Insta.Ling - skuteczna nauka słówek

Podręcznik dla Rodziców uczniów korzystających z Programu Insta.Ling dla Szkół

Wstęp

Drodzy Rodzice!

Przedstawiamy Wam podręcznik, który wyjaśnia podstawowe funkcje działania programu Insta.Ling dla Szkół - systemu do nauki słówek w językach obcych i ortografii języka polskiego.

Wasze dziecko pracuje z programem, ponieważ jego nauczyciel języka uznał, że takie narzędzie jest przydatne. Zachęcamy, żeby Rodzice włączyli się w proces kształcenia swoich pociech i żeby przekonali się do zalet korzystania z Insta.Ling. Program uczy zarówno słówek, jak i przydatnej w dalszym życiu systematyczności. Nauka, polegająca na uzupełnianiu zdań brakującym słowem lub zwrotem, nie jest czasochłonna ani nużąca, a sprawia, że uczniowie bez trudu przyswajają słownictwo. Dodatkowo system powtórek dopasowany do ucznia skutecznie utrwala materiał.

Dostęp do Programu

Korzystanie z Insta.Ling wymaga dostępu do komputera, tabletu lub telefonu z podłączeniem do internetu. Program działa online, w przeglądarce internetowej. Uczeń otrzymuje od nauczyciela login i hasło z jego pomocą loguje się na stronie www.instaling.pl.

Dane otrzymane od nauczyciela pozwalają na korzystanie z konta szkolnego.

Rodzice mogą założyć konto rodzinne, które pozwala na śledzenie postępów w nauce dziecka oraz umożliwia naukę na przykład rodzeństwu lub samym rodzicom. Pozostałe korzyści z posiadania konta rodzinnego to:

 • podłączenie kont od nauczycieli różnych języków
 • łączenie kont z poprzedniego i obecnego roku szkolnego
 • przydzielanie słówek dodatkowych, które mogą podwyższyć ocenę ucznia
 • dalsze korzystanie z programu, gdy na przykład szkoła nie bierze już w nim udziału.

Rejestracja konta rodzinnego

Aktywacja konta rodzinnego jest bezpłatna i wymaga jedynie posiadania adresu e-mail.

Aby się zarejestrować:

 • Rodzic wchodzi na stronę www.instaling.pl i wybiera zakładkę "Dla rodziców".
 • Naciska przycisk "Zarejestruj się".
 • W formularzu rejestracyjnym rodzic podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail, wybiera hasło i zatwierdza przyciskiem "Załóż konto".

Od tego momentu rodzic loguje się za pomocą adresu e-mail i ustawionego hasła. Jeśli zapomni hasła, może je zresetować przy logowaniu.

Dodawanie uczniów

Po zalogowaniu na konto rodzinne Rodzic widzi Panel Rodzica. To podstawowe miejsce służące nawigacji konta, omówimy je po kolei w następnych rozdziałach. Większość z funkcji nie będzie jednak dostępna, dopóki do konta rodzinnego nie zostaną dodani uczniowie.

Aby dodać ucznia posiadającego konto szkolne:

 • rodzic wybiera opcję "Uczniowie i języki"
 • wybiera opcję "Dodaj ucznia"
 • wybiera opcję "Konto szkolne (mam dane od nauczyciela)"
 • wpisuje login i hasło dziecka, które otrzymał od nauczyciela.
 • po zatwierdzeniu konto dziecka jest podłączone

Jeśli dziecko uczy się w szkole kilku języków z Insta.Ling, trzeba operację dodawania konta szkolnego powtórzyć dla wszystkich loginów otrzymanych od nauczycieli.

Aktualizacja konta - dla uczniów kontynuujących naukę w kolejnym roku szkolnym

Jeżeli dziecko bierze udział w edycji programu Insta.Ling dla Szkół w kolejnym roku szkolnym, należy pamiętać o aktualizacji jego konta szkolnego. Uczeń otrzyma od nauczyciela nowe dane do logowania. Jeśli konto nie będzie zaktualizowane, uczeń będzie uczył się starego materiału, a nie słówek przydzielanych aktualnie przez nauczyciela.

Aby zaktualizować konto dziecka, należy:

 • zalogować się na konto rodzinne.
 • wybrać funkcję "Uczniowie i języki".
 • na liście dzieci kliknąć wy wybrane dziecko.
 • wybrać "Połącz z kontem szkolnym".
 • wpisać nowy login i hasło dziecka (dane, które w tym roku otrzymało od nauczyciela)
 • nacisnąć "Potwierdź"

Aby dodać ucznia indywidualnego (Rodzic, rodzeństwo, uczeń uczący się innego języka):

 • rodzic wybiera opcję "Uczniowie i języki"
 • wybiera opcję "Dodaj ucznia"
 • wybiera opcję "Konto domowe"
 • wpisuje imię użytkownika, jego płeć i wybiera język do nauki

Do nauki każdego języka trzeba stworzyć nowego ucznia. O tym, kto wykonuje sesję oraz z jakiego języka, decyduje się po wybraniu “Zacznij swoją codzienną sesję” w panelu rodzica.

