Podręcznik dla rodzica

Podręcznik dla Rodziców uczniów korzystających z Programu InstaLing dla Szkół


1. Wstęp

Drodzy Rodzice!

Przedstawiamy Wam podręcznik, który wyjaśnia podstawowe funkcje działania programu InstaLing dla Szkół - systemu do nauki słówek w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, także ortografii języka polskiego oraz prostych zadań algebraicznych.

Wasze dziecko pracuje z programem, ponieważ jego nauczyciel języka uznał, że takie narzędzie jest przydatne. Zachęcamy, żeby Rodzice włączyli się w proces kształcenia swoich pociech i żeby przekonali się do zalet korzystania z InstaLing. Program uczy zarówno słówek, jak i przydatnej w dalszym życiu systematyczności. Nauka, polegająca na uzupełnianiu zdań brakującym słowem lub zwrotem, nie jest czasochłonna ani nużąca, a sprawia, że uczniowie bez trudu przyswajają słownictwo. Dodatkowo system powtórek dopasowany do ucznia skutecznie utrwala materiał.

Jeśli Wasze dziecko nie korzysta w szkole z aplikacji InstaLing możecie także samodzielnie wprowadzić to narzędzie do codziennej nauki Waszego dziecka. Taką możliwość gwarantuje Pakiet Premium, o którym możecie przeczytać w punkcie 8. naszego podręcznika metodycznego lub w zakładce Oferta.

2. Dostęp do programu

Korzystanie z InstaLing wymaga dostępu do komputera, tabletu lub telefonu z podłączeniem do Internetu. Program działa online, w przeglądarce internetowej. Uczeń otrzymuje od nauczyciela login i hasło. Używając tych danych loguje się na stronie www.instaling.pl.

Dane otrzymane od nauczyciela pozwalają na korzystanie z konta szkolnego.

Rodzice mogą założyć konto rodzica, które pozwala na śledzenie postępów w nauce dziecka oraz umożliwia naukę na przykład rodzeństwu lub samym rodzicom. Pozostałe korzyści z posiadania konta rodzica to:

 • podłączenie kont od nauczycieli różnych języków
 • łączenie kont z poprzedniego i obecnego roku szkolnego
 • przydzielanie słówek dodatkowych, które mogą podwyższyć ocenę ucznia
 • dalsze korzystanie z programu, gdy na przykład szkoła nie bierze już w nim udziału

Zakładając konto rodzic ma także możliwość utworzyć konto domowe dla swojego dziecka. Jest to przydatna funkcja, gdy w szkole nie korzysta się z InstaLing. Dzięki utworzeniu konta domowego dla swojego dziecka oraz zakupie Pakietu Premium rodzic może samodzielnie przydzielać dziecku słówka do nauki, które następnie zostaną zapisane na zawsze na koncie.

3. Rejestracja konta rodzica

Aktywacja konta rodzica jest bezpłatna i wymaga jedynie posiadania adresu e-mail.

Aby się zarejestrować:

 • Rodzic wchodzi na stronę www.instaling.pl i wybiera zakładkę ,,Dla rodziców".
 • Naciska przycisk ,,Zarejestruj się".
 • W formularzu rejestracyjnym rodzic podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz akceptuje regulamin dotyczący przetwarzania danych osobowych. Po zatwierdzeniu powyższych na adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z hasłem. Po zalogowaniu na konto hasło wygenerowane przez system można zmienić w zakładce ,,Ustawienia”.

4. Dodawanie uczniów

Po zalogowaniu na konto rodzica Rodzic widzi Panel Rodzica. To podstawowe miejsce służące nawigacji konta, omówimy je po kolei w następnych rozdziałach. Większość z funkcji nie będzie jednak dostępna, dopóki do konta rodzica nie zostaną dodani uczniowie.

Aby dodać ucznia posiadającego konto szkolne:

 • rodzic wybiera opcję ,,Uczniowie i języki"
 • wybiera opcję ,,Dodaj ucznia"
 • wybiera opcję ,,Konto szkolne (mam dane od nauczyciela)"
 • wpisuje login i hasło dziecka, które otrzymał od nauczyciela
 • po zatwierdzeniu konto dziecka jest podłączone

Jeśli dziecko uczy się w szkole kilku języków z InstaLing, trzeba operację dodawania konta szkolnego powtórzyć dla wszystkich loginów otrzymanych od nauczycieli.

