W ostatnich tygodniach do klas w polskich szkołach dołączyło wiele dzieci uciekających z terenów Ukrainy. Wiele z nich ma styczność z językiem polskim po raz pierwszy. Nauka zarówno języka polskiego, jak i języka angielskiego są w takich warunkach bardzo trudne - dlatego InstaLing opracował specjalne bazy w języku ukraińskim i udostępnia wszystkie opcje premium za darmo dla uczniów z Ukrainy.

Język polski

W InstaLing dostępna jest już możliwość nauki języka polskiego jako języka obcego dla uczniów z Ukrainy. Bazy dostępnych słówek oraz listy słówek dopasowane do rozdziałów podręczników zostały opracowane na podstawie podręcznika dla dorosłych Fundacji Nauki Języków Obcych Lingua Mundi „Polski na dobry start” (dostępnych do pobrania bezpłatnie na stronach Urzędu do Spraw Cudzoziemców) oraz serii podręczników dla dzieci „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty” Fundacji Wolność i Demokracja (również dostępnych do bezpłatnego pobrania). Obecnie dostępne są listy słówek na poziomie A1 oraz A2. Listy zawierają słówka w języku polskim wraz z tłumaczeniami w języku ukraińskim. Dostęp do wszystkich materiałów w systemie dla nauczycieli jest całkowicie bezpłatny, a uczniowie z Ukrainy uzyskają dostęp do wszystkich opcji premium platformy InstaLing za darmo. Aby zacząć uczyć uczniów z Ukrainy języka polskiego z InstaLing, wystarczy założyć nową klasę i w ramach niej wybrać nowy język - polski po ukraińsku. Następnie należy wybrać jeden z dostępnych podręczników do nauki języka polskiego, dodać uczniów do klasy, a następnie przydzielić pierwsze słówka i rozdać uczniom dane do logowania.

Język angielski

Rozbudowujemy również słownictwo do nauki języka angielskiego dla Ukraińców, w połączeniu z tymi samymi podręcznikami, które są używane do uczenia języka angielskiego w polskich szkołach - dzięki temu zarówno uczniowie polscy jak i ukraińscy będą mogli realizować założone efekty kształcenia, a nauczyciele języka angielskiego będą mogli łatwo przydzielać słownictwo do konkretnych, tych samych rozdziałów podręcznika uczniom polskim - po polsku, a ukraińskim - po ukraińsku. Dodatkowo uczniowie, rodzice i nauczyciele z Ukrainy mogą skorzystać z interfejsu strony przełożonego na ich język ojczysty: https://ukraina.instaling.pl Także tutaj uczniowie z Ukrainy uzyskają dostęp do wszystkich opcji premium platformy InstaLing za darmo.

Więcej o platformie InstaLing:

InstaLing do darmowa aplikacja wspomagająca systematyczną naukę słownictwa wśród uczniów. Dzięki poprzednim edycjom, prowadzonym regularnie od ośmiu lat, ponad 210 tysięcy uczniów polskich szkół w każdym tygodniu powtarza słówka z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, ortografii polskiej i algebry. InstaLing udostępnia nauczycielom i rodzicom wgląd w szczegółowe statystyki pracy ucznia, tym samym zwiększając kontrolę nad procesem dydaktycznym. Dostępne są także ćwiczenia gramatyczne, arkusze ósmoklasisty i maturalne, tworzenie sprawdzianów, prac domowych, i wiele innych opcji.

Jeszcze w kwietniu zostaną poprowadzone bezpłatne szkolenia online mające na celu zapoznanie nauczycieli z nowymi modułami. Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, aby być na bieżąco ze wszelkimi informacjami: https://www.fb.com/groups/KadraPedagogiczna. Rejestracja nauczycieli szkolnych do Programu InstaLing jest cały czas możliwa: https://instaling.pl/register.php

Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash