InstaLing - skuteczna nauka słówek

Skuteczna nauka słówek
Angielski, Niemiecki, Hiszpański
Ortografia języka polskiego

Zapraszamy do XV Edycji
Programu InstaLing dla Szkół

Po sukcesie XIV Edycji Programu InstaLing dla Szkół, w której bierze udział ponad 8000 nauczycieli, a regularnie korzysta 200 000 uczniów z całej Polski, zapraszamy nauczycieli języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego do udziału w XV Edycji Programu InstaLing dla Szkół.

Czym jest Program InstaLing dla Szkół?

InstaLing jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z InstaLing powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a InstaLing dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie InstaLing dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

Warunki udziału w XV Edycji InstaLing dla Szkół

Aby wziąć udział w Programie, Nauczyciel powinien dokonać rejestracji. Do Programu mogą przystąpić Nauczyciele języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego wszystkich etapów nauczania. Czas trwania XV Edycji to semestr zimowy roku szkolnego 2020/2021.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na naszej stronie, a pytania prosimy kierować na adres instaling@instaling.pl lub poprzez nasz profil na Facebooku.

Częste pytania

1) W naszej szkole jest zbyt mało komputerów dla wszystkich uczniów. Czy nadal możemy korzystać z InstaLing?

Tak — uczniowie pracują z InstaLing przede wszystkim w domu. InstaLing jest dostępny jako strona WWW, nie trzeba więc niczego instalować na komputerze domowym. Ponadto sesje nauki uczniowie mogą wykonywać na tablecie lub telefonie.

2) Czy udział w Programie InstaLing dla Szkół jest rzeczywiście całkiem darmowy?

Tak. Zarówno przystąpienie do programu, jak i uczestnictwo w nim oraz rezygnacja z uczestnictwa nie wiążą się z żadnymi kosztami ani dla szkół, ani dla nauczycieli, ani dla uczniów. Nie ma i nie będzie w Programie żadnych ukrytych kosztów, niespodziewanych zmian regulaminu ani innych tego typu nieuczciwych praktyk.
Natomiast rodzice, którzy chcą uczyć swoje dzieci słówek wykraczających poza materiał szkolny, mogą nabyć płatne pakiety dodatkowe. Korzystanie z pakietów dodatkowych jest nieobowiązkowe i ich brak nie ogranicza możliwości ucznia nauki słówek od nauczyciela.

3) Czy do Programu trzeba zgłosić całą szkołę?

Nie, każdy nauczyciel wypełnia formularz rejestracyjny indywidualnie, podając swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz dane szkoły, w której naucza. Im więcej nauczycieli z jednej szkoły weźmie udział w Programie InstaLing dla Szkół, tym łatwiej będzie im przekonać uczniów i rodziców do tej formy nauki.

4) Ile czasu zajmuje korzystanie z InstaLing?

Nauczyciel powinien przynajmniej raz w tygodniu przydzielić słówka dla każdej klasy oraz sprawdzić systematyczność pracy i postępy uczniów. Zwykle zajmuje to do 30 minut. Uczniowie powinni codziennie wykonywać jedną sesję nauki, która trwa około 5 minut. Szczegółowy zakres prac opisany jest w podręczniku metodycznym, który otrzyma każdy zarejestrowany nauczyciel.

5) Czy nauczyciel musi sam przygotowywać zdania przykładowe i tłumaczenia słówek dla swoich uczniów?

Nauczyciele mają dostęp do baz językowych przygotowanych przez naszych lingwistów, z których muszą jedynie wybrać listę słów dla swoich uczniów do nauczenia. Bazy zawierają od kilku do kilkunastu tysięcy słówek z tłumaczeniem, przykładem użycia oraz nagraniem z wymową. Jeśli w naszej bazie brakuje jakiegoś słówka, wówczas nauczyciel może dopisać je samodzielnie.

6) Czy nauczyciele otrzymają certyfikaty poświadczające udział w Programie?

Wszyscy nauczyciele, którzy spełnią warunki podane na początku semestru, otrzymają od nas certyfikaty potwierdzające umiejętność wykorzystania InstaLing w nauczaniu języków i uczestnictwo w obecnej Edycji Programu. Również szkoły, w których co najmniej dwóch nauczycieli uczestniczy w Programie, mogą otrzymać certyfikat.

7) Nie znam jeszcze listy uczniów w nowym semestrze. Czy mimo to mogę się zarejestrować?

Tak, podczas rejestracji nie trzeba jeszcze podawać listy klas i uczniów. Te informacje nauczyciel może uzupełnić w dowolnym momencie.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziecie Państwo w dziale Pytania.