Szkoła to miejsce, w którym uczniowie spędzają dużo czasu niezależnie od wieku. Zdarza się jednak, że nie wywołuje ona pozytywnych skojarzeń. Dzieje się tak, ponieważ szkoła często może generować negatywne emocje, takie jak lęk, wstyd, a nawet stres związany z ważnymi sprawdzianami czy publicznymi wystąpieniami. Jednak jako nauczyciele możemy zrobić wiele, aby wpłynąć na podejście uczniów w stosunku do szkoły i ich nastawienie do niej.

Pod koniec XX wieku duże zainteresowanie zyskał temat pozytywnej psychologii. Zauważono wówczas, że nauka w pozytywnej atmosferze przynosi znacznie lepsze rezultaty niż jeśli towarzyszą jej negatywne emocje. Aby zachować efektywność nauki istotne jest więc, aby lekcja opierała się na pozytywnych emocjach, takich jak radość, duma czy szczęście. Jak więc wprowadzić je do klasy i zyskać na tym zadowolenie uczniów?

Grafika: Julia M Cameron / Pexels

Istotą wprowadzania pozytywnych emocji do klasy jest dbanie o dobrą atmosferę. Uczeń, który uczestniczy w lekcjach czy wydarzeniach szkolnych powinien czuć się przede wszystkim swobodnie. Odczucie lęku może negatywnie wpływać na jego pewność siebie i samoocenę, co przekłada się między innymi na wyniki szkolne. Warto dodać, że zabieranie głosu na lekcjach nie powinno być penalizowane, nawet jeśli jest obarczone błędem. Uczniowie powinni być zachęcani do udziału w lekcji. Ważne jest także pokazywanie uczniom ich mocnych stron i podkreślanie postępu, który robią. Zainteresowanie nauczyciela uczniem przekłada się na budowanie dobrych relacji i tworzenie pozytywnej atmosfery w środowisku szkolnym.

Aby zbadać wprowadzanie pozytywnych emocji do klas szkolnych, amerykański psycholog, Martin Seligman, przeprowadził badania z udziałem 347 uczniów losowo przydzielonych do jednej z dwóch grup. W pierwszej grupie, tzw. grupie badawczej, lekcje zawierały elementy pozytywnej psychologii. Z kolei grupa druga, tzw. grupa kontrolna, nie miała wprowadzonych żadnych zmian, a zajęcia odbywały się w takiej formule jak dotychczas. Podstawowym zadaniem uczniów z grupy badawczej było zapisywanie trzech dobrych rzeczy, które wydarzyły się w przeciągu każdego dnia w tygodniu. Badanie dowiodło, że zauważanie drobnych, lecz pozytywnych wydarzeń pozwala uczniom na budowanie charakteru, wzmacnianie więzi z rówieśnikami, a także zwiększa zaangażowanie w życie szkolne.

Sposób przedstawiony przez M. Seligmana jest świetną alternatywą na urozmaicenie lekcji i uświadomienie uczniom, jak ważne są pozytywne emocje. Co więcej, wpływają one korzystnie na proces przyswajania języka obcego i pozwalają uczniowi czuć się pewnie w komunikacji z innymi ludźmi.

Anna Kręcicka


Źródła

Dewaele, J., Chen, X., Padilla, A. & Lake, J. (2019). The Flowering of Positive Psychology in Foreign Language Teaching and Acquisition Research. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02128/full