młodsi uczniowie powinni mieć krótsze sesje, starsi poradzą sobie z większą liczbą słówek za jednym podejściem. Należy pamiętać, że słówka w sesji to nie tylko nowe słownictwo, ale także powtórki.

Uwaga! Sesje uczniów, którzy mają założone konta rodzinne i włączoną opcję otrzymywania słówek dodatkowych, mogą być o kilka wyrazów dłuższe.  

I.8. Przekaż klasę (NOWOŚĆ)

Zdarza się, że Nauczyciel przejmuje obowiązki innego Nauczyciela, który oddaje klasę np. z powodu urlopu czy zwolnienia. Jeżeli oboje mają konto w Insta.Ling w prosty sposób mogą przekazać sobie klasy, którymi zarządzają w systemie.

Aby przekazać klasę innemu Nauczycielowi:

 • zaloguj się do Panelu Nauczycielskiego, wybierz opcję “Klasy” i wybierz klasę, którą chcesz przekazać
 • kliknij przycisk “Przekaż klasę”
 • wpisz adres e-mail Nauczyciela, który ma otrzymać klasę.
 • potwierdź komunikat przekazywania klasy.

Uwaga! Ta operacja jest nieodwracalna. Nauczyciel, który otrzyma klasę może ją dowolnie modyfikować.  


I.9. Usuń klasę (NOWOŚĆ)

Jeżeli chcesz usunąć całą klasę, możesz skorzystać z tego przycisku. Klasa zostanie usunięta wraz z uczniami.

Aby usunąć klasę:

 • zaloguj się do Panelu Nauczycielskiego, wybierz opcję “Klasy” i wybierz klasę, którą chcesz usunąć.
 • kliknij przycisk “Usuń klasę”.
 • potwierdź komunikat usuwania klasy.

Uwaga! Ta operacja jest nieodwracalna - nie będziesz miał możliwości przywrócenia raz usuniętej klasy.

II. SŁÓWKA

Słówka to drugi przycisk w menu głównym Panelu Nauczycielskiego. To moduł który grupuje operacje  związane ze słownictwem przydzielanym uczniom. Obecnie składa się w czterech elementów, widocznych po wybraniu tego przycisku: przydział słówek (II.1.) , listy słówek (II.2.), moje słówka (II.3.), zgłoszone błędy (II.4.). Zostaną one opisane w kolejnych rozdziałach od II.1. do II.4.

Słówka dla uczniów przydziela Nauczyciel. Nie ma potrzeby, aby tworzyć nowe przykłady, w tym celu możesz skorzystać z naszej bazy. Bazy z poszczególnych języków różnią się od siebie objętościowo, jednak stale są rozwijane i poszerzane o nowe słownictwo. Jeżeli nie znajdziesz danego słówka, skorzystaj z opcji “Moje słówka”, gdzie możesz dodać swój przykład.

II.1. Przydział słówek

Z tego miejsca możesz przydzielić słówka różnym klasom jednocześnie. Jeżeli masz kilka klas na tym samym poziomie, lub uczysz jednakowego materiału, ta opcja umożliwia Ci taki przydział.

Aby dodać słówka do kilku klas jednocześnie:

 • zaloguj się do Panelu Nauczycielskiego.
 • wybierz przycisk “Słówka” a następnie przycisk ‘Hurtowy przydział”
 • wybierz język, z którego będą przyznane słówka
 • zaznacz klasy, które mają słówka otrzymać
 • wybierz słówka korzystając z wyszukiwarki

Taki sam efekt - przydział słówek do kilku klas,  otrzymacie korzystając z punktu I.2. w menu danej klasy, gdzie również można zaznaczyć kilka klas.

II.2. Listy słówek (NOWOŚĆ)

        Umożliwiamy Nauczycielom stworzenie gotowych list słówek. Na przykład w grudniu wprowadzasz słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia w kilku klasach. Od teraz możesz słówka grupować w listy, według tematyki lub zasady ortograficznej, a następnie przydzielać gotowe listy klasom. Listy słówek można także powiązać z konkretnymi rozdziałami podręczników. Aktualnie można wybierać podręczniki do nauki angielskiego, wkrótce poszerzymy listę podręczników o pozostałe języki.

