Drodzy Nauczyciele!

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy cykl webinariów prowadzonych w języku angielskim. Spotkania odbywają się we wtorki o godzinie 18:00.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej 3 szkoleniach otrzymają przygotowane przez nas certyfikaty! Aby potwierdzić swoją obecność, należy wpisać się na listę udostępnianą w czasie trwania webinarium.

Webinaria odbywają się i są zapisywane na naszym publicznym profilu na Facebooku oraz na kanale na YouTubie.

Zapraszamy również na naszą grupę na Facebooku Nauczyciele InstaLing.

Kalendarium

25 maja 2021 - Anna Grabowska

Temat: Building Intercultural Communicative Competence in the Language Classroom

Nauczanie języków obcych to nie tylko rozwój kompetencji językowych, ale również przygotowanie uczniów do funkcjonowania w coraz bardziej zglobalizowanej rzeczywistości. Podczas spotkania dowiemy się, jak nauczyciel może stać się mediatorem interkulturowym i rozwijać wśród swoich uczniów interkulturową kompetencję komunikacyjną.

Webinarium poprowadzi Anna Grabowska - niezawodna ekspertka w zakresie znajomości języka angielskiego. Jej działalność zawodowa obejmuje między innymi stanowisko tłumacza sekcji polskiej Radu Uni Europejskiej w Brukseli w latach 2004-2005. Przez kilka lat była także redaktorem naczelnym czasopisma “Języki Obce w Szkole” a rok temu została absolwentką programu Professional Development for Teacher Trainers Arizona State University 2020.

Link do webinarium znajdziesz tutaj

18 maja 2021 - Dariusz Jemielniak i Tomasz Stachowicz

Temat: Nowe algorytmy nauki słownictwa

Podczas webinarium prof. dr hab. Dariusz Jemielniak i Tomasz Stachowicz przedyskutują metodyczne zalety i wady różnych podejść do algorytmów powtarzania słownictwa. Porozmawiamy o tym, jak wykorzystywać technologię w uzupełnianiu nauki realizowanej tradycyjnie (bo już wszyscy mamy dość dyskusji o nauce zdalnej).

Link do webinarium znajdziesz tutaj

11 maja 2021 - Jacek Pyżalski

Temat: Co jest ważne w edukacji zdalnej i po powrocie?

Podczas wyjątkowego, 3,5-godzinnego spotkania zajmiemy się istotnymi problemami zidentyfikowanymi w badaniach czasu wymuszonej zdalnej edukacji i podczas rozmów z nauczycielami. Przyjrzymy się również sensownym rozwiązaniom tych problemów: teraz i po powrocie do nauki stacjonarnej.

Webinarium poprowadzi prof. Jacek Pyżalski — niekwestionowany autorytet, praktyk, naukowiec i badacz natury ucznia. Z jego szkoleń wychodzi się z garścią pełną dobrych i praktycznych pomysłów do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Link do webinarium znajdziesz tutaj

4 maja 2021 - Dariusz Jemielniak

Temat: Konkurs systematycznej nauki!

Rozpoczynamy konkurs dla szkół - mistrzowie InstaLinga, w trzech kategoriach (nauka początkowa, klasy 4-8 oraz liceum). Podczas webinarium opowiemy o zasadach oraz wyjaśnimy, jak przystąpić do konkursu.

Na webinarium o tym, dlaczego warto brać udział w konkursach oraz jak sensownie wykorzystywać gamifikację w nauce języków obcych porozmawiają psycholingwistka, dr Natalia Banasik-Jemielniak i prof. Dariusz Jemielniak.

Link do webinarium znajdziesz tutaj

13 kwietnia 2021 - Anna Krzemińska-Kaczyńska

Temat: Locally Rooted – Globally Minded

W kwietniu obchodzimy Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji (z ang. World Creativity and Innovation Day). Ma on na celu zachęcenie do twórczego i wielodyscyplinarnego myślenia. Faktem jest, że odważne pomysły wymagają starannego planowania, stałego zaangażowania, wysiłku i orientacji na sukces. To seminarium pozwoli nauczycielom, rodzicom i uczniom skorzystać z wiedzy prowadzącej i jej międzynarodowego doświadczenia w wielu dziedzinach. Jak twierdzi sama prowadząca, to może być jednorazowe spotkanie lub początek RELACJI (Education is a Relation), która pozwoli uczestnikom webinarium zainspirować się działaniami edukacyjnymi realizowanymi w j. angielskim na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym (Language as a Tool of Communication).

