Rejestracja nauczyciela

Krok 1/4

Podanie adresu email

Aby zgłosić szkołę do programu, niezbędne jest założenie konta na naszym serwisie. Prosimy o podanie swojego adresu email i postępowanie według kolejnych wskazówek.

Adres email jest nieprawidłowy.
Wpisz hasło.

Aby przystąpić do Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół niezbędna jest akceptacja poniższego Regulaminu.

text_snippet REGULAMIN EDYCJI PROGRAMU INSTA.LING DLA SZKÓŁ

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Dane zgłaszającego


Imię musi składać się z więcej niż 1 litery i nie zawierać innych znaków.
Nazwisko musi składać się z więcej niż 1 litery i nie zawierać innych znaków.
Numer telefonu musi składać się z 7 lub 9 cyfr.

Nauczane przedmioty


Jakich przedmiotów uczysz?

Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi.

Jakiego podręcznika używasz najczęściej?

Dane szkoły


Wpisz poprawną nazwę szkoły.
Wpisz poprawny adres.
Wpisz poprawny kod pocztowy.
Wpisz poprawną nazwę miasta.

Polityka prywatności