Zespół InstaLing składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim Nauczycielom, którzy dzięki swojej pracy i charyzmie motywują młode pokolenie do nauki. Mamy nadzieję, że satysfakcja z wykonywanego zawodu przełoży się na radość i mnóstwo uśmiechów. Życzymy także wielu sukcesów zawodowych, samych wzorowych uczniów oraz dużo cierpliwości. Dziękujemy, że jesteście z nami!

Zawód nauczyciela jest jednym z najstarszych rzemiosł na świecie i funkcjonuje w historii każdego narodu bez wyjątku. Każda z pierwotnych formacji społecznych czy kulturowych wytworzyła dla siebie model nauczyciela, najczęściej w osobie przywódcy lub starszych członków plemienia. Nauczycielami od zawsze byli ludzie doświadczeni, o szerokiej wiedzy i niezwykłych umiejętnościach, świadomi swojej odpowiedzialności za uczniów i ich przyszłość.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W POLSCE

Polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie nazywamy ten dzień Dniem Nauczyciela, gdyż na mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela ustalono: “W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.”

Nagrody

Dzień Nauczyciela to świetna okazja do nagradzania wybitnych postaci świata edukacji. Wyróżniający się nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni otrzymują złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

ŚWIATOWY DZIEŃ NAUCZYCIELA

World Teachers' Day obchodzony jest 5 października. Ustalono go, aby upamiętnić podpisanie w 1966 roku „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanego przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Obchody są okazją do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania. Owe zalecenie jest moralnie wiążące dla wszystkich krajów, dlatego to apolityczne święto może okazać się świetnym pretekstem do międzynarodowej integracji.

Anna Tamara Bednarczuk