Aby utworzyć listę słówek:

 • zaloguj się do Panelu Nauczycielskiego
 • wybierz przycisk “Słówka” a następnie “Listy słówek”
 • kliknij “Dodaj listę” po prawej stronie
 • uzupełnij pola informujące o nazwie, języku, podręczniku i rozdziale, a następnie kliknij “Stwórz”

Listy słówek w widoku poziomu II.2. są aktywne (tak samo jak klasy na liście klas lub uczniowie na liście uczniów danej klasy) i można je modyfikować po wybraniu danej listy. W tym miejscu możesz jeszcze usunąć listę. Uwaga! Ta operacja jest nieodwracalna.  

Aby dodać słówko do listy słówek:

 • zaloguj się do Panelu Nauczycielskiego
 • wybierz przycisk “Słówka” a następnie “Listy słówek”
 • wybierz listę z podświetlonych na niebiesko
 • kliknij “Dodaj słówko” i skorzystaj z wyszukiwarki słówek.

Aby dodać listę słówek do klasy:

 • kliknij w menu wybranej klasy przycisk “Słówka”
 • wybierz klasy, którym chcesz przydzielić słówko. Słówka możesz przydzielać do kilku klas równocześnie
 • na tej stronie, oprócz wyszukiwarki słówek znajduje się okienko z rozwijanym menu list słówek
 • wybierz, którą listę chcesz przydzielić i kliknij “Przypisz”


II.3. Moje słówka

        Dodawanie własnych słówek jest przydatne w sytuacji, gdy słówka które chcesz przydzielić uczniom nie ma w bazie Insta.Ling. W takim przypadku możesz dodać własne słówko, tłumaczenie i zdanie przykładowe do bazy, a następnie przydzielić to słówko uczniom.


Aby dodać własne słówko:

 • zaloguj się do Panelu Nauczycielskiego i w menu głównym wybierz opcję “Słówka” a następnie"Moje słówka".
 • pojawi się ekran Zarządzanie słówkami. Naciśnij "Dodaj słówko".
 • pojawi się informacja o wymaganych kryteriach przy dodawaniu słówek do bazy. Przeczytaj ją uważnie i naciśnij "Tak. Chcę zgłosić nowe słówko".
 • pojawi się ekran Dodaj słówko. W kolejnych polach:
 • wybierz język,
 • wprowadź słówko w formie podstawowej w języku obcym,
 • wprowadź tłumaczenie na język polski,
 • następnie wprowadź słówko w formie, w której będzie użyte w zdaniu przykładowym,
 • wprowadź zdanie przykładowe zastępując słówko, o które pytamy znakiem #,
 • pojawi się pytanie i odpowiedź w takiej formie, w jakiej zobaczą je uczniowie. Sprawdź czy słówko jest odpowiednio ukryte w pytaniu i pokazane w odpowiedzi. Jeśli wszystko się zgadza zatwierdź przyciskiem "Dodaj".
 • wrócisz do ekranu Zarządzanie słówkami, a twoje słówko będzie widoczne na liście.
 • nowe słówko możesz teraz przydzielić do klas, dopiero wtedy pojawi się uczniom.

Uwaga!  Nowe słówko nie jest przydzielone do klas, dopóki go nie dodasz za pomocą funkcji "Słówka". Zobacz punkt Przydział słówek do nauki dla klas.


II.4. Zgłoszone błędy

        Jeżeli w trakcie dodawania słówka do klasy zauważysz, że w słowie lub przykładzie jest błąd, możesz nam to zgłosić za pomocą przycisku “Zgłoś błąd”, po prawej stronie słówka. Osoby odpowiedzialne w naszym zespole za bazy słownictwa przeglądają te zgłoszenia i się do nich ustosunkowują. Listę zgłoszonych przez Ciebie błędów można znaleźć właśnie na poziomie II.4., gdzie dowiesz się również, jaki jest status zgłoszenia.

III. NAUKA

        Przycisk “Nauka” w Panelu Nauczycielskiego umożliwia naukę słówek z wszystkich naszych języków Nauczycielom. Bezpłatnie możecie podjąć naukę języka który znacie, lub uczyć się słownictwa z nowego języka. W tym miejscu wypełniasz sesje tak jak uczniowie, a słówka do nauki przydziela Ci system, na podstawie Twoich odpowiedzi. Po wybraniu przycisku “Nauka” widać listę języków, i możliwość rozpoczęcia sesji nauki z jednego z nich.