Webinarium poprowadzi Anna Krzemińska-Kaczyńska - ambasadorka Programu English Teaching w Polsce, Wicedyrektor ds. rozwoju i Nauczyciel Dyplomowany w klasach z maturą międzynarodową IB, Prezes Zarządu i założycielka WorldLINK Foundation (Polska). Absolwentka międzynarodowego kursu doskonalenia nauczycieli Teaching Excellence and Achievement (TEA) Uniwersytetu w Nebrasce i MSZ Stanów Zjednoczonych oraz absolwentka prestiżowego programu mentoringowego Vital Voices Chapter of Poland i rocznego programu dyplomatycznego dla młodych światowych liderów Akademii Młodych Dyplomatów (EAD).

Link do webinarium znajdziesz tutaj

6 kwietnia 2021 - Mariola Bogucka

Temat: IDENTITY – On the Importance of Knowing Who I am

Dlaczego tak ważna jest świadomość, tego kim jestem i z czym się identyfikuję? Temat spotkania będzie tym razem dotyczył tożsamości, czyli pojęcia, któremu wiele uwagi poświęcali najznamienitsi socjologowie tacy jak Zygmunt Bauman czy Francis Fukuyama. Na początku spróbujemy zdefiniować tożsamość, a następnie w tym kontekście omówimy jej wpływ na relacje pomiędzy nauczycielem a uczniem. Mariola Bogucka zaprezentuje również wyniki projektu przeprowadzonego w III klasie szkoły podstawowej, jak i dodatkowe zadania, które mogą pomóc uczniom w odpowiedzeniu na pytanie jak oni sami postrzegają tożsamość.

Mariola Bogucka - adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki w Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się nie tylko nauczaniem dzieci i studentów, ale także kształci nauczycieli i chętnie dzieli się z nimi swoimi doświadczeniami. Mariola Bogucka jest autorką i współautorką wielu materiałów dydaktycznych (m. in.: Your English ABC, Friends, English Adventure).

Link do webinarium znajdziesz tutaj

23 marca 2021 - Katarzyna Kiszka

Temat: Life Must Go On — How to Maintain Our English at a Decent Level

Zachowanie biegłości językowej u nauczyciela uczącego uczniów o raczej niskim poziomie znajomości języka stanowi nie lada wyzwanie. Podczas spotkania dowiemy się jak korzystać z zasobów sieci i innych źródeł w celu samodoskonalenia językowego oraz jak dbać o swoje umiejętności mówienia, mając do dyspozycji nauczanie w klasach maksymalnie na poziomie B1 / B2.

Webinarium poprowadzi Katarzyna Kiszka – nauczycielka akademicka z ponad 20 letnim doświadczeniem oraz ceniona trenerka Programu English Teaching. Katarzyna Kiszka jest również egzaminatorem Cambridge, autorką wielu podręczników oraz tłumaczką.

Link do webinarium znajdziesz tutaj

16 marca 2021 - Urszula Kropaczewska

Temat: Teaching with the Brain in Mind

Spotkanie poświęcone stylom nauczania wynikającym z analizy możliwości jakie kryje mózg. Praktyczna część to wskazanie ćwiczeń, wykorzystywanych w nauczaniu języka angielskiego, które mogą wzmocnić styl reprezentowany przez uczącego się oraz takie, które pomogą rozwinąć te umiejętności, których brakuje uczącym się reprezentującym dany styl uczenia się.

Webinarium poprowadzi znana nam już Mariola Bogucka — adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki w Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się nie tylko nauczaniem dzieci i studentów, ale także kształci nauczycieli i chętnie dzieli się z nimi swoimi doświadczeniami. Mariola Bogucka jest autorką i współautorką wielu materiałów dydaktycznych (m. in.: Your English ABC, Friends, English Adventure).