Praca z programem

Aby rozpocząć pracę z programem, należy zalogować się przez stronę www.instaling.pl i wejść w zakładkę “Zaloguj się”. Na stronie logowania jest miejsce na wpisanie adresu e-mail oraz hasła, które podali Państwo przy rejestracji konta rodzinnego (czynności opisane w rozdziale 3.). Jeżeli hasło zostało zapomniane, można skorzystać z opcji resetowania hasła dostępnej tuż pod przyciskiem “Zaloguj się”.

Aby rozpocząć sesję, należy wcisnąć “Zacznij swoją codzienną sesję” i wybrać ucznia oraz język, z którego będzie wykonywana sesja. Następnie należy odpowiedzieć na wszystkie zadania - uzupełniając wolne miejsca w zdaniu. Długość sesji jest uzależniona od poziomu trudności - ustanawia ją nauczyciel lub system. Zwykle to między 15 a 20 pytań. Jeśli nie znamy odpowiedzi lub wpiszemy błędną, program prezentuje nam słówko do skutku, aż wpiszemy je poprawnie. Sesja jest zakończona dopiero wtedy, gdy pojawi się komunikat o tym, jaki osiągnęliśmy wynik oraz ile nowych słów poznaliśmy. Sesja przerwana z powodu przerwy w połączeniu internetowym lub niedokończona z innych przyczyn może być wznowiona tego samo dnia. Większość słówek posiada nagraną profesjonalną wymowę lektora. Do nauki ortografii jest niezbędne posiadanie włączonych głośników.

Ustawienia

Rodzice mogą włączyć dziecku szkolnemu słówka dodatkowe z pakietów słówek dodatkowych (więcej o słówkach dodatkowych w rozdziale Pakiety słówek dodatkowych) oraz zdecydować czy może otrzymywać słówka dla dorosłych. Początkowe ustawienia systemu przewidują, że zarówno słówka dodatkowe, jak i dla dorosłych są wyłączone. Aby zmienić te ustawienia, należy wejść w “Uczniowie i języki”, wybrać ucznia i przełączyć ustawienia.

Wybierając z kolei opcję “Ustawienia” w Panelu Rodzica, mogą Państwo zmienić hasło. To przydatna funkcja, jeśli wcześniej skorzystaliście z opcji resetowania hasła i trudno Wam zapamiętać hasło przyznane przez system.

Przydzielanie słówek

Każdy uczeń z kontem szkolnym otrzymuje słówka od nauczyciela. Nauczyciel przydziela je z naszej bazy. Pozostali uczniowie - nieposiadający konta szkolnego, na przykład dziecko uczące się innego języka lub inny członek rodziny mogą sami zdecydować, czy pracują ze słówkami wybranymi przez siebie, czy przez system. Automatyczne ustawienia są takie, że to system przydziela słówka do nauki. Po udzieleniu od kilku do kilkunastu odpowiedzi Insta.Ling rozpoznaje, na jakim poziomie jest uczeń i przydziela mu słownictwo dostosowane do jego umiejętności, a stopniowo coraz trudniejsze. Rodzic może jednak zdecydować sam, których słówek z naszej bazy uczy się dziecko. Aby samemu przydzielić słówka uczniowi, należy w Panelu Rodzica:

 • wybrać “Przydziel słówka”
 • wybrać ucznia i kliknąć “Dodaj”
 • wpisać początkowe litery słowa i wcisnąć “Wyszukaj”
 • wybrać szukane słówko z listy słówek i zatwierdzić klikając “Dodaj”

Jeśli uczeń ma wyłączone słówka dodatkowe, otrzyma tylko słówka przydzielone przez rodzica. Jeśli słówka dodatkowe są włączone, będzie otrzymywać słówka z systemu oraz te, które doda rodzic.

Raporty

Program Insta.Ling jest wyposażony w przejrzysty system raportów, który umożliwia śledzenie wyników pracy ucznia. Z podobnych raportów korzystają nauczyciele. Oceny zawarte w raportach oceny tygodniowej i oceny miesięcznej są sugestią dla nauczyciela, jednak to on ostatecznie decyduje czy nagradza uczniów za ich pracę w ten czy inny sposób.

Raport systematyczności

Prezentuje szczegółowo, czy danego dnia była wykonana sesja nauki, czy nie. Jeśli uczeń wykonał więcej niż trzy sesje, pojawia się znak 3+. Należy pamiętać, że z punktu widzenia nauki słówek z programem istotniejsze jest regularne robienie sesji niż wykonanie ich kilku pod rząd jednego dnia.

