Szybkie powtórki to nowość w InstaLing skierowana do uczniów z pakietem premium. Za pomocą tej opcji uczniowie mogą skupić się na powtórce wybranych słówek lub zagadnień gramatycznych. Taka forma idealnie sprawdzi się w formie treningu przed zbliżającymi się sprawdzianami i kartkówkami. Funkcja znajduje się na panelu ucznia w zakładce “powtórz przed sprawdzianem”.

Słówka

Klikając ,,Powtarzaj słówka” uczeń przenosi się do strony z trzema rodzajami słówek, które może powtarzać: ostatnio dodane słówka, słówka z podręcznika lub ostatnio utworzone listy słówek. Uwaga! Szybkie powtórki nie są zamiennikiem dla codziennej sesji i nie będą uwzględniane w raportach systematyczności!

W przypadku wybrania opcji “powtarzaj z ostatnio dodanych słówek” uczeń otrzymuje widok listy wszystkich słówek dodanych dla niego do nauki przez nauczyciela i/lub rodzica. Uczeń może samodzielnie utworzyć własny zestaw słówek do powtórki. Po wybraniu słówek uczeń przechodzi do rozwiązywania ich w sesji. W trakcie powtórki wyświetlany jest pasek postępu, który informuje ucznia, jaka część sesji została już przez niego wykonana. Dzięki opcji “powtarzaj słówka z podręcznika” uczeń otrzymuje dostęp do wszystkich list słówek z naszej bazy. Klikając w rozwijaną listę z tytułami podręczników pierwszeństwo zawsze mają te przypisane przez nauczyciela do klasy. Poniżej do wyboru znajdują się także inne podręczniki w nauczanym w danej klasie języku. Wszystkie listy słówek z szybkimi powtórkami są zapisywane pod przyciskiem ,,Powtarzaj z ostatnio utworzonych list słówek”. Dzięki tej funkcji uczeń może w dowolnym momencie wrócić do wybranej listy i ponownie powtórzyć wybrany wcześniej zakres materiału np. ucząc się przez klika dni do zapowiedzianej kartkówki.

Ćwiczenia

Dzięki funkcji powtórki ćwiczeń uczeń poza słownictwem może ćwiczyć również zagadnienia gramatyczne.

Opcja “powtórz ćwiczenia zadane przez nauczyciela” pozwala na ponowne wykonanie ćwiczenia, które została dodane do klasy ucznia, jednak jego czas na rozwiązanie upłynął. Uwaga! Wynik ponownie rozwiązanego ćwiczenia po jego zakończeniu nie zostanie nadpisany i nauczyciel nie będzie miał do niego wglądu. Opcja “powtórz ćwiczenia z podręcznika” umożliwia uczniowi rozwiązywanie ćwiczeń, które zostały przypisane do rozdziałów z podręczników na podstawie zakresu tematycznego oraz poziomu. W ten sposób uczeń może przygotować się do zbliżającej się klasówki z danego rozdziału. Z kolei w zakładce “powtórz ostatnio powtarzane” zostały umieszczone wszystkie ćwiczenia, które uczeń niedawno rozwiązywał poprzez opcję “powtórz przed klasówką”, co pozwala na szybki dostęp do wybranych ćwiczeń.