Co wyróżnia fiński system edukacji?

Fiński system edukacji został rozsławiony na całym świecie. Często jest podawany jako przykład, z którego inne systemy powinny czerpać. W latach 60-tych, Finlandia zauważając niedostosowanie swojego systemu edukacji do warunków zmieniającego się świata, zaczęła wprowadzać reformy mające na celu zapewnienie równego dostępu do edukacji dla wszystkich uczniów oraz zmianę organizacji systemu oświaty. Dzięki temu obecnie każdy mieszkaniec Finlandii ma zapewniony dostęp do nauki na wysokim poziomie w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Oznacza to, że w Finlandii znajduje się wiele mniejszych szkół, które są dla uczniów bezpłatne. Obejmuje to również takie rzeczy jak posiłki, dojazdy do szkoły, materiały szkolne i podręczniki, opiekę zdrowotną i dentystyczną.

Grafika: Andrea Piacquadio/Pexels

Uczeń w fińskiej szkole

Ale co zapewnia fiński system edukacji uczniom już w szkole? Uczniowie są przede wszystkim oceniani indywidualnie, nie na podstawie rankingów i testów. Pomaga to uczniowi ocenić jego mocne i słabe strony, a także jego zdolności, które może rozwijać. Uczniowie w Finlandii nie są edukowani w celu zdania egzaminów, a fińska edukacja skupia się na rozwoju dzieci. W klasach nie istnieje podział na uczniów lepszych i słabszych, zdolnych czy nieutalentowanych. Również dzień w fińskiej szkole jest stosunkowo krótki, jest niewiele przerw między zajęciami.

Nauczyciel w Finlandii

Fińscy nauczyciele otrzymują bardzo dużą swobodę działania. To oni ustalają w jaki sposób chcą nauczać swoich uczniów, na co chcą położyć nacisk, w jaki sposób osiągać cele określane przed podstawę programową i jakich materiałów chcą używać. Taka samodzielność w działaniu pociąga za sobą odpowiedzialność. Zawód nauczyciela jest powszechnie szanowanym i popularnym zawodem w Finlandii. Nauczyciele stale dokształcają się, podwyższając swoje kwalifikacje.

Nauczanie kompetencji społecznych

Fiński system edukacji zakłada również kształcenie uczniów w kierunku kompetencji społecznych. Kompetencje społeczne nie są traktowane jako umiejętność dopasowania się do wymogów, ale są rozumiane jako wynik współdziałania jednostki i środowiska. Kompetencje są płynne, zmieniają się wraz ze środowiskiem i rozwojem ucznia. Finowie stawiają na wykształcenie w swoich uczniach postawy innowacyjności, umiejętności do przekraczania zastanych już barier i osiągnięć, samoświadomości posiadanej wiedzy, umiejętności krytycznego myślenia, umiejętności angażowania się w relacje społeczne czy też postawy prospołeczności. System oświaty dba o to, aby uczniowie postrzegali siebie nawzajem jako różnorodne potencjały rozwojowe, a nie jako konkurentów w szkole lub na rynku pracy. Od najwcześniejszych etapów edukacji uczniowie biorą udział w zadaniach zespołowych, interdyscyplinarnych, projektach badawczych, webinarach, debatach, kursach kreatywnego rozwiązywania problemów, sesjach doradztwa naukowego, udzielają się w wolontariacie.

Webinarium

Zachęcamy do obejrzenia webinarium na temat wprowadzenia elementów modelu fińskiego do polskiego systemu edukacyjnego, które 17 listopada poprowadziła Marta Bujakowska - nauczycielka języka angielskiego z ponad 30 letnim doświadczeniem. Obecnie prowadzi zajęcia dla dorosłych na kursach specjalistycznych oraz kształci nauczycieli. Ponadto, jest w trakcie uzyskiwania licencji uprawniającej do prowadzenia kursów TESOL. Marta Bujakowska należy do grupy trenerów Pilgrims w Canterbury, gdzie co roku prowadzi kursy i warsztaty dla nauczycieli z wielu krajów. Jest także aktywną uczestniczką wielu konferencji organizowanych przez stowarzyszenia nauczycielskie w Polsce i za granicą, gdzie chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Link do webinarium znajdziesz tutaj.

Źródła:

http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=305

https://drive.google.com/file/d/1aBtRXWglqMppQFY7YjWH8I7-QjMMUu4A/view

Grafika tytułowa: Baptiste Valthier/Pexels


Aurelia Witecka