Korzystasz z Quizleta? Nieobce jest Ci zatem wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu słownictwa! To popularne narzędzie ułatwiło życie niejednemu uczniowi, zmagającemu się ze żmudnym procesem kucia słówek na pamięć. A gdybyśmy powiedzieli Ci, że mamy darmowe narzędzie, które ułatwi życie również nauczycielowi? Nauka słownictwa to praca, którą ciężko wykonać w klasie szkolnej. Choć możesz zaprezentować uczniom nowe słowa, odpytać z tych już znanych i wykonać z nimi ćwiczenia, Quizlet ma ofertę dla nauczycieli. Po dokonaniu opłaty można zakładać klasy, dodawać do nich uczniów, przydzielać im zestawy i monitorować ich postępy. InstaLing oferuje to samo, ale całkowicie za darmo!

InstaLing Quizlet
Przyjemna i skuteczna nauka słówek przez Internet
Nagrania poprawnej wymowy poszczególnych słówek
Algorytm zapewniający powtórzenie każdego słówka tyle i tylko tyle razy, ile jest konieczne do zapamiętania go
Różnorodność ćwiczeń
Możliwość tworzenia klas $
Możliwość kontrolowania postępów uczniów $
Możliwość przydzielania list słówek klasom $
Możliwość generowania sprawdzianów i kartkówek z wybranego zakresu materiału
Bogata baza opracowanych podręczników
Bezpłatny na zawsze
Pełna zgodność z RODO
Możliwość wygenerowania dyplomu dla ucznia w nagrodę za systematyczną pracę
Dla każdego słówka zapewniony kontekst
Baza słówek i przykładów stworzona i zweryfikowana przez lingwistów
Baza ćwiczeń gramatycznych stworzona i zweryfikowana przez lingwistów
Możliwość tworzenia własnych ćwiczeń gramatycznych w łatwy i intuicyjny sposób
Nacisk na systematyczną pracę ucznia
System oceniania oparty na systematycznej pracy uczniów, nie na ich zdolnościach
System pozwalający na przyswojenie każdego słówka w pamięci długotrwałej
Możliwość otrzymania Certyfikatu Jakości Kształcenia dla nauczyciela i dla szkoły
*
elementy oznaczone $ w Quizlecie są płatne

Trwalsze i skuteczniejsze przyswajanie słownictwa

Quizlet jest idealnym narzędziem, jeśli uczeń chce powtórzyć słownictwo na ostatnią chwilę przed sprawdzianem. Natomiast InstaLing to narzędzie zaprojektowane do ćwiczenia pamięci długotrwałej, oparte na założeniu, że uczniowie codziennie będą wykonywać krótkie sesje ćwiczeniowe. Dzięki niemu uczniowie będą pamiętali słownictwo z zakresu “gospodarstwo domowe” nie tylko na kartkówkę, ale również za trzy miesiące podczas przerabiania słownictwa z zakresu “zdrowe odżywianie”, ponieważ każde słówko pojawia się w codziennych sesjach tak długo, aż zostanie trwale przyswojone. Oczywiście uczeń może wracać do przerobionych zestawów w Quizlecie w ramach powtórzenia, ale w praktyce wymagałoby to od niego dużo samodyscypliny.

Sprawiedliwy system oceniania

W InstaLing wychodzimy z założenia, że podstawą skutecznej nauki jest systematyczna praca. Nasz system monitoruje i nagradza uczniów nie za liczbę poprawnych odpowiedzi, ale za liczbę dni, w których uczeń pracował. Tym samym nie faworyzujemy uczniów za ich zdolności językowe, ale nagradzamy za pracę, którą wkładają w naukę języka. Co ważne - liczy się liczba aktywnie przepracowanych dni, nie liczba sesji. Zatem wykonanie 10 sesji jednego dnia nie zostanie nagrodzone tak samo jak wykonywanie jednej sesji codziennie przez dziesięć dni. Więcej o naszym systemie oceniania można przeczytać w naszym Podręczniku metodycznym w podpunkcie I.5 Raporty.

Zweryfikowana baza przykładów i użycie słów w kontekście

O ile Quizlet oferuje ogromną liczbę zestawów fiszek stworzonych przez jego użytkowników, o tyle w zestawach tych mogą znaleźć się błędy; w InstaLing wszystkie przykłady pojawiające się w sesjach uczniów są tworzone i weryfikowane przez zespół lingwistów, a wszelkie błędy mogą zostać zgłoszone - wówczas nasz zespół je zweryfikuje i poprawi. Co więcej, jedyne co musi zrobić nauczyciel, to przydzielić swoim klasom pojedyncze słówka, a system zapewni w ćwiczeniach nie tylko tłumaczenie, ale również użycie słówka w kontekście. To ogromna przewaga InstaLing, ponieważ Quizlet domyślnie oferuje jedynie tłumaczenie lub definicję wprowadzanych przez nas haseł, a i to nie zawsze.

Baza różnorodnych ćwiczeń na słownictwo i gramatykę

Oprócz codziennych sesji opartych przede wszystkim na uzupełnianiu luk, oferujemy również bogatą bazę ćwiczeń gramatycznych z możliwością dodawania własnych; to nowość, którą cały czas rozwijamy. Oprócz codziennych sesji nauki słownictwa opartych na uzupełnianiu luk, uczniowie mogą od czasu do czasu otrzymać od Ciebie zadanie gramatyczne do wykonania - będzie to równie proste i przyjemne jak nauka słówek.

Narzędzia tak podobne a tak różne

Quizlet i InstaLing to dwa użyteczne narzędzia w procesie nauki słownictwa. Quizlet - nieoceniony przy nauce do sprawdzianu, InstaLing - do systematycznego przyswajania słownictwa w pamięci długotrwałej. Sam zdecyduj, które z nich bardziej odpowiada Twoim potrzebom i stylowi pracy. Aby łatwiej było podjąć decyzję, stworzyliśmy dla Ciebie przejrzysty przewodnik jak przejść z Quizleta na InstaLing. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu mailowego na adres instaling@instaling.pl, zapraszamy również do naszej grupy na FB, gdzie możesz wymieniać się doświadczeniami z innymi nauczycielami korzystającymi z InstaLing.


Rafał Wyka