Sesje egzaminacyjne są już tuż za rogiem, dlatego jest to najwyższy czas na powtórzenie materiału z ostatnich lat nauki.

Nasz zespół składający się z wykwalifikowanych lingwistów i metodyków opracował specjalnie na potrzeby uczniów:

  • 6 arkuszy ósmoklasisty z języka polskiego
  • 6 arkuszy ósmoklasisty z języka angielskiego
  • 6 arkuszy maturalnych z języka angielskiego (poziom podstawowy)

Arkusze egzaminacyjne znajdują się w panelu ucznia pod zielonym przyciskiem „Arkusze”. Każdy arkusz jest podzielony na zadania, które uczeń może wykonywać w dowolnej kolejności. Zadania zawierają część pisemną egzaminu bez wypracowania i części rozumienia ze słuchu. Po zakończeniu egzaminu system oblicza od razu wynik procentowy uzyskany z poszczególnych zadań oraz ogólny rezultat końcowy ucznia. Uczeń zyskuje również możliwość wielokrotnego rozwiązywania całych arkuszy jak i poszczególnych zadań, dzięki czemu ma szansę na powtórzenie materiału i osiągnięcie coraz lepszego wyniku.

Aby mieć dostęp do Arkuszy InstaLing, wystarczy mieć uruchomiony Pakiet Premium - szczegóły dotyczące wersji Premium znajdują się tutaj.