Link do webinarium znajdziesz tutaj

9 marca 2021 - Tamara Ryzner

Temat: Teaching Drama in Distance Learning – Nightmare Or a Dream

Korzystanie z teatru jako narzędzia nauczania języka obcego integruje rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy. Nauczanie sztuk performatywnych polega na tworzeniu społeczności i celowym prowadzeniu uczniów w kierunku empatii, pracy zespołowej, aktywnego słuchania i wspólnych wartości. Pandemia, okres izolacji, brak swobody i mnóstwo ograniczeń budzą lęk. Dzięki narzędziom teatralnym mamy szansę na poskromienie negatywnych emocji związane z obecną sytuacją. Podczas zajęć teatralnych online wszystko może być rekwizytem. Grać można skarpetkami, kawałkiem materiału, wałkiem do ciasta, czy czymkolwiek innym. Podczas webinarium dowiemy się jak wykorzystać dramę online jako metody nauczania w nauczaniu języków obcych i włączyć teatr do lekcji. Nauczymy się również jak poprawić umiejętności komunikacyjne uczniów poprzez przedstawienia teatralne online i wykorzystać metodę dramy do treningu osobowości naszych uczniów.

Webinarium ponownie poprowadzi Tamara Ryzner — nauczycielka języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Wieloletnia Ambasador Programu English Teaching oraz koordynator projektów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Link do webinarium znajdziesz tutaj

16 lutego 2021 - Tamara Ryzner

Temat: Great Learning Wherever Learning is Happening in Class, Online or a Little Bit of Both

Informacja zwrotna jest kluczową cechą w procesie nauczania i uczenia się. Celem informacji zwrotnej jest pomoc uczącym się w maksymalizacji ich potencjału, podniesienie świadomości ich mocnych stron i obszarów wymagających poprawy. Przekazywanie uczniom znaczących informacji zwrotnych może w dużej mierze poprawić ich naukę i osiągnięcia. Kiedy uczniowie mają dostęp do tych informacji, rozwijają świadomość swojego uczenia się, łatwiej rozpoznają błędy i ostatecznie mogą opracować strategie samodzielnego radzenia sobie ze słabymi punktami. Jakie są najskuteczniejsze sposoby wykorzystania informacji zwrotnej w szkole? Jak sprawić, by zadziałała? Chociaż nie ma ani szybkiej, ani łatwej odpowiedzi na te pytania, to podczas spotkania spróbujemy na nie odpowiedzieć

Tamara Ryzner — nauczycielka języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Wieloletnia Ambasador Programu English Teaching oraz koordynator projektów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Założycielka Bezpłatnej Poradni Języka Angielskiego oraz Biblioteki Języka Angielskiego na terenie gminy Bircza. Jest związana z Programem English Teaching od 2007 roku. Nietypowe zainteresowania to: slangi i dialekty języka angielskiego, teatr i jego magia, pisanie scenariuszy teatralnych oraz wspieranie akcji na rzecz upamiętniania ofiar Holokaustu.

Link do webinarium znajdziesz tutaj

9 lutego 2021 - Mariola Bogucka

Temat: Learning to Learn

Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Odpowiedź na to z pozoru proste pytanie wcale nie jest oczywista. Przekazywanie wiedzy w zakresie danego przedmiotu zdecydowanie nie jest jednym, co nauczyciel może zrobić dla ucznia. Oprócz kształtowania nowych umiejętności uczniów nauczyciel może również kształtować ich umiejętności uczenia się, a nawet wprowadzić to jako stały element nauczania języka angielskiego.

Webinarium poprowadzi Mariola Bogucka — adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki w Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się nie tylko nauczaniem dzieci i studentów, ale także kształci nauczycieli i chętnie dzieli się z nimi swoimi doświadczeniami. Mariola Bogucka jest autorką i współautorką wielu materiałów dydaktycznych (m. in.: Your English ABC, Friends, English Adventure).

Link do webinarium znajdziesz tutaj

Serdecznie zapraszamy!