Jeśli rodzic korzysta z InstaLing niezależnie od placówki szkolnej może również dodać dziecku konto domowe:

 • rodzic wybiera opcję ,,Uczniowie i języki"
 • wybiera opcję ,,Dodaj ucznia"
 • wybiera opcję ,,Konto domowe”
 • wpisuje imię dziecka, płeć oraz wybiera przedmiot, którego dziecko będzie uczyło się na tworzonym koncie
Po utworzeniu konta system automatycznie generuje login i hasło dla dziecka.

5. Praca z programem

5.1. Wykonywanie sesji

Aby rozpocząć pracę z programem, należy zalogować się przez stronę www.instaling.pl i wejść w zakładkę ,,Zaloguj się”. Na stronie logowania jest miejsce na wpisanie adresu e-mail oraz hasła, które podali Państwo przy rejestracji konta rodzinnego (czynności opisane w rozdziale 3.). Jeżeli hasło zostało zapomniane, można skorzystać z opcji resetowania hasła dostępnej tuż pod przyciskiem ,,Zaloguj się”.

Aby rozpocząć sesję, należy wcisnąć ,,Rozpocznij sesję” i wybrać ucznia oraz język, z którego będzie wykonywana sesja. Następnie należy odpowiedzieć na wszystkie zadania - uzupełniając wolne miejsca w zdaniu. Długość sesji jest uzależniona od poziomu trudności - ustanawia ją nauczyciel lub system. Zwykle to między 15 a 20 pytań. Jeśli nie znamy odpowiedzi lub wpiszemy błędną, program prezentuje nam słówko do skutku, aż wpiszemy je poprawnie. Sesja jest zakończona dopiero wtedy, gdy pojawi się komunikat o tym, jaki osiągnęliśmy wynik oraz ile nowych słów poznaliśmy. Sesja przerwana z powodu przerwy w połączeniu internetowym lub niedokończona z innych przyczyn może być wznowiona tego samo dnia w ciągu 4 godzin od momentu jej rozpoczęcia. Większość słówek posiada nagraną profesjonalną wymowę lektora. Do nauki ortografii jest niezbędne posiadanie włączonych głośników.

Od XIX Edycji został wprowadzony nowy algorytm przydziału słówek do sesji skupia się przede wszystkim na możliwości powtórki słówek, które zostały ostatnio przydzielone przez nauczyciela do klasy. Dzięki temu uczniowie uczą się przede wszystkim słówek, które aktualnie są przerabiane w szkole. Do sesji zostają przydzielone słówka, które zostały dodane przez nauczyciela do klasy w ciągu ostatnich 14 dni, z zachowaniem zasady *spaced repetition*, która umożliwia długotrwałe zapamiętywanie słówek. Jeżeli nauczyciel w przeciągu ostatnich dwóch tygodni nie dodał żadnych nowych słówek do klasy, uczniowie będą powtarzać 20 ostatnich słówek. Uczniowie z kontem premium mają dostęp w powtórkach do słówek starszych niż dwa tygodnie, jednakże podstawą sesji wciąż pozostają najświeższe słówka.

Jeśli uczeń posiada konto domowe to rodzic jest odpowiedzialny za przydzielenie mu pierwszych słówek. Przydzielanie słówek przez rodzica zostało opisane poniżej w rozdziale 6.1.