IV. NEWSLETTER 

        Insta.Ling komunikuje się z Nauczycielami za pomocą Newsletterów. Czasem przypominamy w nich o istotnych zmianach lub końcu semestru, czasem informujemy jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać certyfikat. Newslettery wysyłamy na Twoją skrzynkę mailową, jednak zawsze możesz mieć do nich dostęp także w tym właśnie punkcie menu Panelu Nauczycielskiego.

V. ZMIEŃ HASŁO

        Przycisk “Ustawienia” w Panelu Nauczycielskiego służy do zmiany hasła. Początkowo hasło do Insta.Ling jest przydzielane przez system w trakcie rejestracji. Po pierwszym logowaniu można je zmienić, np. na takie, które łatwiej zapamiętać.

Na karcie z ustawieniami znajduje się także przycisk “Usuń konto”, którym samodzielnie możesz usunąć konto z naszego systemu. Potwierdzenie tej operacji zostanie wysłane na Twój adres e-mail.

VI. CERTYFIKATY

Wszyscy Nauczyciele, którzy spełnią warunki podane na początku semestru, otrzymają od nas certyfikaty potwierdzające umiejętność wykorzystania Insta.Ling w nauczaniu języków i uczestnictwo w danej Edycji Programu. Również szkoły, w których co najmniej dwóch Nauczycieli uczestniczy w Programie, mogą otrzymać certyfikat. Certyfikaty przydają się w procesie awansu zawodowego Nauczyciela.

Wszystkie certyfikaty które otrzymałeś za udział w Programie Insta.Ling dla Szkół znajdują się w tym miejscu Panelu Nauczycielskiego, skąd można je pobrać i wydrukować.

 

VII. PODRĘCZNIK METODYCZNY

        Ten przycisk jest odnośnikiem do niniejszej publikacji. Zachęcamy do podzielenia się uwagami na temat tego, czego być może brakuje Wam jako Nauczycielom w instrukcji do pracy z programem.

VIII. POMOC 

        W tym miejscu zgromadziliśmy najczęściej zadawane pytania oraz materiały, które mogą być pomocne.

IX. WYLOGUJ

        Wybierz przycisk “Wyloguj”,  aby zakończyć pracę z Programem.


PRZED PIERWSZĄ LEKCJĄ

Aby rozpocząć pracę z Insta.Ling w klasie, konieczne jest przejście kilku prostych kroków przygotowawczych:

 1. Zaloguj się na stronie www.instaling.pl.
 2. Login i hasło niezbędne do zalogowania powinieneś otrzymać drogą mailową. Jeśli e-mail nie dotarł do Ciebie, skontaktuj się z nami, pisząc na adres instaling@instaling.pl.
 3. Dodaj klasę.
 4. Dodanie przynajmniej jednej klasy jest warunkiem koniecznym używania Insta.Ling. Słówka do nauki przypisuje się nie poszczególnym uczniom, lecz całej klasie.
 5. Dodaj uczniów do klasy.
 6. Zgodnie z regulaminem Insta.Ling wymagane jest, aby struktura klas i uczniów w aplikacji była zgodna z rzeczywistym podziałem uczniów w szkołach.
 7. Przypisz słówka do nauki dla klasy.
 8. Początkowo dla każdej klasy możesz dodać co najwyżej 50 słówek. Liczba ta będzie zwiększana w miarę przyswajania słówek przez uczniów.
 9. Wydrukuj dane dostępowe dla uczniów.
 10. Dla każdego wprowadzonego ucznia Insta.Ling automatycznie tworzy login i hasło w systemie. Informacje te są zapisywane na jednym arkuszu dla całej klasy.
 11. Rozdaj dane dostępowe uczniom.
 12. Wydrukowany arkusz rozetnij wzdłuż linii przerywanych i tak przygotowane paski rozdaj uczniom podczas lekcji. Insta.Ling jest zaprojektowany do pracy w domu. Poinformuj uczniów, że Insta.Ling jest narzędziem, za pomocą którego będą się uczyć zadanych przez Ciebie słówek.

