Każdego dnia pracujemy nad udoskonaleniem naszej oferty, aby korzystanie ze strony InstaLing było jak najprostsze i jednocześnie dostarczało jak najwięcej informacji na temat systematycznej pracy uczniów.

Tym razem przygotowujemy ofertę dla szkół językowych w formie panelu dla właściciela szkoły. Panel ułatwia zarządzanie szkołą, ponieważ dostarcza jasnych danych zarówno na temat systematyczności jak i efektywności pracy uczniów, a także na temat wyników lektorów.

Panel udoskonali pracę szkoły na wielu poziomach:

  • Dzięki panelowi właściciel szkoły zyska narzędzie do szybkiej i prostej obsługi wielu grup z jednego miejsca.
  • Przejrzysty i jasny komunikat przedstawiony w systemie ocen liczbowych i kolorów pozwoli uzyskać natychmiastową informację zwrotną na temat wyników grup i lektorów.
  • Za pośrednictwem panelu dyrektor szkoły otrzyma wszystkie niezbędne dane dotyczące odbywających się zajęć oraz listę uczniów uczęszczających na nie w poszczególnych dniach.
  • Niewątpliwym ułatwieniem jest łatwość modyfikacji składu grup (dodawanie, przenoszenie, usuwanie uczniów).

Wprowadzenie panelu dla szkół językowych InstaLing ma jednak także inną niezaprzeczalną zaletę: każdy uczeń, który ma InstaLing w ramach zajęć w danej szkole, niechętnie ją zmieni, bo w systemie zawarta jest cała historia powtórek słownictwa i ćwiczeń.