5.2. Uczniowie i języki

W tej zakładce znajdują się wszystkie konta szkolne dodane do konta rodzica oraz konta domowe utworzone na tym koncie. Klikając w poszczególnych uczniów dostajemy informacje na temat ich kont. Z tego miejsca rodzic ma możliwość:

 • Zmienić identyfikator ucznia
 • Włączyć słówka dodatkowe (dokładniej opisano w rozdziale 8.2)
 • Włączyć słówka dla dorosłych
 • Połączyć konto dziecka z jego kontem szkolnym
 • Wygenerować nowe hasło do konta dziecka
 • Dezaktywować / usunąć konto dziecka

5.3. Przydzielanie słówek

Każdy uczeń z kontem szkolnym otrzymuje słówka od nauczyciela. Nauczyciel przydziela je z naszej bazy. Pozostali uczniowie - posiadający konto domowe, na przykład dziecko uczące się innego języka lub inny członek rodziny mogą sami zdecydować, czy pracują ze słówkami wybranymi przez siebie, czy przez system. Automatyczne ustawienia są takie, że to system przydziela słówka do nauki. Po udzieleniu od kilku do kilkunastu odpowiedzi Insta.Ling rozpoznaje, na jakim poziomie jest uczeń i przydziela mu słownictwo dostosowane do jego umiejętności, a stopniowo coraz trudniejsze. Rodzic może jednak zdecydować sam, których słówek z naszej bazy uczy się dziecko. Aby samemu przydzielić słówka uczniowi, należy w Panelu Rodzica:

 • wybrać ,,Słówka dodatkowe"
 • wybrać ucznia i kliknąć ,,Dodaj"
 • wpisać początkowe litery słowa i wcisnąć ,,Wyszukaj"
 • wybrać szukane słówko z listy słówek i zatwierdzić klikając ,,Dodaj"

Jeśli uczeń ma wyłączone słówka dodatkowe, otrzyma tylko słówka przydzielone przez rodzica. Jeśli słówka dodatkowe są włączone, będzie otrzymywać słówka z systemu oraz te, które doda rodzic. Uwaga! Słówka dodatkowe są dostępne dla posiadaczy Pakietu Premium.

5.4. Wydrukuj fiszki

Uwaga! Fiszki widoczne są dla kont rodziców po wykupieniu Pakietu Premium.

W tej zakładce rodzic ma możliwość pobrania w formacie pdf i wydrukowania fiszek do nauki dla swojego dziecka. Po wybraniu zakresu czasowego, dla którego generujemy fiszki dostajemy podgląd słówek. Każda fiszka składa się z: a) formy podstawowej słówka; b) tłumaczenia oraz zdania przykładowego z luką.

5.5. Powtórz przed klasówką

Do tej pory uczeń mógł powtarzać zakres materiału wybierając go na podstawie przedziału czasowego. Od teraz do dyspozycji uczniów w panelu ,,Powtórz przed klasówką” znajdują się dwie możliwości powtórek:
 • Powtarzaj słówka
 • Powtarzaj ćwiczenia
Oba rodzaje powtórek są dostępne po wykupieniu pakietu premium. Uczeń bez premium może przetestować moduł szybkich powtórek wykupując je na tydzień już od 5 zł.

5.5.a Szybkie powtórki: słówka

Klikając ,,Powtarzaj słówka” uczeń przenosi się do strony z trzema rodzajami słówek, które może powtarzać:
 • Powtarzaj z ostatnio dodanych słówek
 • Powtarzaj słówka z podręcznika
 • Powtarzaj z ostatnio utworzonych list słówek

Uwaga! Szybkie powtórki nie są zamiennikiem dla codziennej sesji i nie będą uwzględniane w raportach systematyczności!

a) Powtarzaj z ostatnio dodanych słówek

Uczeń otrzymuje widok listy wszystkich słówek dodanych dla niego do nauki przez nauczyciela i/lub rodzica. Kolejność słówek zależy od daty dodania - najnowsze pojawiają się na szczycie listy.

Z tego poziomu uczeń może stworzyć listę do powtórki składającą się z dowolnie wybranych słówek zaznaczając jedno z białych pól. Następnie opcjonalnie można nadać nazwę dla tworzonej listy i kliknąć zielony przycisk ,,Powtórz wybrane słówka”. Po jego kliknięciu uczeń może od razu rozpocząć powtórkę materiału, która formą przypomina codzienną sesję.

W czasie wykonywania szybkich powtórek wyświetlany jest pasek postępu, który informuje ucznia jak dużą część materiału już powtórzył.