Raport przyswojonych słówek

Pokazuje, ile słówek i w jakim stopniu przyswoił uczeń. W tym raporcie widać również, ile z nauczonych słówek pochodzi od nauczyciela - cztery ostatnie kolumny w tabeli, a ile z pakietów słówek dodatkowych - dwie pierwsze kolumny. Słówka od nauczyciela mają pierwszeństwo nad słówkami dodatkowymi, które program przydziela uczniowi dopiero wtedy, gdy w kolumnie “Niewprowadzone” jest wartość 0. Słówka dodatkowe mogą podnieść ocenę tygodniową ucznia, szczegóły poniżej.

Raport oceny tygodniowej

Ocena tygodniowa jest wystawiana przez system na koniec każdego tygodnia. Oceny 1-5 odpowiadają liczbie dni pracy w ciągu tygodnia. Dodatkowo ocena może być podniesiona o:

 • +1 jeśli uczeń ma przynajmniej 20% słówek ponadprogramowych w stosunku do słówek nauczyciela,
 • +2 jeśli ma tyle samo lub więcej słówek ponadprogramowych niż słówek nauczyciela.

Raport oceny miesięcznej

Ocena miesięczna jest wystawiana na koniec każdego miesiąca. Ocena ta jest średnią z ocen tygodniowych, po odrzuceniu oceny najniższej. Np. przy ocenach tygodniowych 5, 2, 5, 4, odrzucamy 2 i liczymy średnią z 5+5+ 4, co daje 4,67 i po zaokrągleniu ocenę miesięczną 5.

Raport “Szczegóły sesji”

Pokazuje przebieg poszczególnych sesji ucznia. Należy wybrać ucznia oraz konkretną sesję, którą chce się zobaczyć. Widać wówczas, jakie słówka uczeń otrzymał do nauki oraz jakich udzielił odpowiedzi.

Raport "Dane historyczne"

Ta funkcjonalność jest dostępna tylko w pakiecie Premium. Pozwala ona na przeglądanie wyników ucznia z poprzednich edycji.

Pakiety premium

Uczniowie, którzy korzystają z Insta.Ling dzięki uczestnictwu szkoły w programie, uczą się słówek przydzielanych przez nauczyciela. Zakładając konto rodzinne, rodzice zyskują możliwość wykupienia pakietu premium. Korzyści z wykupienia pakietu jest wiele:

 • poszerzenie słownictwa dzieci o wiedzę ponadprogramową oraz uzupełnienie braków z poprzednich lat.
 • zachowanie słówek od nauczyciela po zakończeniu udziału w programie
 • podwyższenie sugerowanej oceny tygodniowej dziecka
 • możliwość nauki innych języków - od podstaw lub pewnego poziomu, poprzez dostęp do baz językowych języków nauczanych za pomocą Insta.Ling dla wszystkich członków rodziny.

Kupno pakietu prmeium

Aby zakupić pakiet premium należy wybrać w “Panelu Rodzica” opcję “Kup premium” i wybrać wariantów:

 • jeden semestr za 35zł
 • trzy semestry za 95zł

Płatność umożliwia serwis www.przelewy24.pl , można również wybrać opcję tradycyjnego przelewu pocztowego. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem płatności, dostępnym po wyborze wariantu.

Uwaga! Każdy zakupiony pakiet premium w danym semestrze jest ważny do końca tego semestru. Przykładowo, jeżeli dokonali państwo zakupu pakietu premium za 35zł 2019-06-28, to pakiet zniknie do końca tego semestru, czyli 2019-06-30.

Słówka dodatkowe dla konta szkolnego

Należy pamiętać, że początkowo przydział słówek dodatkowych dla konta szkolnego jest nieaktywny. Rodzic może go włączyć w dowolnym momencie. Aby to zrobić, należy:

 • po wejściu do Panelu rodzica wybrać opcję "Uczniowie i języki"
 • wybrać ucznia, któremu chce się włączyć pakiet dodatkowy
 • pojawia się karta ucznia - imię, język i informacja o przydziale słówek dodatkowych. Rodzic wybiera opcję "Włącz" przy Słówkach dodatkowych.
 • pojawia się instrukcja informująca, że poziom słówek dodatkowych będzie dobierany na podstawie odpowiedzi ucznia. Rodzic zatwierdza.
 • po zatwierdzeniu słówka dodatkowe są włączone.

Podsumowanie

Zachęcamy serdecznie do współpracy, zgłaszania przez Państwa uwag i problemów, a przede wszystkim do włączenia się w sposób czynny w naukę języka przez Państwa dziecko. Insta.Ling może stać się również narzędziem do doskonalenia Państwa wiedzy i w ten sposób dawania dziecku pozytywnego przykładu.

Zespół Insta.Ling