InstaLing to nie praca domowa!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN, "Nowe przepisy nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek z języków obcych, czy powtarzania materiału omówionego podczas lekcji itp.". Powtarzanie słówek z języków obcych nie jest pracą domową i wywiązanie się z tego obowiązku może podlegać ocenie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/podpisanie-rozporzadzenia