Na koniec każdej szybkiej powtórki pojawia się komunikat z liczbą wszystkich słówek, jakie pojawiły się w powtórce oraz liczbą słówek wpisanych bezbłędnie.

b) Powtarzaj słówka z podręcznika

Dzięki tej funkcji uczeń otrzymuje dostęp do wszystkich list słówek z naszej bazy. Klikając w rozwijaną listę z tytułami podręczników pierwszeństwo zawsze mają te przypisane przez nauczyciela do klasy. Poniżej do wyboru znajdują się także inne podręczniki w nauczanym w danej klasie języku. Po wybraniu podręcznika uczeń otrzymuje tabelę z listami słówek przypisanymi do konkretnych rozdziałów książki oraz dwoma możliwościami powtórki słówek:

 • ,,Wybierz słówka” - uczeń samodzielnie wybiera słówka, które chciałby powtórzyć z rozdziału
 • ,,Powtórz listę” - uczeń powtarza wszystkie słówka przypisane do rozdziału

Po wybraniu sposobu powtórki można rozpocząć naukę. Po zakończeniu uczeń otrzymuje podsumowanie.

c) Powtarzaj z ostatnio utworzonych list słówek

Wszystkie listy słówek z szybkimi powtórkami są zapisywane pod przyciskiem ,,Powtarzaj z ostatnio utworzonych list słówek”. Dzięki tej funkcji uczeń może w dowolnym momencie wrócić do wybranej listy i ponownie powtórzyć wybrany wcześniej zakres materiału np. ucząc się przez klika dni do zapowiedzianej kartkówki.

5.5.b Szybkie powtórki: ćwiczenia

Funkcja szybkich powtórek umożliwia uczniom z kontem premium powtórkę wybranych zagadnień gramatycznych oraz słówek np. W formie treningu przed zbliżającym się sprawdzianem. Funkcja ta znajduje się na panelu ucznia w zakładce “powtórz przed sprawdzianem” pod przyciskiem "powtarzaj ćwiczenia".

a) Powtórz ćwiczenia zadane przez nauczyciela

Uczniowie mają możliwość ponownej powtórki ćwiczeń, które zostały zadane przez nauczyciela, a ich czas na rozwiązanie minął. W tym celu należy wybrać opcję “Powtórz ćwiczenia przydzielone przez nauczyciela”. Uwaga! Wynik rozwiązanego ćwiczenia nie zostanie nadpisany u nauczyciela, co oznacza, że nie zostanie za nie wystawiona lub poprawiona ocena.

b) Powtórz ćwiczenia z podręcznika

Istnieje również możliwość rozwiązywania ćwiczeń dopasowanych tematem i poziomem do rozdziałów z przypisanego podręcznika. Funkcja ta została zawarta w opcji “Powtórz ćwiczenia z podręcznika”. W tym miejscu należy wybrać podręcznik - te, które zostały przypisane przez nauczyciela zostały wyszczególnione na liście. Uczeń z kontem premium może powtarzać zarówno ćwiczenia z podręcznika, z którego korzysta jak i z innych dostępnych materiałów w InstaLing. Następnie należy wybrać rozdział - rozwinie się lista dopasowanych do niego ćwiczeń. Do każdego rozdziału z dostępnych podręczników zostały dopasowane ćwiczenia, które odpowiadają treścią i poziomem zagadnieniom gramatycznym poruszanym w danej części podręcznika.

c) Powtórz ostatnio powtarzane

Za pomocą tej opcji uczeń może szybko odszukać ćwiczenia, które już wcześniej rozwiązywał. W tym polu uczeń może odnaleźć ćwiczenia, które były przez niego powtarzane w ciągu ostatnich dwóch tygodni i podejść ponownie do ich rozwiązywania.

Uwaga! Nauczyciel nie ma wglądu do ćwiczeń, które uczeń rozwiązuje za pomocą opcji “Powtórz przed sprawdzianem”. Oznacza to, że rozwiązywanie takich ćwiczeń nie wlicza się do tygodniowej aktywności ucznia oraz nie są wystawiane za nie oceny.

6. Ustawienia

Ustawienia dla konta dziecka zostały już omówione powyżej w rozdziale 5.2. Czas na omówienie pokrótce ustawień dla panelu rodzica.

