Insta.Ling - skuteczna nauka słówek

Insta.Ling dla nauczycieli

Insta.Ling może być nieocenioną pomocą dla nauczycieli języków obcych i języka polskiego. Od września 2013 aplikacja dla zarejestrowanych nauczycieli jest dostępna bezpłatnie w ramach Programu Insta.Ling dla Szkół.

Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół?

Insta.Ling to strona WWW do skutecznej nauki słówek. Obecnie Insta.Ling wspiera naukę języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i ortografii polskiej.

Program Insta.Ling dla Szkół daje nauczycielowi, uczniom i rodzicom bezpłatny dostęp do Insta.Ling w ramach programu szkolnego. Dodatkowo nauczyciel dostaje bieżące wsparcie we wdrożeniu i używaniu systemu od zespołu Insta.Ling.

Czym jest Insta.Ling, a czym nie jest?

Insta.Ling jest

 • systemem do nauki nowych słówek
 • systemem do utrwalania słówek
 • systemem do kontroli systematyczności pracy ucznia
 • systemem do śledzenia postępów ucznia

Insta.Ling nie jest:

 • nie jest pełnym systemem do nauki języka
 • nie zastępuje nauczyciela
 • nie jest narzędziem do przeprowadzania klasówek
 • nie jest narzędziem do powtarzania słownictwa przed klasówką

Co daje Insta.Ling nauczycielowi?

Od początku wdrażania Insta.Ling pozwala nauczycielowi na obiektywną ocenę systematyczności pracy ucznia w domu. Nauczyciel ma dostęp do raportu systematyczności, który pokazuje którego dnia dany uczeń pracował.

Kolejne korzyści to poprawa poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie pewności siebie uczniów posługujących się obcym językiem.

Po realizacji pełnego wdrożenia Insta.Ling umożliwia nauczycielowi realizację większej ilości materiału na lekcjach, gdyż słownictwo nie musi być wprowadzane na lekcjach. Nie ma też potrzeby robienia kartkówek ze słownictwa, gdyż tą część na bieżąco ocenia Insta.Ling. Nauczyciel może skupić się na nauczaniu gramatyki, konwersacjach i złożonych koncepcjach używania języka w komunikacji, gdzie wsparcie nauczyciela jest istotne. W nauce pamięciowej słówek nauczyciela wyręcza Insta.Ling.

Szczegółowe informacje

Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem metodycznym i instrukcją obsługi, które opisują poniższe zagadnienia:

Podręcznik metodyczny

 • Wstęp
 • Jak wygląda codzienna praca z Insta.Ling od strony ucznia?
 • Jak wygląda codzienna praca z Insta.Ling od strony nauczyciela?
 • Modelowe wdrożenie Programu Insta.Ling dla Szkół
  • Faza rozpoznania
  • Faza włączenia najlepszych
  • Faza dobrowolnego używania
  • Faza pełnego wdrożenia
 • System oceny sugerowanej Insta.Ling
  • Ocena tygodniowa
  • Ocena miesięczna
 • Rozwiązywanie problemów i wsparcie

Instrukcja obsługi Insta.Ling

 • Przed pierwszą lekcją
 • Logowanie do Panelu nauczyciela
 • Dodawanie klasy
 • Dodawanie uczniów do klasy
 • Przydział słówek do nauki dla klas
 • Drukowanie danych dostępowych
 • Zawieszanie ucznia w programie Insta.Ling
 • Raport systematyczności
 • Raport Przyswojenia słówek
 • Oceny tygodniowe
 • Oceny miesięczne
 • Wybór tygodni nauki do oceny miesięcznej
 • Dodawanie własnych słówek przez nauczyciela
 • Uczeń - wykonywanie sesji
 • Rodzic - podłączanie konta ucznia
 • Rodzic - pakiet słówek dodatkowych
 • Podsumowanie

Certyfikaty dla nauczycieli

Wszyscy nauczyciele, którzy spełnią warunki podane na początku semestru, otrzymają od nas certyfikaty potwierdzające umiejętność wykorzystania Insta.Ling w nauczaniu języków i uczestnictwo w obecnej Edycji Programu. Również szkoły, w których co najmniej dwóch nauczycieli uczestniczy w Programie, mogą otrzymać certyfikat.

Jednym z warunków otrzymania certyfikatu dla szkoły jest umieszczenie na stronie szkoły informacji o udziale w naszym programie oraz link do strony instaling.pl. Przydatne materiały do wstawienia na stronę szkoły znajdziecie tutaj: https://instaling.pl/materialy.php

Dodaj klasy i uczniów

Pierwszym krokiem nauczyciela po rejestracji jest wprowadzenie informacji o klasach i uczniach. Skład klas musi odpowiadać rzeczywistym składom klas w szkołach. Następnym krokiem jest utworzenie kont dla wszystkich uczniów. Insta.Ling robi to automatycznie, generując gotową do wydruku listę loginów i haseł.

Określ słówka do nauki

Każdej klasie/grupie nauczyciel indywidualnie przydziela pulę słówek do nauki na najbliższy tydzień lub dwa.To na tych słówkach będą następnie pracować uczniowie, korzystający z Insta.Ling. Gdy pula słówek ulegnie wyczerpaniu, tzn. gdy uczniowie opanują je w sposób dostateczny, nauczyciel dodaje kolejną grupę słówek do puli początkowej.

Monitoruj wyniki uczniów

Sednem pracy nauczyciela z Insta.Ling są raporty systematyczności i postępów. To dzięki nim nauczyciel może precyzyjnie określić, który uczeń w jakim stopniu opanował zadany materiał, jak często zasiadał do nauki i czy pracował systematycznie. Wyniki raportowane są również w formie graficznej, pozwalającej na wygodną analizę i sporządzanie zestawień.

Korzyści

Insta.Ling w oczywisty sposób pomaga podnieść skuteczność nauczania języków obcych, dostarczając efektywnego narzędzia do nauki słówek. Uczniowie, mobilizowani do systematycznej codziennej pracy na słówkach ściśle określonych przez nauczyciela, szybciej i skuteczniej opanowują zadany materiał.

Niemniej istotną korzyścią ze stosowania Insta.Ling są zaawansowane raporty i śledzenie postępów. To dzięki nim nauczyciel może bezbłędnie określić, którzy uczniowie pracują systematycznie, a którzy zostawiają wszystko na ostatnią chwilę. Nareszcie jest możliwe określenie, czy słabszy uczeń nie radzi sobie mimo systematycznej pracy, czy też jego problemy wynikają z niechęci do nauki bądź lenistwa. Insta.Ling to pierwsze narzędzie, które pozwala na tak dokładną i zindywidualizowaną ocenę!

Prostota obsługi

Zadaniem Insta.Ling jest ułatwienie pracy nauczycieli. Z tego powodu aplikacja opracowana jest tak, aby praca z nią była przyjemnością. Brak tu zbędnych opcji, a obsługa jest prosta i intuicyjna. Zarządzanie cała klasą, podgląd raportu czy utworzenie wydruku to tylko kilka kliknięć.

Jeśli masz pytania lub uwagi skontaktuj się z nami.