Z niecierpliwością czekamy na ranking zbiorczy Wiosennego Wyzwania, który ukaże się w najbliższych dniach!

W oczekiwaniu na wyniki ogólne polecamy omówienie z uczniami raportów indywidualnych, które podsumowują osiągnięcia każdej klasy. Raporty dostępne są po zalogowaniu w Panelu Nauczyciela w zakładce “Wyzwanie InstaLing”.

Co znajduje się w raporcie indywidualnym?:

  • Lista uczniów, którzy pracowali najbardziej systematycznie w czasie Wyzwania i liczba punktów jakie każde z nich zdobyło dla klasy
  • Łączna suma punktów uzyskanych przez klasę w ciągu trwania Wyzwania
  • Informacja na temat wyniku klasy w stosunku do reszty klas biorących udział w Wyzwaniu

Jednocześnie przypominamy, że zbliża się koniec semestru: wraz z nim wszyscy uczniowie bez pakietu Premium stracą bezpowrotnie przydzielone przez Nauczycieli słówka. Aby je zachować i móc powtarzać materiał w wakacje lub w przyszłym roku szkolnym zachęcamy Nauczycieli, aby przypomnieli rodzicom o możliwości wykupienia pakietu Premium dla swojego dziecka: https://instaling.pl/rodzice_cennik.php .