Wybierając opcję ,,Ustawienia” w Panelu Rodzica, mogą Państwo:

 • zmienić hasło - jest to przydatna funkcja, jeśli wcześniej skorzystaliście z opcji resetowania hasła i trudno Wam zapamiętać hasło przyznane przez system
 • zmienić swoje imię i nazwisko
 • wybrać ustawienia dotyczące otrzymywania mailowych raportów o wynikach dzieci
 • wybrać ustawienia dotyczące otrzymywania informacji o InstaLing

7. Raporty

Program Insta.Ling jest wyposażony w przejrzysty system raportów, który umożliwia śledzenie wyników pracy ucznia. Z podobnych raportów korzystają nauczyciele. Oceny zawarte w raportach oceny tygodniowej i oceny miesięcznej są sugestią dla nauczyciela, jednak to on ostatecznie decyduje czy nagradza uczniów za ich pracę w ten czy inny sposób.

Raport systematyczności

Prezentuje szczegółowo, czy danego dnia była wykonana sesja nauki, czy nie. Jeśli uczeń wykonał więcej niż trzy sesje, pojawia się znak 3+. Należy pamiętać, że z punktu widzenia nauki słówek z programem istotniejsze jest regularne robienie sesji niż wykonanie ich kilku pod rząd jednego dnia.

Raport przyswojonych słówek

Pokazuje, ile słówek i w jakim stopniu przyswoił uczeń. W tym raporcie widać również, ile z nauczonych słówek pochodzi od nauczyciela - cztery ostatnie kolumny w tabeli, a ile z pakietów słówek dodatkowych - dwie pierwsze kolumny. Słówka od nauczyciela mają pierwszeństwo nad słówkami dodatkowymi, które program przydziela uczniowi dopiero wtedy, gdy w kolumnie “Niewprowadzone” jest wartość 0. Słówka dodatkowe mogą podnieść ocenę tygodniową ucznia, szczegóły poniżej.

Raport oceny tygodniowej

Ocena tygodniowa jest wystawiana przez system na koniec każdego tygodnia. Oceny 1-5 odpowiadają liczbie dni pracy w ciągu tygodnia. Sesje u uczniów z kontem premium składają się zarówno ze słówek, które zostały przydzielone przez nauczyciela, jak i ze słówek dodatkowych. Poprzez powtórkę słówek dodatkowych uczeń za każdy dzień pracy z InstaLing może otrzymać wyższą ocenę. Jeśli liczba słówek ponadprogramowych stanowi co najmniej 20% liczy słówek dodanych przez nauczyciela uczeń ma szansę podnieść ocenę o 1 stopień. Jeśli liczba słówek ponadprogramowych jest równa lub wyższa niż liczba słówek dodanych przez nauczyciela uczeń może podnieść swoją ocenę o 2 stopnie.

Raport oceny miesięcznej

Ocena miesięczna jest wystawiana na koniec każdego miesiąca. Ocena ta jest średnią z ocen tygodniowych, po odrzuceniu oceny najniższej. Np. przy ocenach tygodniowych 5, 2, 5, 4, odrzucamy 2 i liczymy średnią z 5+5+ 4, co daje 4,67 i po zaokrągleniu ocenę miesięczną 5.

Raport “Szczegóły sesji”

Pokazuje przebieg poszczególnych sesji ucznia. Należy wybrać ucznia oraz konkretną sesję, którą chce się zobaczyć. Widać wówczas, jakie słówka uczeń otrzymał do nauki oraz jakich udzielił odpowiedzi.

Historia słówek

W tym miejscu rodzic znajdzie wszystkie słówka jakie zostały przydzielone jego dzieciom zarówno przez nauczyciela jak i przez rodzica. To tutaj pojawia się także informacja o usunięciu słówek z poprzedniej edycji.

Dane historyczne

Dane historyczne zawierają zapisane raporty z ocen tygodniowych i miesięcznych z poprzednich edycji. Uwaga! Usługa dostępna dla posiadaczy Pakietu Premium.