Pamiętaj, że dobre przyswojenie słówek z Insta.Ling zajmuje uczniom około tygodnia regularnej pracy, a ich opanowanie w stopniu bardzo dobrym około 2 tygodni. Nie ma możliwości przyspieszenia tempa pracy.

PRACA OD STRONY UCZNIA

Uczniowie, których Nauczyciele przystąpili do Programu Insta.Ling dla Szkół pracują z platformą dla poprawy znajomości swojego słownictwa. Uczniowie dzięki systematycznej pracy mogą zarówno lepiej i sprawniej opanować materiał, jak i zdobyć lepsze oceny z języków.

Uczeń loguje się do systemu podobnie jak Nauczyciel, za pomocą strony www.instaling.pl i przycisku “Zaloguj się” po prawej stronie. Login i hasło uczeń otrzymuje od  Nauczyciela (patrz punkt: I.4.) Następnie klika w przycisk “Zacznij sesję”, czyta informację o jej przebiegu i ponownie naciska "Zacznij sesję". Kluczową informacją jest to, że jeśli będzie mu pomagał rodzic, to program dostosuje poziom słówek dodatkowych do poziomu rodzica i będzie dostawał za trudne słówka. Druga istotna informacja, to że należy dojść do końca sesji, żeby została zaliczona. W trakcie sesji uczeń otrzymuje zadania, polegające na wypełnieniu brakującej części zdania. Jeżeli uczeń nie zna odpowiedzi, powinien kliknąć “Sprawdź”. Po każdym pytaniu program dokonuje oceny odpowiedzi w następujący sposób:

 • Dobrze - oznacza, że wpisano prawidłową odpowiedź
 • Niepoprawnie - oznacza, że nie podano odpowiedzi, albo wpisano błędną. Należy wtedy zapamiętać poprawną odpowiedź, bo program wróci do tego pytania na koniec sesji.
 • Synonim - oznacza, że podano inne słowo niż oczekiwano i można spróbować jeszcze raz. Taka odpowiedź nie zalicza pytania, ale jednocześnie nie jest błędem.

Słówko, które zostało uzupełnione błędnie, pojawia się ponownie na końcu sesji, aby uczeń miał okazję wpisać prawidłową odpowiedź.

Na koniec wyświetla się komunikat z podsumowaniem sesji. Uwaga! Bardzo ważne jest, aby uczeń dotarł do tego komunikatu. Sesje rozpoczęte, a nieukończone nie będą widoczne w raportach Nauczycieli.  


KONTO RODZICA

        Do Programu Insta.Ling dla Szkół przystępują Nauczyciele, którzy zdecydowali się wdrożyć tę innowację metodyczną w swoich klasach. Jednak praca uczniów, odbywa się głównie w domu - po lekcjach, w czasie nauki i odrabiania prac domowych. Z tego powodu umożliwiamy także Rodzicom włączenie w proces edukacyjny swoich dzieci.

Każdy Rodzic może bezpłatnie zarejestrować w naszym systemie konto, które w następnym kroku może połączyć z kontem szkolnym dziecka, tak aby mieć wgląd w wyniki jego pracy z Programem. Dodatkowo, Rodzic na koncie rodzinnym może sam podjąć naukę języków dostępnych w Insta.Ling, lub włączyć w naukę innych członków rodziny. Zalecamy aby każdy uczeń posiadał konto rodzinne, dlatego także Nauczyciel może prosić w trakcie dodawania uczniów o utworzenie konta rodzinnego, poprzez podanie adresu e-mail Rodzica (patrz punkt. I.1. i I.1.A.).

        Konto rodzinne umożliwia także zakup pakietów słówek dodatkowych - z których może korzystać uczeń, w celu poszerzenia wiedzy szkolnej o ponadprogramowe słownictwo, lub inni członkowie rodziny ucznia. Pakiety słówek dodatkowych są płatne, ale nie ma obowiązku ich wykupywania.

Wśród pakietów słówek dodatkowych szczególnie polecamy Pakiet Premium za kwotę 35 zł, gdzie oprócz nieograniczonej liczby słówek dodatkowych w semestrze i innych funkcji, Nauczyciel może przydzielać uczniowi z Premium dodatkowe słownictwo.  

Więcej o koncie Rodzica możecie przeczytać w zakładce https://instaling.pl/rodzice.php na naszej stronie internetowej.