Notatki

Nauczyciel ma możliwość dodania do każdego ucznia krótkiej notatki tekstowej. Jeśli notatka zostanie dodana do konta Twojego dziecka otrzymasz mailowe powiadomienie o nowej notatce. Wszystkie notatki znajdują się w panelu rodzica w Raportach pod przyciskiem ,,Notatki”.

8. Pakiety premium

Uczniowie, którzy korzystają z Insta.Ling dzięki uczestnictwu szkoły w programie, uczą się słówek przydzielanych przez nauczyciela. Zakładając konto rodzinne, rodzice zyskują możliwość wykupienia pakietu premium. Korzyści z wykupienia pakietu jest wiele:

 • poszerzenie słownictwa dzieci o wiedzę ponadprogramową oraz uzupełnienie braków z poprzednich lat
 • zachowanie słówek od nauczyciela po zakończeniu udziału w programie
 • podwyższenie sugerowanej oceny tygodniowej dziecka
 • możliwość nauki innych języków - od podstaw lub pewnego poziomu, poprzez dostęp do baz językowych języków nauczanych za pomocą Insta.Ling dla wszystkich członków rodziny.
 • możliwość samodzielnego przydzielania słówek do nauki dla dziecka przez rodzica
 • dostęp do fiszek

8.1. Kupno pakietu premium

Aby zakupić pakiet premium należy wybrać w ,,Panelu Rodzica” opcję ,,Kup premium” i wybrać wariantów:

 • jeden tydzień za 7 zł
 • jeden miesiąc za 15 zł
 • jeden semestr za 42zł
 • trzy semestry za 110zł

Płatność umożliwia serwis www.przelewy24.pl , można również wybrać opcję tradycyjnego przelewu pocztowego. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem płatności, dostępnym po wyborze wariantu.

8.2. Słówka dodatkowe dla konta szkolnego

Należy pamiętać, że początkowo przydział słówek dodatkowych dla konta szkolnego jest nieaktywny. Rodzic może go włączyć w dowolnym momencie. Aby to zrobić, należy:

 • po wejściu do Panelu rodzica wybrać opcję ,,Uczniowie i języki"
 • wybrać ucznia, któremu chce się włączyć pakiet dodatkowy i nacisnąć przycisk ,,Zmień"
 • pojawia się karta ucznia - imię, język i informacja o przydziale słówek dodatkowych. Rodzic wybiera opcję ,,Włącz słówka dodatkowe"
 • pojawia się instrukcja informująca, że poziom słówek dodatkowych będzie dobierany na podstawie odpowiedzi ucznia. Rodzic zatwierdza
 • po zatwierdzeniu słówka dodatkowe są włączone

8.3. Arkusze egzaminacyjne

Arkusze egzaminacyjne znajdują się w panelu ucznia pod zielonym przyciskiem „Arkusze”.

Nasz zespół składający się z wykwalifikowanych lingwistów i metodyków opracował specjalnie na potrzeby uczniów:

 • arkusze ósmoklasisty z języka polskiego
 • arkusze ósmoklasisty z języka angielskiego
 • arkusze maturalne z języka angielskiego (poziom podstawowy)

Każdy arkusz jest podzielony na zadania, które uczeń może wykonywać w dowolnej kolejności. Zadania zawierają część pisemną egzaminu bez wypracowania i części rozumienia ze słuchu.

Po zakończeniu egzaminu system oblicza od razu wynik procentowy uzyskany z poszczególnych zadań oraz ogólny rezultat końcowy ucznia. Uczeń zyskuje również możliwość wielokrotnego rozwiązywania całych arkuszy jak i poszczególnych zadań, dzięki czemu ma szansę na powtórzenie materiału i osiągnięcie coraz lepszego wyniku.

9. Podsumowanie

Zachęcamy serdecznie do współpracy, zgłaszania przez Państwa uwag i problemów, a przede wszystkim do włączenia się w sposób czynny w naukę języka przez Państwa dziecko. Insta.Ling może stać się również narzędziem do doskonalenia Państwa wiedzy i w ten sposób dawania dziecku pozytywnego przykładu.

Zespół Insta.Ling